Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Negocierile ONU privind clima: Protocolul de la Kyoto – prima perioadă de angajament

Negocierile ONU privind clima: Protocolul de la Kyoto – prima perioadă de angajament

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2002/358/CE a Consiliului privind aprobarea de către UE a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia reprezintă aprobarea juridică a UE privind Protocolul de la Kyoto – un acord în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) – și confirmarea faptului că UE și cele 15 țări care erau membre la momentul adoptării actului legislativ („UE-15”) își vor onora angajamentele asumate privind reducerea cu 8 % a gazelor cu efect de seră din întreaga UE față de nivelurile din 1990.

ASPECTE-CHEIE

 • Având în vedere că Protocolul de la Kyoto le permitea țărilor să își atingă obiectivele în comun în cadrul unor grupuri, obiectivul general de reducere cu 8 % pentru UE și țările UE a fost defalcat în obiective naționale obligatorii, stabilite în funcție de bogăția relativă a fiecărei țări de la momentul respectiv.
 • Decizia stabilește limite sau reduceri privind emisiile pentru „UE-15” în perioada 2008-2012. Acestea sunt:
  • reducerea de către UE a nivelurilor generale de emisii la 92 %;
  • reducerea de către 8 țări a emisiilor la valori cuprinse între 72 % (Luxemburg) și 94 % (Țările de Jos);
  • permisiunea creșterii emisiilor de către cinci țări, la valori cuprinse între 104 % (Suedia) și 127 % (Portugalia);
  • menținerea nivelurilor existente (100 %) de către două țări (Franța și Finlanda).
 • S-au stabilit obiective individuale similare pentru țările care au aderat la UE după adoptarea Protocolului de la Kyoto – cu excepția Ciprului și a Maltei, pentru care nu există obiective.
 • UE și țările UE și-au îndeplinit angajamentele aferente primei perioade de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto (2008-2012).
 • Pentru a face trecerea de la finalul primei perioade din cadrul Protocolului de la Kyoto spre începutul unui nou acord global în 2020, 37 de țări dezvoltate și UE au convenit asupra unei a doua perioade. Acordurile pentru 2013-2020 au fost adoptate la Conferința de la Doha privind schimbările climatice, desfășurată în decembrie 2012.

CONTEXT

Până la conferința de la Paris privind clima, care a avut loc în decembrie 2015, Protocolul de la Kyoto a fost singurul acord obligatoriu de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Adoptat în decembrie 1997, acesta conține angajamente ale națiunilor industrializate participante de a-și reduce, în medie, cu 5 % emisiile totale a șase gaze cu efect de seră (dioxidul de carbon, metanul, protoxidul de azot, hidrofluorocarburile, perfluorocarburile și hexafluorura de sulf) în prima perioadă de angajament (2008-2012) în comparație cu nivelurile din 1990.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia a intrat în vigoare la 2 mai 2002.

CONTEXT

Pagina privind prima perioadă de angajament în cadrul Protocolului de la Kyoto (2008-2012) pe site-ul Comisiei Europene

ACT

Decizia 2002/358/CE a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta (JO L 130 din 15.5.2002, pp. 1-3)

ACTE CONEXE

Decizia (UE) 2015/1339 a Consiliului din 13 iulie 2015 privind adoptarea, în numele Uniunii Europene, a Amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta (JO L 207, 4.8.2015, pp. 1-5)

Data ultimei actualizări: 08.02.2016

Top