Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2013/776/UE a Comisiei de stabilire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

EACEA este una dintre agențiile executive ale UE înființate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului. Ca și celelalte agenții executive, aceasta gestionează programe ale UE în numele Comisiei Europene.

Obiectivele și sarcinile

EACEA este responsabilă de gestionarea anumitor aspecte ale următoarelor programe ale UE:

De asemenea, agenția coordonează proiecte în domeniul învățământului superior în cadrul următoarelor bugete ale UE de cooperare externă:

Printre sarcinile de gestionare ale EACEA se numără:

  • definirea condițiilor pentru finanțare;
  • evaluarea ofertelor de proiecte;
  • gestionarea financiară a proiectelor de succes și colaborarea cu beneficiarii;
  • monitorizarea progresului proiectelor;
  • publicarea rezultatelor proiectelor.

EACEA este responsabilă de administrarea rețelei Eurydice, care oferă analize și date comparabile cu privire la sistemele și politicile europene de educație.

Structura, finanțarea și controlul

Pentru conducerea EACEA, Comisia numește un comitet director o dată la doi ani și un director o dată la patru ani.

EACEA primește finanțare din bugetul general al UE și din Fondul european de dezvoltare, precum și din partea țărilor din afara UE care participă la programele sale.

Comisia controlează activitatea EACEA. EACEA raportează cu regularitate Comisiei cu privire la implementarea programelor pentru care este responsabilă.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică de la 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

Decizia înlocuiește Decizia 2009/336/CE și reinstituie EACEA pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2024. Înființată inițial în 2006, EACEA își are sediul la Bruxelles.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Decizia de punere în aplicare 2013/776/UE a Comisiei din 18 decembrie 2013 de stabilire a „Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” și de abrogare a Deciziei 2009/336/CE (JO L 343, 19.12.2013, pp. 46-53)

Modificările succesive aduse Deciziei 2013/776/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1716 din 13 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/776/UE de stabilire a „Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” (JO L 286, 14.11.2018, pp. 33-34)

Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (JO L 11, 16.1.2003, pp. 1-8)

last update 09.03.2016

Top