EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acordul comercial al UE cu Columbia, Peru și Ecuador

Acordul comercial al UE cu Columbia, Peru și Ecuador

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2012/735/UE privind semnarea Acordului comercial între UE și țările UE și Columbia și Peru

Acordul comercial între UE și țările UE și Columbia și Peru

Decizia (UE) 2016/2369 privind semnarea și aplicarea provizorie a Protocolului de aderare la Acordul comercial între UE și țările UE și Columbia și Peru, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului

Protocolul de aderare la Acordul comercial între UE și țările UE și Columbia și Peru, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului

CARE ESTE ROLUL ACESTOR DECIZII ȘI AL ACESTUI ACORD COMERCIAL?

 • Decizia 2012/735/UE aprobă, în numele UE, Acordul comercial (AC) dintre UE și țările UE, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte.
 • Obiectivul AC dintre UE și Columbia și Peru este de a deschide piețele de ambele părți și de a spori stabilitatea relației comerciale dintre parteneri. Acesta prevede o liberalizare progresivă și reciprocă, printr-o zonă de liber schimb ambițioasă și echilibrată.
 • Decizia (UE) 2016/2369 adoptă Protocolul de aderare a Ecuadorului la AC, care conține toate normele relevante pentru a ține seama de aderarea Ecuadorului.
 • Obiectivul general al AC este de a intensifica relațiile comerciale și investițiile între cele două regiuni, integrând lanțurile valorice* de producție și ajutând întreprinderile locale să se dezvolte pe piața lor regională astfel încât să poată concura în plan internațional.

ASPECTE-CHEIE

Beneficiile Acordului comercial pentru parteneri

 • Principalul beneficiu al AC este de a le oferi întreprinderilor condiții stabile și previzibile, care să le permită să realizeze cu încredere tranzacții comerciale și investiții. AC creează oportunități semnificative pentru întreprinderi și consumatori de ambele părți.
 • Alte beneficii potențiale:
  • piețe deschise pentru bunuri, servicii, achiziții publice și investiții;
  • economii de 500 de milioane EUR pe an în ceea ce privește taxele de import (taxe percepute pe importuri de către autoritățile vamale pe baza valorii bunurilor sau alte criterii, precum greutatea acestora) la sfârșitul unei perioade de tranziție;
  • condiții mai bune pentru comerț prin facilitarea procedurilor (precum regulile de origine, condițiile sanitare și privind sănătatea plantelor și procedurile vamale), stimularea competiției, îmbunătățirea transparenței și asigurarea protecției drepturilor de proprietate intelectuală;
  • un mediu de afaceri transparent, care face mai ușoară viața întreprinderilor și a persoanelor fizice;
  • o nouă cooperare în domeniul competiției, inovării, modernizării producției, facilitării comerțului și schimbului de tehnologii.
 • De asemenea, AC vizează să încurajeze integrarea regională în rândul țărilor andine. În acest context, în iulie 2014 s-au încheiat negocierile pentru aderarea Ecuadorului la AC, fapt ce a dus la aderarea acestei țări în ianuarie 2017.
 • Bolivia, membră a Comunității Andine, are și ea posibilitatea de a solicita aderarea la AC.

Drepturile omului și dezvoltarea durabilă

AC identifică respectarea drepturilor omului și a statului de drept ca elemente esențiale. De asemenea, AC include elemente menite să promoveze dezvoltarea durabilă prin punerea în aplicare a convențiilor internaționale privind drepturile lucrătorilor și protecția mediului înconjurător. Grupurile cetățenilor sunt implicate în controlul acestor angajamente.

Implementarea AC

 • În Peru, AC reprezintă o oportunitate importantă pentru exporturile de produse agricole și piscicole (o treime din totalul exporturilor țării în UE). UE este cel mai mare investitor din Peru, în special în domeniul comunicațiilor, al industriilor extractive, în sectorul bancar și în cel financiar.
 • În Columbia, AC permite țării să își diversifice exporturile în UE, nu doar în ceea ce privește produsele agricole și piscicole, ci și în ceea ce privește produsele industriale columbiene. UE este cel mai mare investitor în Columbia, implicându-se în principal în sectorul agricol, al combustibililor și al mineritului.
 • Potrivit celui de Al treilea raport anual privind punerea în aplicare a Acordului comercial dintre UE și Columbia/Peru, după patru ani de aplicare a acestuia, nivelul general al comerțului UE cu Peru și Columbia a scăzut ușor ca urmare a reducerii prețurilor la mărfuri în plan internațional, produsele minerale reprezentând în continuare o parte însemnată a coșului de export din Columbia și Peru către UE. Cu toate acestea, AC a contribuit la diversificarea exporturilor ambelor țări, în special pentru produsele agroindustriale.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIILE?

 • Decizia 2012/735/UE se aplică de la 31 mai 2012. AC cu Peru se aplică provizoriu de la 1 martie 2013, iar AC cu Columbia, de la 1 august 2013. Intrarea deplină în vigoare va avea loc după ratificarea de către cele 28 de țări ale UE (1).
 • Decizia 2016/2369/UE se aplică de la 11 noiembrie 2016. AC cu Ecuador se aplică provizoriu de la 1 ianuarie 2017. Intrarea deplină în vigoare va avea loc după ratificarea de către cele 28 de țări ale UE (1).

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Lanț valoric: un set de activități de afaceri care creează valoare pentru clienții unei firme. În fiecare punct al acestui lanț de activități, produsul câștigă valoare datorită unei intrări sau unui proces care se adaugă.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia 2012/735/UE a Consiliului din 31 mai 2012 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (JO L 354, 21.12.2012, pp. 1-2)

Acord comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (JO L 354, 21.12.2012, pp. 3-2607)

Notificare privind aplicarea provizorie între Uniunea Europeană și Peru a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (JO L 56, 28.2.2013, p. 1)

Decizia (UE) 2016/2369 a Consiliului din 11 noiembrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Protocolului de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului (JO L 356, 24.12.2016, pp. 1-2)

Protocol de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului (JO L 356, 24.12.2016, pp. 3-1456)

Notificare referitoare la aplicarea cu titlu provizoriu între Uniunea Europeană și Republica Ecuador a Protocolului de aderare la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Ecuadorului (JO L 358, 29.12.2016, p. 1).

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Al treilea raport anual privind punerea în aplicare a Acordului comercial dintre UE și Columbia/Peru [COM (2017) 585 final, 10.10.2017]

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Al doilea raport anual privind punerea în aplicare a Acordului comercial dintre UE și Columbia/Peru [COM (2016) 58 final, 10.2.2016]

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Raport anual privind punerea în aplicare a Acordului comercial dintre UE și Columbia/Peru [COM(2014) 718 final, 4.12.2014]

Data ultimei actualizări: 16.10.2017(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).

Top