EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Analiza anuală a creșterii în UE pentru 2015

Analiza anuală a creșterii în UE pentru 2015

În urma crizei economice și financiare din 2007-2008, Uniunea Europeană (UE) se concentrează acum pe stimularea economiei sale fragile. În Analiza anuală a creșterii pentru 2015, Comisia Europeană a prezentat o abordare integrată pentru sprijinirea creării de locuri de muncă și pentru orientarea UE către o creștere sustenabilă.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: Analiza anuală a creșterii 2015 [COM(2014) 902 final din 28.11.2014]

SINTEZĂ

În urma crizei economice și financiare din 2007-2008, Uniunea Europeană (UE) se concentrează acum pe stimularea economiei sale fragile. În Analiza anuală a creșterii pentru 2015, Comisia Europeană a prezentat o abordare integrată pentru sprijinirea creării de locuri de muncă și pentru orientarea UE către o creștere sustenabilă.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Analiza anuală a creșterii pentru 2015 stabilește abordarea UE pentru stimularea creșterii pe baza investițiilor, reformelor structurale și a politicilor fiscale favorabile creșterii.

ASPECTE-CHEIE

Un stimul pentru investiții

De la criza financiară din 2007-2008, investițiile în UE au scăzut cu aproximativ 430 de miliarde de euro. Pentru a impulsiona investițiile, Comisia a lansat un plan care prevede:

  • instituirea unui fond european pentru investiții strategice, precum cele din infrastructură; obiectivul acestuia este atragerea de investiții private în valoare de cel puțin 315 miliarde de euro în decursul a trei ani;
  • acțiuni pentru orientarea capitalului prin economia reală; acestea includ măsuri pentru clarificarea și simplificarea legislației relevante și pentru dezvoltarea unor surse noi de finanțare, altele decât băncile.

Angajamente pentru reforme structurale

Reformarea și modernizarea economiilor UE sunt esențiale pentru a reveni pe drumul către creșterea economică. Reformele structurale în mai multe domenii contribuie semnificativ la acest obiectiv.

  • La nivel de țară: Comisia recomandă țărilor să urmărească reforme cheie în mai multe domenii, incluzând modernizarea piețelor forței de muncă, abordarea nivelului ridicat al șomajului, asigurarea unor pensii și sisteme de protecție socială viabile, îmbunătățirea condițiilor pentru afaceri și eficientizarea administrației publice.
  • La nivelul UE: Comisia recomandă luarea de măsuri pentru înlăturarea barierelor naționale în vederea creării unor piețe care să fie cu adevărat la nivelul UE în sectoare cheie, precum energia, telecomunicațiile și transportul, precum și pentru bunuri și servicii.

Țintirea responsabilității fiscale

Țările europene necesită politici fiscale care să fie adaptate situației naționale. Creșterea datoriei publice trebuie inversată. Cheltuielile guvernamentale și structurile de venit trebuie să sprijine creșterea și investițiile. Trebuie, de asemenea, să se abordeze problema fraudei și evaziunii fiscale.

Eficientizarea guvernanței economice europene

Analiza anuală a creșterii pentru 2015 a lansat ciclul anual al guvernanței economice europene (semestrul european), care prevede supravegherea politicilor fiscale naționale, macroeconomice și structurale la nivel european. Comisia propune eficientizarea și consolidarea acestei guvernări. Rezultatul ar fi îmbunătățirea asimilării la nivel național a procesului de reformă și consolidarea implementării reformelor necesare.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina web a Comisiei Europene dedicată Analizei anuale a creșterii.

Data ultimei actualizări: 08.05.2015

Top