EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Îmbunătățirea sistemelor de calitate pentru produsele agricole și alimentare

Îmbunătățirea sistemelor de calitate pentru produsele agricole și alimentare

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare sprijină agricultorii și consumatorii prin consolidarea, adaptarea și dezvoltarea sistemelor care identifică produsele agricole și alimentare de calitate ale Europei.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

SINTEZĂ

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 caută să îmbunătățească politica europeană în domeniul calității produselor agricole, prin sporirea coerenței diverselor sisteme de calitate. Acesta include măsuri menite să sprijine activitățile agricole și de prelucrare, precum și sistemele agricole asociate produselor de înaltă calitate, în concordanță cu obiectivele politicii UE de dezvoltare rurală. Totuși, regulamentul nu se aplică băuturilor spirtoase, vinurilor aromatizate și produselor vitivinicole.

Principalele elemente ale regulamentului sunt:

  • Un regulament unic pentru DOP (denumirile de origine protejate), IGP (indicațiile geografice protejate) și STG (specialitățile tradiționale garantate).
  • Un set unic de norme pentru DOP, IGP și STG în ceea ce privește controalele oficiale, procedurile sau rolul producătorilor.
  • Consolidarea și simplificarea sistemului aferent DOP, IGP și STG.
  • Consolidarea și clarificarea nivelului de protecție pentru denumirile înregistrate și simbolurile obișnuite ale UE.
  • Scurtarea și simplificarea procedurii de înregistrare a denumirilor (DOP, IGP și STG).
  • Etichetele produselor UE comercializate conform sistemelor DOP, IGP sau STG și înregistrate în conformitate cu regulamentul trebuie să includă simbolul Uniuniiși denumirea produsului (dispoziție în vigoare de la4.1.2016) .
  • Crearea unui nou cadru pentru elaborarea de mențiuni de calitate facultative, prin care consumatorii să beneficieze de informații suplimentare. Printre acestea, se numără noua mențiune produs montan.

REFERINȚE

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

4.1.2013Unele dispoziții se aplică de la 4.1.2016.

-

JO L 343, 14.12.2012

ACTE CONEXE

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale). [COM(2013) 265 final din 6.5.2013 - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 05.02.2014

Top