EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Multilingvismul - un avantaj și un angajament

Această comunicare a Comisiei Europene subliniază valoarea diversității lingvistice din UE. Documentul prezintă măsurile care ar trebui luate pentru a asigura integrarea multilingvismului în politicile UE, în vederea atingerii „obiectivului de la Barcelona” (abilitatea europenilor de a comunica în două limbi, altele decât limba lor maternă).

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Multilingvismul: un avantaj pentru Europa și un angajament comun [COM(2008) 566 final, 18.9.2008].

SINTEZĂ

Această comunicare a Comisiei Europene subliniază valoarea diversității lingvistice din UE. Documentul prezintă măsurile care ar trebui luate pentru a asigura integrarea multilingvismului în politicile UE, în vederea atingerii „obiectivului de la Barcelona” (abilitatea europenilor de a comunica în două limbi, altele decât limba lor maternă).

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

  • Comunicarea propune utilizarea programelor și a inițiativelor existente pentru promovarea învățării limbilor străine, evaluarea competențelor lingvistice și dezvoltarea în continuare a programelor de instruire pentru interpreți și traducători.
  • Documentul vizează sporirea mobilității elevilor și a lucrătorilor, comunică rezultatele studiului privind competențele lingvistice, încurajează creativitatea și inovarea în învățarea limbilor străine și prevede o platformă prin intermediul căreia părțile interesate relevante pot face schimb de bune practici.
  • Comunicarea încurajează utilizarea subtitrării și promovează circulația producțiilor europene; aceasta sprijină proiectele care implică tehnologii lingvistice și de comunicare, precum și cooperarea administrativă transfrontalieră, pentru a reduce diferențele lingvistice.
  • Actul stimulează promovarea limbilor europene în țările din afara UE, pentru consolidarea legăturilor economice și culturale.

ASPECTE-CHEIE

  • Multilingvismul este important pentru coeziunea socială și pentru mobilitatea lucrătorilor. Acesta este un aspect-cheie al rezoluției Consiliului din 2008, care evidențiază o strategie europeană pentru multilingvism.
  • Trebuie acordată o atenție sporită adulților și celor din afara sistemului formal de învățământ, aceștia prezentând o probabilitate mai mare de monolingvism. Această idee face parte din principiul „învățării pe tot parcursul vieții”, formulat în Recomandarea Consiliului din 2012, care face apel la țările UE să le ofere cetățenilor oportunități de muncă bazate pe experiențe informale.
  • Principiul învățării pe tot parcursul vieții este, de asemenea, un element-cheie al programului Erasmus +, care reunește programele actuale ale UE pentru sport, educație, tineret și formare și le oferă mai multor europeni șansa de a locui și a dobândi competențe în străinătate.
  • Diferențele lingvistice din UE pot fi reduse cu ajutorul mass-mediei, al noilor tehnologii și al serviciilor de traducere.
  • Importanța învățării de limbi străine și a evaluării competențelor lingvistice este reiterată în Concluziile Consiliului din 2014 privind multilingvismul și dezvoltarea competențelor lingvistice.

TERMENI-CHEIE

Programul de învățare pe tot parcursul vieții (LLP) le permite europenilor să se angajeze în activități de învățare în orice moment al vieții. Acest program se înscrie în programul Erasmus +.

Sunt disponibile informații suplimentare pe site-ul Direcției Generale Educație și Cultură a Comisiei Europene.

ACTE CONEXE

Rezoluția Consiliului din 21 noiembrie 2008 privind o strategie europeană în favoarea multilingvismului (2008/C 320/01) (JO C 320, 16.12.2008, p. 1-3).

Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (2012/C 398/01) (JO C 398, 22.12.2012, p. 1-5).

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50-83).

Concluziile Consiliului din 20 mai 2014 privind multilingvismul și dezvoltarea competențelor lingvistice (2014/C 183/06) (JO C 183, 14.6.2014, p. 26-29).

Data ultimei actualizări: 19.12.2014

Top