EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trecerea către o energie competitivă, durabilă și sigură pentru Europa

Trecerea către o energie competitivă, durabilă și sigură pentru Europa

Uniunea Europeană (UE) s-a angajat ca, până în 2050, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95 % față de nivelurile înregistrate în 1990. Uniunea are o agendă clară până în 2020. În prezent, aceasta stabilește o nouă direcție pentru ambițiile sale privind decarbonizarea pentru următoarele trei decenii, pentru a oferi siguranță investitorilor, guvernelor și cetățenilor.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: Perspectiva energetică 2050 [COM(2011) 885 final din 15.12.2011]

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) s-a angajat ca, până în 2050, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95 % față de nivelurile înregistrate în 1990. Uniunea are o agendă clară până în 2020. În prezent, aceasta stabilește o nouă direcție pentru ambițiile sale privind decarbonizarea pentru următoarele trei decenii, pentru a oferi siguranță investitorilor, guvernelor și cetățenilor.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Perspectiva energetică examinează diverse scenarii pentru realizarea unei economii competitive cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050, asigurând, în același timp, siguranța aprovizionării cu energie. Aceasta demonstrează că, indiferent de scenariul ales, obiectivele privind decarbonizarea sunt posibile.

ASPECTE-CHEIE

Pentru realizarea noului sistem energetic, perspectiva identifică factorii următori:

  • Strategia Energie 2020 existentă, cu capacitatea de reducere a emisiilor cu 40 % până în 2050, trebuie pusă în aplicare pe deplin.
  • Preocuparea majoră trebuie să fie eficiența energetică, în special a clădirilor noi și a celor vechi, a transporturilor, a produselor și a aparaturii.
  • Sursele regenerabile de energie au potențialul de a furniza circa 30 % din consumul total de energie al UE până în 2030.
  • Creșterea investițiilor publice și private în cercetare-dezvoltare și în inovare tehnologică este necesară pentru a face energia cu emisii scăzute de carbon viabilă din punct de vedere comercial.
  • Înlocuirea cărbunelui și a petrolului cu gaze poate reduce emisiile cu ajutorul tehnologiilor existente cel puțin până în 2030 sau chiar până în 2035.
  • Prețurile energiei trebuie să reflecte mai bine costurile reale, în special când se realizează noi investiții. Cu cât se realizează mai devreme acest lucru, cu atât mai ușoară va fi trecerea la un sistem cu emisii scăzute de carbon.
  • O nouă infrastructură energetică, pentru vehicule electrice, de exemplu, și instalații de stocare sunt necesare în UE și în țările învecinate.
  • Siguranța și securitatea surselor de energie tradiționale și noi trebuie să rămână de o importanță fundamentală.
  • UE trebuie să aibă o abordare mai largă și mai coordonată în ceea ce privește relațiile sale internaționale în materie de energie și pașii pentru combaterea schimbărilor climatice.
  • Trebuie stabilite etape concrete pentru obiectivele realizabile și pentru a oferi îndrumare investitorilor pe măsură ce UE face următorul pas definindu-și cadrul de politică până în 2030.

CONTEXT

Sistemul energetic al Europei trebuie să se schimbe din motive climatice, de siguranță și economice. Investițiile în domeniul energetic necesită mult timp pentru a produce rezultate. Deciziile adoptate în prezent își pun deja amprenta asupra sistemului energetic din 2050 pe măsură ce infrastructura învechită începe să fie înlocuită și noi forme de energie se dezvoltă. În această transformare, investitorii, publici și privați, au nevoie de o idee clară cu privire la direcția pe care UE o urmează.

A se vedea, de asemenea, paginile web ale Comisiei Europene cu privire la strategia energetică și la perspectiva 2050.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Energie 2020 O strategie pentru o energie sigură, competitivă și durabilă [COM(2010) 639 final, 10.11.2010]

Data ultimei actualizări: 30.07.2015

Top