EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regulamentul de procedură al Autorității Europene pentru Protecția Datelor

This summary has been archived and will not be updated. See 'Regulamentul de procedură al Autorității Europene pentru Protecția Datelor' for an updated information about the subject.

Regulamentul de procedură al Autorității Europene pentru Protecția Datelor

Din 2004, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor s-a dezvoltat dintr-un organism de dimensiuni reduse, alcătuit din doi membri și un secretariat, într-unul care numără peste 50 de angajați. Reorganizarea din 2010 și adoptarea Regulamentului de procedură în 2012 au marcat maturizarea instituției.

ACT

Decizia Autorității Europene pentru Protecția Datelor nr. 2013/504/UE din 17 decembrie 2012 privind adoptarea Regulamentului de procedură.

SINTEZĂ

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) este o autoritate de supraveghere independentă care se asigură că datele cu caracter personal și confidențialitatea sunt respectate de către instituțiile și organele Uniunii Europene (UE). Competențele sale sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele Uniunii Europene și privind libera circulație a acestor date. Rolul său se înscrie în 3 categorii:

  • Supraveghere: asigurarea faptului că instituțiile și organele Uniunii Europene prelucrează datele cu caracter personal ale personalului UE și ale altor persoane în mod legal. Operatorii de date trebuie să respecte obligațiile, cum ar fi prelucrarea datelor cu caracter personal numai în scopul specific și legitim menționat în momentul colectării respectivelor date. Persoana vizată (persoana ale cărei date sunt prelucrate) are drepturi exercitabile legal, cum ar fi dreptul de a fi informată cu privire la prelucrare și dreptul de a corecta datele. Toate instituțiile/organele Uniunii Europene trebuie să aibă un responsabil cu protecția datelor. De asemenea, AEPD investighează plângerile înaintate de persoanele care consideră că drepturile lor legate de datele cu caracter personal au fost încălcate de o instituție sau un organ al Uniunii Europene.
  • Consultare: AEPD sfătuiește Comisia Europeană, Parlamentul și Consiliul în ceea ce privește impactul din punct de vedere al protecției datelor generat de noile proiecte de lege și alte aspecte legate de confidențialitatea cetățenilor. AEPD monitorizează îndeaproape revizuirea cadrului legal al protecției datelor.
  • Cooperare: AEPD cooperează cu alte autorități din domeniul protecției datelor pentru a încuraja adoptarea unei abordări consecvente a chestiunilor de protecție a datelor în întreaga Europă. Platforma centrală pentru cooperarea cu autoritățile de supraveghere naționale este articolul 29 al Grupului de lucru.

AEPD a adoptat Regulamentul de procedură în 2012. În timp ce reiterează multe dintre principiile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001, acesta stabilește și reguli detaliate cu privire la procesele decizionale interne, rolurile autorității și ale consiliului de administrație, organizarea și funcționarea secretariatului, planificarea, administrarea internă, precum și deschiderea și transparența instituției.

Context

De la înființarea AEPD în 2004, au survenit modificări majore în contextul juridic, economic și tehnologic. Tratatul de la Lisabona a confirmat protecția datelor drept un principiu general al legislației UE, iar o serie de decizii ale Curții Europene de Justiție au evidențiat importanța confidențialității și protecției datelor ca parte integrantă a procesului decizional al UE.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2013/504/UE

18.12.2012

-

JO L 273, 15.10.2013

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului Europeanși al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiileși organele comunitareși privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001).

Ultima actualizare: 27.06.2014

Top