EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Publicitatea și sponsorizarea în favoarea produselor din tutun

Publicitatea și sponsorizarea în favoarea produselor din tutun

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2003/33/CE privind publicitatea și sponsorizarea în favoarea produselor din tutun

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva reglementează publicitatea* în favoarea produselor din tutun* și promovarea acestora în mijloacele de informare tipărite, la radio, prin intermediul serviciilor societății informaționale și prin intermediul sponsorizării în domeniul tutunului.

ASPECTE-CHEIE

 • Presa și publicațiile tipărite: publicitatea este interzisă, cu excepția publicațiilor destinate exclusiv comerțului cu tutun sau a celor tipărite și publicate în afara UE care nu sunt destinate publicului din UE.
 • Radio: toate formele de publicitate sunt interzise. Emisiunile de radio nu pot fi sponsorizate de întreprinderi a căror activitate principală este fabricarea și vânzarea produselor din tutun.
 • Sponsorizarea: aceasta este interzisă pentru toate manifestările și activitățile în care sunt implicate sau care se desfășoară în mai multe țări ale UE. Interdicția se extinde asupra distribuției gratuite de produse din tutun.
 • Legalitatea directivei a fost confirmată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în decembrie 2006.
 • În mai 2008, Comisia Europeană a publicat un raport privind punerea în aplicare a directivei.
 • Normele suplimentare pentru servicii mass-media audiovizuale completează directiva prin interzicerea publicității și a poziționării produselor din tutun prin intermediul televiziunii și al serviciilor la cerere (de exemplu, servicii care permit telespectatorilor să vizioneze un program când doresc, întrucât acesta este, de exemplu, disponibil pe site-ul postului emițător).
 • În plus, o recomandare a Consiliului cu caracter neobligatoriu îndeamnă guvernele UE să ia diverse măsuri pentru a limita publicitatea în propriile țări, inclusiv:
  • să interzică practicile promoționale, cum ar fi oferirea de scrumiere, brichete și reduceri de preț;
  • să interzică publicitatea locală în favoarea tutunului pe panouri de afișaj, la punctele de vânzare și în cinematografe;
  • să solicite producătorilor, importatorilor și comercianților pe scară largă să ofere informații cu privire la cheltuielile proprii cu campaniile de publicitate, de marketing, de sponsorizare și de promovare care nu fac obiectul unei interdicții de către legislația UE.
 • Directiva 2014/40/UE extinde normele UE cu privire la publicitatea și promovarea în favoarea produselor din tutun la țigările electronice.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 20 iunie 2003. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 3 iulie 2005.

* TERMENI-CHEIE

Publicitate: orice tip de comunicare comercială al cărei scop direct sau indirect este promovarea unui produs din tutun.

Produse din tutun: toate produsele destinate a fi fumate, prizate, supte sau mestecate, inclusiv cele care conțin, chiar și parțial, tutun.

ACT

Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din tutun (JO L 152, 20.6.2003, pp. 16-19)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2003/33/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, pp. 1-24)

Versiunea consolidată.

Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (JO L 127, 29.4.2014, pp. 1-38)

Versiunea consolidată.

Recomandarea 2003/54/CE a Consiliului din 2 decembrie 2002 privind prevenirea fumatului și inițiativele de îmbunătățire a controlului tutunului (JO L 22, 25.1.2003, pp. 31-34)

Data ultimei actualizări: 25.07.2016

Top