EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Comitetul economic și financiar

Comitetul economic și financiar

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2012/245/UE – statutul revizuit al Comitetului economic și financiar

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

CEF a fost înființat inițial în 1992 prin Tratatul de la Maastricht. Acesta are următoarele atribuții:

 • de a transmite Consiliului sau Comisiei avize formulate la cererea acestor instituții sau din proprie inițiativă;
 • de a evalua constant situația economică și financiară a țărilor UE și a UE și de a transmite apoi periodic rapoarte Consiliului și Comisiei, în special în ceea ce privește relațiile financiare cu țările din afara UE și cu instituțiile internaționale;
 • de a contribui la pregătirea lucrărilor Consiliului UE al miniștrilor economiei și finanțelor (denumit „ECOFIN”) și de a desfășura alte activități de consultanță și de pregătire cu care este însărcinat de Consiliu;
 • de a examina, cel puțin o dată pe an, situația privind circulația capitalului și libertatea plăților, astfel cum reies acestea din aplicarea Tratatelor și a măsurilor adoptate de Consiliu;
 • de a evalua constant situația monetară și financiară și sistemul general de plăți al țărilor UE care beneficiază de o derogare (în privința cărora Consiliul nu a decis că întrunesc condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro) și de a transmite periodic rapoarte Consiliului și Comisiei.

Componența

 • Comitetul este compus din înalți funcționari din administrațiile naționale și din băncile centrale, din BCE și din Comisie. Fiecare țară a UE desemnează doi reprezentanți (unul din administrația publică națională și unul din cadrul băncii centrale naționale), precum și doi supleanți. Comisia și BCE desemnează fiecare câte doi membri deplini și doi supleanți.
 • CEF se întrunește în două configurații, cu sau fără membrii din băncile centrale naționale, în funcție de punctele cuprinse în agenda ECOFIN.
 • De asemenea, CEF se întrunește și într-o configurație a zonei euro, Grupul de lucru Eurogrup. În această configurație, numai membrii din zona euro se întâlnesc cu Comisia și cu BCE pentru a pregăti lucrările Eurogrupului. Reprezentanții băncilor centrale naționale nu sunt prezenți.
 • Dintre reprezentanții administrațiilor naționale este ales un președinte permanent, având un mandat de doi ani, care poate fi reînnoit. Acesta este asistat de un secretariat, care sprijină, de asemenea, Comitetul pentru politică europeană și Eurogrupul.

Procedura

Avizele și rapoartele CEF sunt adoptate în mod normal prin consens, fie în cadrul întrunirilor, fie printr-o procedură scrisă. În cazul în care se organizează un vot, fiecare membru deplin (sau, dacă acesta lipsește, supleantul său) poate exprima un vot. Dacă avizul CEF se referă la o chestiune care va duce la o decizie a ECOFIN, reprezentanții băncilor centrale naționale și ai Comisiei nu participă la vot.

Grupurile de lucru și subcomitetele

În mai 2013 s-a înființat un grup de experți la nivel înalt pentru a formula recomandări privind sporirea accesului IMM-urilor la piețele de capital și finanțarea pe termen lung a infrastructurii în Europa. CEF are, de asemenea, subcomitete și grupuri de lucru pentru tratarea unei varietăți ample de teme atât în sistem permanent, cât și ad-hoc, printre care:

 • piețele datoriei suverane din UE (adică piețe pentru titlurile de valoare, obligațiunile etc. vândute de guverne pentru a-și finanța împrumuturile);
 • aspecte referitoare la stabilitatea financiară și la serviciile financiare (cum ar fi evoluțiile din sectorul asigurărilor și al fondurilor de pensii);
 • aspecte privind Fondul Monetar Internațional și aspecte conexe;
 • circulația și emisiunea de monede euro;
 • statistică.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică de la 9 mai 2012.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2012/245/UE a Consiliului din 26 aprilie 2012 privind revizuirea statutului Comitetului economic și financiar (JO L 121, 8.5.2012, pp. 22–24)

ACTE CONEXE

Decizia 98/743/CE a Consiliului din 21 decembrie 1998 privind dispoziții detaliate cu privire componența Comitetului economic și financiar (JO L 358, 31.12.1998, pp. 109–110).

Decizia 1999/8/CE a Consiliului din 31 decembrie 1998 de adoptare a statutului Comitetului economic și financiar (JO L 5, 9.1.1999, p. 71)

Modificările succesive aduse Deciziei 1999/8/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 29.03.2017

Top