Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Flexibilitatea normelor PSC: consolidarea legăturii dintre investiții, reformele structurale și responsabilitatea bugetară

Flexibilitatea normelor PSC: consolidarea legăturii dintre investiții, reformele structurale și responsabilitatea bugetară

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2015) 12 final] – Utilizarea în mod optim a flexibilității intrinsece a normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și creștere

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

 • Oferă orientări privind modul optim de utilizare a flexibilității oferite de regulile existente ale Pactului de stabilitate și creștere (PSC).
 • Acest lucru ar consolida legătura între reformele structurale, investiții și responsabilitatea bugetară, cu scopul de a stimula crearea de locuri de muncă și creșterea în Uniunea Europeană (UE).

ASPECTE-CHEIE

Clarificări privind reformele structurale

 • CE explică faptul că poate lua în considerare impactul reformelor structurale dacă aceste reforme sunt:
  • majore,
  • însoțite de efecte bugetare pozitive pe termen lung, verificabile, inclusiv prin generarea unei posibile creșteri durabile, și
  • sunt implementate integral.
 • Pentru ca măsurile de reformă să fie luate în considerare ex-ante (în avans), țările UE trebuie să prezinte un plan de reformă cu informații detaliate și termene de realizare realiste.
 • CE evaluează reformele înainte de a recomanda Consiliului posibile deviații temporare de la obiectivul bugetar pe termen mediu (OBTM) sau modalitatea de ajustare fiscală pentru atingerea obiectivului.
  • În cazul țărilor care nu fac obiectul procedurii de deficit excesiv (componenta preventivă), se poate autoriza o deviație de maximum 0,5% din PIB, cu condiția încetării acesteia în termen de 4 ani de la activarea clauzei de reformă structurală.
  • În ce privește țările aflate în procedura de deficit excesiv (componenta corectivă), CE le poate acorda mai mult timp pentru a reveni la limita de 3% din PIB, cu condiția realizării reformelor și a depunerii unor eforturi suficiente pentru a-și corecta deficitele excesive.

Clarificări privind investițiile

CE precizează că:

 • Contribuțiile țărilor din UE la FEIS nu vor fi luate în calcul în definirea ajustării fiscale în baza componentei preventive sau a celei corective din PSC, întrucât țintele specifice exclud măsurile cu acțiune unică. Dacă deficitul unei țări, ca urmare a contribuției, depășește 3% din PIB, CE nu va lansa o procedură de deficit excesiv, cu condiția ca devierea să fie limitată și preconizată a fi temporară.
 • Ţările care nu fac obiectul unei proceduri de deficit excesiv pot devia temporar de la OBTM sau de la modalitatea de ajustare fiscală pentru atingerea acestuia, mai ales în cazuri de creștere negativă sau de deviații PIB negative, dacă investesc direct în proiecte cofinanțate de UE în conformitate cu politicile structurale și de coeziune (inclusiv proiecte cofinanțate în contextul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”), în rețele transeuropene și în mecanismul „Conectarea Europei”, precum și în proiecte cofinanțate de FEIS.

Clarificări privind condițiile ciclice

Pentru a lua mai eficient în considerare fluctuațiile ciclului economic, CE va utiliza o matrice care prevede ajustarea fiscală adecvată preconizată din partea țărilor incluse în componenta preventivă din PSC. Aceasta înseamnă că aceste țări trebuie să depună un efort fiscal mai mare în perioade de redresare.

CONTEXT

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și creștere [COM(2015) 12 final, 13.1.2015]

Data ultimei actualizări: 30.03.2017

Top