EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Protejarea lucrătoarelor gravide și a celor care au devenit recent mame

Protejarea lucrătoarelor gravide și a celor care au devenit recent mame

SINTEZĂ

Directiva stabilește drepturile fundamentale ale tuturor femeilor înainte și după perioada de sarcină în Uniunea Europeană (UE). Directiva face parte din seria directivelor derivate adoptate în baza Directivei-cadru 89/391/CEE privind securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Această directivă urmărește să protejeze sănătatea și securitatea la locul de muncă a femeilor gravide*, a femeilor care au născut de curând* sau a femeilor care alăptează*.

ASPECTE-CHEIE

Țările UE au obligația de a notifica angajatorii și lucrătoarele cu privire la orientările Comisiei Europene referitoare la riscurile pentru sănătate și securitate legate de prezența substanțelor și a proceselor industriale periculoase.

În cazurile în care se identifică riscuri, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru a proteja lucrătoarele în cauză, de exemplu prin transferarea lor pe un alt post sau prin acordarea de zile libere.

Dacă se acordă zile libere, angajatorul trebuie să asigure respectarea drepturilor legate de contractul de muncă și să acorde o indemnizație corespunzătoare pentru a compensa pierderea oricărui venit.

Lucrătoarele gravide nu sunt obligate să lucreze ture de noapte, sub rezerva prezentării unui certificat medical.

Lucrătoarele gravide au dreptul la dispense remunerate pentru a efectua consultații medicale prenatale în timpul programului de lucru.

Directiva stabilește un concediu de maternitate de 14 săptămâni, dintre care două săptămâni de concediu prenatal.

Femeile nu vor fi concediate de la locul de muncă pe motive de sarcină și maternitate.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 24 noiembrie 1992.

CONTEXT

Directiva 92/85/CEE - lucrătoare gravide pe site-ull Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă

TERMENI-CHEIE

* Lucrătoare gravidă: o femeie care își informează angajatorul despre starea sa, în conformitate cu legislațiile și/sau practicile naționale.

* Lucrătoare care a născut de curând: o femeie care a născut de curând, în sensul legislației și/sau al practicilor naționale, și care își informează angajatorul asupra stării sale, în conformitate cu aceste legislații și/sau practici.

* Lucrătoare care alăptează: o femeie care alăptează, în sensul legislației naționale și/sau al practicii naționale, și care își informează angajatorul asupra stării sale, în conformitate cu aceste legislații și/sau practici.

ACT

Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

REFERINȚE

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 92/85/CEE

24.11.1992

19.10.1994

JO L 348, 28.11.1992, pp. 1-7

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

JO L165, 27.6.2007, pp. 21-24

Directiva 2014/27/UE

25.3.2014

1.6.2015

JO L 65, 5.3.2014, pp. 1-7

Data ultimei actualizări: 14.10.2015

Top