EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Erasmus+ – Parteneriatele transnaționale ale UE în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul UE pentru educație, formare, tineret și sport

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ERASMUS+ are drept scop:

 • să le permită tinerilor să dobândească abilități și cunoștințe în străinătate pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională a acestora;
 • să amelioreze calitatea predării, excelența în inovație a organizațiilor educaționale și de formare;
 • să completeze eforturile politicilor statelor membre pentru modernizarea sistemelor de educație și de formare profesională;
 • să consolideze dimensiunea internațională a educației și a formării prin intermediul parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ superior și de educație și formare profesională (EFP) din UE și cele din țări partenere;
 • să îmbunătățească predarea și învățarea limbilor;
 • să susțină excelența în predare și cercetare în domeniul integrării europene în rândul specialiștilor universitari, al studenților și al cetățenilor;
 • să susțină organizațiile active în sportul de masă (în principal organismele publice și cluburile) să exploateze potențialul sportului în promovarea incluziunii sociale și să contracareze amenințările cum ar fi dopajul, meciurile aranjate, rasismul și intoleranța.

ASPECTE-CHEIE

Eligibilitatea

ERASMUS+ este deschis pentru toate țările UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, precum și pentru țările candidate și potențial candidate pentru aderarea la UE. Țările partenere, în special cele care intră sub incidența politicii de vecinătate a UE, vor fi eligibile pentru oportunități de studiu și formare, precum și pentru activități din domeniul tineretului.

Punerea în aplicare și participarea

Acțiunile din cadrul ERASMUS+ sunt împărțite în acțiuni descentralizate (gestionate în fiecare țară de către agențiile naționale) sau centralizate, care sunt gestionate de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) din Bruxelles.

Bugetul

Bugetul general alocat este de 14,775 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020.

Acesta este defalcat după cum urmează:

 • 77,5% pentru educație și formare;
 • 10% pentru tineret;
 • 3,5% pentru mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți (pentru studenții înscriși pentru obținerea unei diplome de ciclul al doilea, cum ar fi cea de master);
 • 1,9% pentru Jean Monnet (predare și cercetare în domeniul integrării europene);
 • 1,8% pentru sport;
 • 3,4% ca subvenții de funcționare pentru agențiile naționale și
 • 1,9% pentru cheltuielile administrative.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, pp. 50-73)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENT CONEX

Regulamentul (UE) 2018/1475 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE (JO L 250, 4.10.2018, pp. 1-20)

Data ultimei actualizări: 25.06.2014

Top