EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Provocările cu care se confruntă tinerii: intensificarea cooperării transsectoriale

Provocările cu care se confruntă tinerii: intensificarea cooperării transsectoriale

Miniștrii UE privesc cooperarea între diferite domenii politice ca fiind vitală pentru abordarea problemelor sociale și economice cu care se confruntă tinerii.

ACT

Concluziile Consiliului privind intensificarea cooperării transsectoriale la nivel de politici în vederea abordării eficace a provocărilor socioeconomice cu care se confruntă tinerii (JO C 172, 27.5.2015, pp. 3-7)

SINTEZĂ

Miniștrii UE privesc cooperarea între diferite domenii politice ca fiind vitală pentru abordarea problemelor sociale și economice cu care se confruntă tinerii.

CARE ESTE ROLUL ACESTOR CONCLUZII ALE CONSILIULUI?

Concluziile iau în considerare strategii pentru intensificarea abordării transsectoriale a aspectelor legate de tineret, astfel încât factorii de decizie să poată reacționa mai eficient și mai prompt la probleme, utilizând în mod optim fondurile și programele UE din acest domeniu.

ASPECTE-CHEIE

Politica transsectorială

Pentru a pune în aplicare o politică transsectorială amplă pentru tineret, țările UE trebuie:

 • să ia în considerare aspectele legate de tineret la elaborarea politicilor din domenii precum educația, formarea, ocuparea forței de muncă și alte domenii care au un impact asupra tinerilor. Pentru ca acest demers să fie eficient, este necesară o cooperare între instituții la nivel local, regional și național;
 • să pună în aplicare strategii cuprinzătoare în domeniul tineretului care să asigure legătura între măsuri de politică relevante care abordează probleme cu care se confruntă tinerii și să implice tinerii și organizațiile de tineret;
 • să creeze metode de monitorizare a situației tinerilor, care să permită elaborarea unor politici bazate pe elemente concrete și pe cunoștințe.

Miniștrii UE invită Comisia Europeană:

 • să analizeze modul în care se poate aplica efectiv o nouă abordare coordonată în materie de politici în abordarea provocărilor cu care se confruntă tinerii;
 • să evalueze modul în care chestiunile legate de politica de tineret sunt luate în considerare în alte domenii de politică cu impact asupra tinerilor.

De asemenea, miniștrii invită țările UE și Comisia:

 • să valorifice pe deplin programul Erasmus+ pentru a consolida cooperarea transsectorială;
 • să strângă elemente concrete cu privire la modul în care cooperarea transsectorială poate genera rezultate pozitive.

Abordări personalizate

Sunt necesare abordări transsectoriale special concepute pentru programele care abordează provocările socioeconomice cu care se confruntă tinerii.

Țările UE sunt invitate:

 • să consolideze parteneriatele între sectoare în vederea punerii în aplicare a unor măsuri precum garanția pentru tineret;
 • să solicite sprijin pentru punerea în aplicare a activităților din sectorul de tineret finanțate prin garanția pentru tineret;
 • să consolideze cooperarea între instituțiile de educație formală (cum sunt școlile și colegiile) și furnizorii de învățare nonformală (cum sunt cluburile sportive și de tineret) în vederea combaterii părăsirii timpurii a școlii;
 • să promoveze cooperarea între activitățile pentru tineret și serviciile sociale pentru a intensifica incluziunea tinerilor în societate.

Comisia este invitată să faciliteze interacțiunea la nivelul UE între factorii de decizie privind politica pentru tineret și organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) implicate în punerea în aplicare a garanției pentru tineret.

Împreună, țările UE și Comisia sunt invitate:

 • să ia în considerare folosirea fondurilor structurale europene și a programului Erasmus+ pentru a aborda provocările cu care se confruntă tinerii;
 • să abordeze chestiunile semnalate în viitoarele activități de învățare reciprocă între țările UE în ceea ce privește consolidarea politicii pentru tineret transsectoriale la nivel național incluse în planul de lucru al UE pentru tineret.

Activitățile pentru tineret

Consiliul UE le solicită țărilor UE și Comisiei să evidențieze valoarea activităților pentru tineret în combaterea provocărilor cu care se confruntă tinerii, prin:

 • promovarea recunoașterii activităților pentru tineret și a instrumentelor de învățare nonformale cum este certificatul Youthpass în sectoarele ocupării forței de muncă, formării, educației și culturii;
 • explorarea posibilităților de introducere a certificatului Youthpass ca instrument național pentru recunoaștere.

Informații suplimentare:

ACTE CONEXE

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 20 mai 2014 privind un plan de lucru al Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2014-2015 (JO C 183, 14.6.2014, pp. 5-11)

Data ultimei actualizări: 24.09.2015

Top