EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Contractele de achiziții publice – stabilirea unor reguli de bază clare

Contractele de achiziții publice – stabilirea unor reguli de bază clare

Directiva stabilește norme privind utilizarea contractelor de achiziții publice pentru furnizarea de lucrări, de produse sau de servicii de către întreprinderi sau persoane fizice și scutirile care se pot aplica.

SINTEZĂ

Conform dispozițiilor legislației, atunci când autoritățile naționale utilizează achiziții publice pentru a-i invita pe ofertanți să furnizeze lucrări, produse sau servicii, acestea trebuie să îi trateze pe toți solicitanții în mod egal și fără discriminare. De asemenea, ele trebuie să acționeze în mod transparent.

Praguri

Normele aplicabile contractelor de achiziții publice trebuie să fie respectate când sumele implicate sunt mai mari decât următoarele praguri:

  • 5 225 000 EUR pentru contractele de achiziții publice de lucrări (de la 1.1.2016);
  • 135 000 EUR pentru contractele atribuite de autoritățile guvernamentale centrale (de la 1.1.2016);
  • 209 000 EUR pentru contractele atribuite de autoritățile guvernamentale locale și regionale (de la 1.1.2016);
  • 750 000 EUR pentru contractele pentru servicii sociale și alte servicii specifice.

Comisia Europeană evaluează aceste praguri din doi în doi ani pentru a stabili dacă trebuie schimbate conform obligațiilor internaționale ale UE.

Criterii

Contractul este atribuit ofertei care este cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și care trebuie identificată în special pe baza celui mai bun raport calitate-preț. Acest criteriu ia în considerare factori precum eficacitatea globală din punctul de vedere al costurilor, calitatea, aspectele de mediu și sociale și condițiile de comercializare și de livrare.

Inovarea și întreprinderile mici

Legislația introduce o nouă procedură pentru promovarea dezvoltării de produse, servicii sau lucrări inovatoare. Pentru a facilita participarea întreprinderilor mici, noile norme încurajează autoritățile publice să împartă în loturi contractele mari.

Măsuri de protecție

Țările UE trebuie să asigure că operatorii economici și subcontractorii acestora respectă toate cerințele europene și naționale aplicabile în domeniul mediului, în cel social și în cel al muncii, precum și acordurile colective și orice obligații internaționale relevante.

Legislația înăsprește dispozițiile privind ofertele anormal de scăzute, în special pentru a împiedica abuzurile privind drepturile lucrătorilor.

Scutiri

Legislația nu obligă sub nicio formă guvernele UE să contracteze serviciile pe care doresc să le pună la dispoziție ele însele. Aceasta nu afectează nici legislația națională în domeniul asigurărilor sociale.

Sectorul apei, al energiei, al transporturilor și al serviciilor poștale sunt excluse din directivă. Acestea sunt reglementate în schimb de Directiva 2014/25/UE.

În plus, unele sectoare precum comunicațiile electronice, cercetarea și dezvoltarea, apărarea și securitatea pot fi excluse în anumite condiții.

CONTEXT

Comunicarea Comisiei Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19

ACT

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, din 28.3.2014, pp. 65–242)

ACTE CONEXE

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE (JO L 94, din 28.3.2014, pp. 243–374)

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, pp. 1–64)

Data ultimei actualizări: 04.05.2020

Top