EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Învățarea pe tot parcursul vieții – competențe-cheie

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandarea 2006/962/CE privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI RECOMANDĂRI?

Recomandarea îndeamnă guvernele UE să includă predarea și învățarea competențelor-cheie în strategiile lor de învățare pe tot parcursul vieții. Recomandarea identifică opt competențe-cheie care sunt fundamentale pentru fiecare persoană în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere.

ASPECTE-CHEIE

 • Cele opt competențe-cheie sunt următoarele:
 • 1.

  comunicarea într-o limbă maternă: abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât în formă orală, cât și scrisă.

 • 2.

  comunicarea într-o limbă străină: ca mai sus, dar include și abilitățile de mediere (adică rezumarea, parafrazarea, interpretarea sau traducerea) și înțelegerea interculturală.

 • 3.

  competența matematică, științifică și tehnologică: buna stăpânire a aritmeticii, o înțelegere a lumii naturale și o abilitate de a pune în aplicare cunoștințele și tehnologia pentru a răspunde nevoilor umane percepute (precum medicina, transportul sau comunicarea).

 • 4.

  competența digitală: utilizarea cu încredere și în mod critic a tehnologiei informației și comunicațiilor pentru muncă, timp liber și comunicare.

 • 5.

  a învăța să înveți: abilitatea de gestionare eficientă a propriei învățări, fie individual, fie în grupuri.

 • 6.

  competențe sociale și civice: abilitatea de a participa într-un mod eficient și constructiv la viața socială și de muncă și de a se implica în mod activ și democratic, mai ales în societățile din ce în ce mai variate.

 • 7.

  spirit de inițiativă și antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile în practică prin creativitate, inovație și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte.

 • 8.

  sensibilizare și exprimare culturală: abilitatea de a aprecia importanța exprimării creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de medii, precum muzica, literatura și artele vizuale și ale spectacolului.

 • Comisia Europeană:
  • contribuie la eforturile naționale de a dezvolta sisteme de educație și formare;
  • utilizează cele opt competențe-cheie pentru a încuraja învățarea reciprocă și schimbul de bune practici;
  • promovează utilizarea pe scară mai largă a celor opt competențe-cheie în politicile conexe ale UE;
  • raportează la fiecare doi ani cu privire la progresele înregistrate.
 • În 2009, UE a convenit asupra unui nou program strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale până în 2020 (ET 2020). Acesta a înlocuit programul anterior ET 2010. Programul a identificat necesitatea ca învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea să devină o realitate, sistemele de educație și formare profesională fiind mai receptive la schimbare și la întreaga lume.
 • În 2014, Erasmus+ a continuat programul de învățare pe tot parcursul vieții și alte șase programe separate anterior referitoare la educație, formare și tineret.

CONTEXT

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, persoanele au nevoie de o gamă largă de abilități pentru a se adapta și a prospera într-un mediu aflat în rapidă schimbare. Programul original de învățare pe tot parcursul vieții a fost conceput pentru a oferi oamenilor oportunități de învățare în toate etapele vieții.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (JO L 394, 30.12.2006, pp. 10-18)

Data ultimei actualizări: 10.10.2016

Top