EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

O energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile - pachetul privind uniunea energetică

O energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile - pachetul privind uniunea energetică

Provocările globale la care este supus sistemul energetic al Uniunii Europene (UE) impun unirea și colaborarea țărilor UE astfel încât energia să devină sigură, durabilă și la prețuri accesibile pentru consumatori.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice [COM(2015) 80 final din 25 februarie 2015]

SINTEZĂ

Provocările globale la care este supus sistemul energetic al Uniunii Europene (UE) impun unirea și colaborarea țărilor UE astfel încât energia să devină sigură, durabilă și la prețuri accesibile pentru consumatori.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește strategia de la baza pachetului propus de UE privind uniunea energetică. Având în vedere că energia este reglementată la nivel național în UE, obiectivul uniunii energetice este de a transforma sistemul energetic al UE, compus în prezent din 28 de cadre naționale, într-un cadru unic la nivelul UE.

ASPECTE-CHEIE

În comunicare se definesc cinci dimensiuni principale care stau la baza strategiei uniunii energetice de a spori securitatea, caracterul durabil și competitivitatea.

Securitatea aprovizionării

Pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie, UE trebuie:

  • să diversifice sursele de energie, inclusiv prin utilizarea mai eficientă a surselor sale indigene;
  • să colaboreze strâns cu vecinii săi (inclusiv cu opt țări din afara UE care fac parte din Comunitatea Energiei) în perioadele de deficite sau de crize ale aprovizionării cu energie;
  • să înființeze un organism responsabil de achiziționarea colectivă de gaz în timpul unei crize.

Reducerea emisiilor

Obiectivele UE privind energia până în anul 2030 includ reducerea cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) față de nivelurile din 1990. Printre acțiunile necesare pentru atingerea acestui obiectiv se numără:

  • revizuirea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) și încurajarea investițiilor în infrastructură și tehnologii noi;
  • deținerea poziției de lider mondial în ceea ce privește energia din surse regenerabile, cum ar fi energia solară și cea eoliană.

O piață internă complet integrată

Finalizarea unei piețe interne a energiei complet integrate la nivelul UE se va realiza prin:

  • creșterea numărului de interconectori între țările UE, pentru a încuraja curgerea rapidă și liberă a energiei;
  • intensificarea lucrărilor și întreținerea infrastructurii esențiale;
  • sporirea concurenței între furnizori, fapt ce ar trebui să permită reducerea prețurilor.

Eficiența energetică

UE consideră că reducerea consumului de energie va genera o reducere a importurilor de energie și a poluării, sporind conservarea resurselor interne de energie. Comunicarea pune accent în special pe necesitatea de a spori investițiile și conștientizarea privind potențialul economiilor de energie în sectorul construcțiilor și al transporturilor.

Cercetare și inovare

UE preconizează că se vor realiza progrese importante în domeniul tehnologiilor cu emisii reduse de carbon. Acestea ar trebui să se realizeze prin coordonarea cercetării și prin finanțarea proiectelor în parteneriat cu sectorul privat.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la uniunea energetică pe site-ul Comisiei Europene.

Data ultimei actualizări: 26.08.2015

Top