EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Un plan de investiții pentru Europa

Un plan de investiții pentru Europa

Europa trebuie să reducă urgent deficitul de investiții. Ca urmare a crizei economice, nivelul investițiilor în Uniunea Europeană (UE) a scăzut dramatic, și se estimează că în următorii ani se va înregistra numai o îmbunătățire parțială. În consecință, toate acestea îngreunează redresarea economică, crearea de locuri de muncă, creșterea pe termen lung și competitivitatea.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: Un plan de investiții pentru Europa [COM(2014) 903 final, 26.11.2014].

SINTEZĂ

Europa trebuie să reducă urgent deficitul de investiții. Ca urmare a crizei economice, nivelul investițiilor în Uniunea Europeană (UE) a scăzut dramatic, și se estimează că în următorii ani se va înregistra numai o îmbunătățire parțială. În consecință, toate acestea îngreunează redresarea economică, crearea de locuri de muncă, creșterea pe termen lung și competitivitatea.

CONTEXT

Comunicarea stabilește un plan de investiții în vederea îndeplinirii a trei obiective de politică:

  • inversarea tendințelor descrescătoare ale investițiilor și facilitarea creării de locuri de muncă și a redresării economice, fără presiuni asupra finanțelor publice naționale și fără crearea de noi datorii;
  • avansarea în direcția satisfacerii nevoilor pe termen lung ale economiei UE și sporirea competitivității;
  • consolidarea dimensiunii europene a capitalului uman, a capacității de producție, a cunoștințelor și a infrastructurii noastre fizice, cu un accent deosebit pe aspecte vitale pentru piața unică a UE.

CE VA IMPLICA PLANUL?

  • mobilizarea a cel puțin 315 miliarde EUR, reprezentând investiții suplimentare pe parcursul a trei ani, maximizând impactul resurselor publice și deblocarea investițiilor private;
  • vizarea de inițiative pentru a asigura că această investiție suplimentară îndeplinește nevoile economiei reale;
  • stabilirea de măsuri pentru a asigura un regulament mai simplu, mai bun și mai previzibil, în mod special înlăturând obstacolele din calea creșterii;
  • consolidarea condițiilor de concurență echitabile și înlăturarea barierelor din calea investițiilor de pe piața unică;
  • găsirea unor surse noi pentru finanțare pe termen lung.

ASPECTE-CHEIE

Se înființează un nou Fond european pentru investiții strategice (FEIS) în parteneriat cu Comisia Europeană (CE) și cu Banca Europeană de Investiții (BEI).

Inițial, bugetul UE va garanta 16 miliarde EUR, iar BEI va contribui cu 5 miliarde EUR. Țările UE și întreprinderile private au oportunitatea să contribuie, fiecare finanțare de 1 miliard de EUR având drept rezultat cel puțin 20 de miliarde EUR în resurse de capital.

Se va institui o rezervă de proiecte la nivelul UE și un centru consultativ în materie de investiții pentru a reuni expertiza și consolida asistența tehnică la toate nivelurile. Comisia va aborda investitori, promotori de proiecte și actori instituționali pentru a facilita proiecte de investiții-cheie și a se asigura că proiectele accesează surse de finanțare potrivite.

Pentru informații suplimentare, consultați:

Data ultimei actualizări: 20.05.2015

Top