EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (ADF)

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (ADF)

Regulamentul 168/2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

ACT

Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

SINTEZĂ

Agenția pentru Drepturi Fundamentale oferă asistență instituțiilor și guvernelor din UE cu privire la drepturile fundamentale la punerea în aplicare a legislației UE.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Acest regulament înființează un organism special la nivelul UE pentru drepturile fundamentale - Agenția - și stabilește principalele sarcini și obiective ale acestuia, precum și prevederile privind funcționarea și guvernanța sa internă.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul definește activitățile Agenției ca fiind următoarele:

furnizarea de expertiză instituțiilor UE și țărilor UE cu privire la drepturile fundamentale, astfel încât acestea să se poată asigura că orice măsură pe care o iau sau orice lege pe care o promulgă respectă aceste drepturi;

formularea de avize pentru instituțiile și guvernele din UE, fie din proprie inițiativă, fie la cererea acestora (de exemplu, cu privire la compatibilitatea măsurilor sau a propunerilor lor legislative cu drepturile fundamentale);

colectarea, analizarea și distribuirea de informații viabile și comparabile cu privire la efectele concrete ale măsurilor UE asupra drepturilor fundamentale ale oamenilor;

efectuarea unor cercetări și studii științifice privind drepturile fundamentale;

publicarea unor materiale pe anumite teme sau cu privire la punerea în aplicare de către instituțiile și guvernele din UE a legislației privind drepturile fundamentale;

publicarea unui raport anual privind chestiunile care fac obiectul activității sale, subliniind exemplele de bune practici;

conceperea unor strategii sau campanii de comunicare și promovarea dialogului cu societatea civilă pentru a crește sensibilizarea marelui public asupra drepturilor fundamentale;

propunerea de mecanisme de exercitare a acestor drepturi.

Agenția nu se concentrează însă asupra plângerilor individuale.

Planurile de activitate cincinale

Activitățile Agenției au la bază un cadru multianual adoptat de Consiliul UE, care identifică aspectele concrete de care se va ocupa aceasta pe o perioadă de cinci ani, în conformitate cu prioritățile generale ale UE.

Acestea trebuie să includă „lupta împotriva rasismului, a xenofobiei și a lipsei de toleranță asociate acestora”.

Cooperarea cu alte organisme

Agenția trebuie să mențină legături strânse cu:

guvernele țărilor UE și grupurile societății civile, cum ar fi Platforma drepturilor fundamentale;

țările candidate la aderarea la UE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 23 februarie 2007.

CONTEXT

Agenția a înlocuit organismul predecesor - Observatorul European al Fenomenelor Rasiste și Xenofobe din Viena, preluând activitatea acestuia.

Pentru informații suplimentare, consultați:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 168/2007

23.2.2007

-

JO L 53, 22.2.2007, pp. 1-14

ACTE CONEXE

Decizia nr. 252/2013/UE a Consiliului din 11 martie 2013 de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (JO L 79, 21.3.2013, pp. 1-3)

Data ultimei actualizări: 30.07.2015

Top