EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Asigurarea explozivilor siguri pentru uz nemilitar

Asigurarea explozivilor siguri pentru uz nemilitar

Politica Uniunii Europene (UE) privind explozivii de uz civil are trei obiective-cheie. Acestea sunt: i) stabilirea unei piețe europene unice pentru comerțul cu explozivi de uz civil, ii) armonizarea cerințelor de securitate a acestora la un nivel ridicat de protecție, iii) stabilirea unui sistem administrativ pentru controlul transferurilor de explozivi și muniție.

ACT

Directiva 2014/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață și controlul explozivilor de uz civil (reformare).

SINTEZĂ

Politica Uniunii Europene (UE) privind explozivii de uz civil are trei obiective-cheie. Acestea sunt: i) stabilirea unei piețe europene unice pentru comerțul cu explozivi de uz civil, ii) armonizarea cerințelor de securitate a acestora la un nivel ridicat de protecție, iii) stabilirea unui sistem administrativ pentru controlul transferurilor de explozivi și muniție.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme pentru introducerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil în UE. Directiva nu se aplică:

 • explozivilor destinați utilizării de către forțele armate sau poliție;
 • articolelor pirotehnice sau
 • muniției (cu unele excepții).

ASPECTE-CHEIE

Directiva stabilește responsabilitățile producătorilor, ale importatorilor și ale distribuitorilor privind comerțul cu explozivi comerciali:

 • Explozivii disponibili pe piața UE trebuie să poarte marcajul de conformitate CE pentru a arăta că întrunesc toate cerințele de securitate esențiale prevăzute de legislația UE.
 • Pentru a obține marcajul CE, producătorul trebuie să realizeze o evaluare a conformității, să întocmească documentația tehnică detaliată pentru produse și să se asigure că acestea sunt trasabile. .
 • Importatorii trebuie să verifice dacă producătorii au efectuat corect evaluări ale conformității și au informat autoritatea națională numită pentru a monitoriza siguranța în cazul în care consideră că explozivul reprezintă un risc.
 • Întreaga documentație necesară trebuie înregistrată și păstrată timp de 10 ani.
 • Documentația și informațiile privind siguranța trebuie redactate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali.
 • Producătorii și importatorii trebuie să își indice adresa poștală pe exploziv.
 • Distribuitorii trebuie să verifice dacă explozivul poartă marcajul CE și dacă este însoțit de documentele necesare și de instrucțiuni scrise într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali din țara de destinație. Dacă distribuitorii consideră că explozivii reprezintă un risc, aceștia trebuie să informeze autoritatea națională numită pentru monitorizarea siguranței în consecință.

De asemenea, directiva:

 • Stabilește cerințe pentru organismele care realizează evaluări de conformitate, care trebuie să fie independente și imparțiale.
 • Specifică etapele de urmat de către autoritățile naționale de supraveghere a pieței pentru a identifica produsele neconforme, a preveni importul de produse periculoase din țările din afara UE și a lua toate măsurile corective adecvate.

CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se va aplica din 20 aprilie 2016. Actul înlocuiește Directiva 93/15/CEE începând din 20.4.2016.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/28/UE

18.4.2014

19.4.2016

JO L 96, 29.3.2014, p. 1-44

Data ultimei actualizări: 12.02.2015

Top