EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regula de minimis – scutirea de notificare a sumelor mici de ajutor

Regula de minimis – scutirea de notificare a sumelor mici de ajutor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind ajutoarele de minimis pentru ajutorul de stat

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește sumele mici de ajutor de stat (așa-numitele ajutoare de minimis) care sunt exceptate de la controlul ajutoarelor de stat deoarece se consideră că nu au impact asupra concurenței și a comerțului pe piața internă a UE.

Ajutorul de minimis desemnează, într-adevăr, acele sume mici de ajutor acordate de stat unor întreprinderi (în special companii) în privința cărora țările UE nu au obligația să notifice Comisia Europeană. Suma maximă este de 200 000 EUR pe întreprindere pe o perioadă de trei ani.

ASPECTE-CHEIE

Finanțarea de stat care întrunește criteriile stabilite în articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) constituie ajutor de stat și necesită notificarea Comisiei în virtutea articolului 108 alineatul (3) din TFUE. Cu toate acestea, Consiliul poate stabili categorii de ajutoare care sunt scutite de această obligație de notificare, iar Comisia poate adopta regulamente referitoare la respectivele categorii de ajutoare de stat. Ajutoarele de minimis reprezintă o asemenea categorie și, prin urmare, nu fac obiectul procedurii de notificare.

În 2006, Comisia a adoptat un regulament de minimis [Regulamentul (CE) nr. 1998/2006], care a fost în vigoare în perioada 2007-2013. Prin acest regulament s-a dublat plafonul pentru ajutoarele scutite de la 100 000 EUR pe companie pe o perioadă de trei ani la 200 000 EUR. Această majorare s-a realizat ținând cont nu numai de evoluția inflației și a produsului intern brut în UE până în 2006, ci și de dezvoltarea probabilă a acestor factori în perioada 2007-2013. Ca urmare a crizei financiare, inflația reală a fost considerabil mai mică decât s-a anticipat în 2006. Prin urmare, nu s-a justificat o nouă majorare a plafonului din aceste motive.

Actualul Regulament (UE) nr. 1407/2013, care revizuiește și înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1998/2006, simplifică și mai mult tratamentul măsurilor de ajutor de dimensiuni reduse. Mai precis, companiile care se confruntă cu dificultăți financiare nu mai sunt excluse din domeniul de aplicare al regulamentului și vor avea deci dreptul de a beneficia de ajutor de minimis.

În plus, s-a simplificat și clarificat definiția a ceea ce constituie o „întreprindere”. Detaliile în acest sens se găsesc în articolul 2.2 al regulamentului.

În plus, împrumuturile subvenționate de până la 1 milion EUR pot beneficia și ele de regulamentul de minimis în cazul în care sunt întrunite anumite condiții. Articolul 4 al regulamentului conține detalii suplimentare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2014. Va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2020.

CONTEXT

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (JO L 352, 24.12.2013, pp. 1-8)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 02.06.2020

Top