EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Orientările generale pentru politicile economice ale țărilor UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandarea (UE) nr. 2015/1184 a Consiliului – orientările generale pentru politicile economice ale țărilor UE și ale UE în ansamblu

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ORIENTĂRILOR GENERALE PENTRU POLITICILE ECONOMICE?

În conformitate cu articolul 121 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul emite orientări generale pentru politicile economice (OGPE) pentru economia UE. Acestea sunt orientări cu privire la politicile macroeconomice și structurale care au ca obiectiv coordonarea politicilor economice ale țărilor UE astfel încât să fie realizate obiectivele comune.

Împreună cu orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale țărilor UE, care se publică în fiecare an în temeiul unui alt articol (articolul 148 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), acestea formează orientările integrate pentru punerea în aplicare a strategiei Europa 2020.

ASPECTE-CHEIE

Criza financiară și economică din 2008 a scos la iveală și a exacerbat deficiențe importante în UE și a subliniat interdependența strânsă a economiilor țărilor UE. Cel mai recent set de orientări, cel din 2015, are rolul de:

 • a valida și sprijini acțiunile politicii pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020, așa cum se subliniază în analiza anuală a creșterii 2015 prezentată de Comisie, pe baza:
  • investițiilor;
  • a reformelor structurale; și
  • a responsabilității fiscale;
 • a stabiliza UE pe calea creșterii, obiectivul strategiei Europa 2020, și a-i permite să-și maximizeze potențialul de creare de noi locuri de muncă;
 • a contribui la atingerea obiectivelor semestrului european pentru coordonarea politicii economice.

Consiliul recomandă ca țările UE și, după caz, UE în ansamblu să ia în considerare următoarele orientări în politicile lor economice.

 • Orientarea 1: stimularea investițiilor prin:
  • valorificarea pe deplin a oportunităților oferite de fondurile UE, inclusiv Fondul european pentru investiții strategice și fondurile structurale pentru finanțarea investițiilor în sectoarele cheie de dezvoltare;
  • crearea unei platforme europene sub auspiciile Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru a oferi consultanță cu privire la investiții, cât și stabilirea unei filiere transparente de proiecte, care să asigure că economia reală (adică latura productivă a economiei) beneficiază de capital.
 • Orientarea 2: consolidarea creșterii economice prin reforme structurale în țărileUE prin:
  • continuarea reformării piețelor muncii și a sistemelor de protecție socială în scopul stimulării creșterii economice și a ocupării forței de muncă, asigurând în același timp accesul universal la servicii și la prestații sociale de înaltă calitate, abordabile și durabile;
  • continuarea reformei și a integrării piețelor de produse pentru a permite consumatorilor și întreprinderilor UE să beneficieze de prețuri mai scăzute și de o gamă mai largă de bunuri și servicii;
  • îmbunătățirea cadrului normativ în care operează întreprinderile, pentru a sprijini mai ales întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile);
  • promovarea investițiilor din sectorul privat în cercetare și inovare, mai ales în sectorul de tehnologie a informației și comunicații și în economia digitală.
 • Orientarea 3: eliminarea obstacolelor principale din calea creșterii economice durabile și a locurilor de muncă în cadrul UE prin:
 • Orientarea 4: îmbunătățirea sustenabilității finanțelor publice și a capacității lor de a crea un mediu favorabil creșterii prin:
  • realizarea de politici fiscale care să respecte cerințele Pactului de stabilitate și de creștere (adică să exercite controlul asupra deficitului și datoriei la niveluri sustenabile) astfel încât să genereze efecte colaterale benefice asupra creșterii economice prin acțiuni mai coordonate. Acest lucru ar trebui să permită acelor țări ale UE care nu mai au spațiu fiscal (adică spațiu de manevră cu propriile finanțe publice) să-l recâștige, iar acelor țări care dispun de spațiu fiscal să folosească oportunitatea de a încuraja cererea internă, cu un accent special pe investiții;
  • acordarea de prioritate cheltuielilor în domenii care favorizează creșterea economică (de exemplu educația, competențele, cercetarea și dezvoltarea, inovarea și investițiile în rețele cu efecte pozitive asupra productivității);
  • trecerea la impozite mai favorabile creșterii economice și îmbunătățirea eficienței sistemului fiscal prin lărgirea bazei impozabile, precum și prin consolidarea administrației fiscale, simplificarea sistemului de impozitare și combaterea fraudei fiscale și a planificării fiscale agresive.

ACT

Recomandarea (UE) nr. 2015/1184 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii Europene (JO L 192, 18.7.2015, pp. 27-31)

Data ultimei actualizări: 25.02.2016

Top