EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lupta împotriva terorismului – definiții ale crimelor teroriste și sprijin pentru victime

Lupta împotriva terorismului – definiții ale crimelor teroriste și sprijin pentru victime

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2017/541 privind combaterea terorismului

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Obiectivul său este de a adapta legislația UE în vederea combaterii terorismului având în vedere amenințările teroriste și ținând cont de natura internațională a terorismului.

Aceasta stabilește norme minime privind definițiile infracțiunilor și sancțiunile aferente în acest domeniu.

De asemenea, introduce măsuri de protecție, sprijin și asistență pentru victime.

Aceasta înlocuiește Decizia-cadru 2002/475/JAI ca fiind piatra de temelie a răspunsului justiției penale a țărilor UE în combaterea terorismului și modifică anumite părți din Decizia 2005/671/JAI privind schimbul de informații și cooperarea referitoare la infracțiunile de terorism.

ASPECTE-CHEIE

Definirea infracțiunilor teroriste

Directiva oferă o listă exhaustivă de infracțiuni grave pe care țările UE trebuie să le clasifice drept infracțiuni teroriste în dreptul lor intern atunci când sunt comise sau există o amenințare pentru a le angaja pentru un anumit scop terorist.

Obiectivele teroriste sunt descrise ca fiind oricare dintre următoarele:

 • intimidarea gravă a unei populații;
 • constrângerea nelegitimă a puterilor publice sau a unei organizații internaționale să îndeplinească sau să se abțină de la a îndeplini un act oarecare;
 • destabilizarea gravă sau distrugerea structurilor politice fundamentale, constituționale, economice sau sociale ale unei țări sau organizații internaționale.

Infracțiuni similare

Lista infracțiunilor de terorism pe care țările UE trebuie, de asemenea, să le pedepsească ca infracțiuni, chiar dacă o infracțiune de terorism nu a fost efectiv comisă, se extinde pentru a cuprinde:

 • infracțiunile legate de un grup terorist (adică conducerea unui astfel de grup sau participarea cu bună știință la activitățile sale) atunci când sunt comise în mod intenționat; și
 • infracțiuni legate de activitățile teroriste. Printre acestea se numără:
  • distribuirea, online sau offline, a unui mesaj cu intenția de a induce o infracțiune teroristă, de exemplu prin glorificarea actelor teroriste;
  • solicitarea și recrutarea unei alte persoane pentru comiterea unei infracțiuni de terorism;
  • furnizarea sau primirea de formare în scopuri teroriste, de exemplu, în producerea sau utilizarea de explozivi, arme de foc sau substanțe periculoase;
  • călătoria în interiorul, în afara sau către UE pentru scopuri teroriste, de exemplu pentru a participa la activitățile unui grup terorist sau pentru a efectua un atac terorist;
  • organizarea și facilitarea unor astfel de călătorii, inclusiv prin sprijin logistic sau material, cum ar fi achiziționarea de bilete sau planificarea rutelor;
  • furnizarea sau colectarea de fonduri cu intenția de a fi utilizate sau cu cunoștința că acestea sunt folosite pentru săvârșirea de infracțiuni de terorism.

Caracteristici generale

Printre acestea se numără:

 • reguli îmbunătățite:
  • privind ajutorul și abuzul, incitarea și tentativa; și
  • privind competența și urmărirea penală pentru a asigura coerența și aplicarea efectivă a normelor relevante și pentru a evita lacunele;
 • obligațiile țărilor UE:
  • de a introduce pedepse și sancțiuni pentru persoanele fizice și persoanele juridice răspunzătoare de infracțiuni care să reflecte gravitatea infracțiunilor;
  • de a lua măsuri pentru îndepărtarea rapidă și blocarea accesului la conținutul terorist online găzduit pe teritoriul lor și de a obține eliminarea unui astfel de conținut găzduit în afara teritoriului lor; și
  • de a respecta drepturile fundamentale și principiile juridice fundamentale, astfel cum sunt consacrate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană la punerea în aplicare a prezentei directive;
 • modificările aduse Deciziei 2005/671/JAI privind schimbul de informații și cooperarea referitoare la infracțiunile de terorism.

Sprijin pentru victime

 • Directiva include clauze suplimentare privind o serie de servicii care răspund nevoilor speciale ale victimelor terorismului, precum dreptul la acces imediat la servicii de asistență profesională care oferă asistență medicală și psihologică și consultanță juridică sau practică.
 • De asemenea, se consolidează mecanismele de intervenție de urgență pentru a ajuta victimele terorismului imediat după un atac terorist.
 • Țările UE trebuie să se asigure că victimele terorismului care locuiesc într-o altă țară a UE decât cea în care a fost săvârșită infracțiunea de terorism au acces la:
  • informații privind drepturile lor;
  • serviciile de sprijin și sistemele de compensare disponibile în țara în care a fost comisă infracțiunea de terorism.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică începând cu 20 aprilie 2017. Țările UE au obligația de a o transpune în legislația națională până la 8 septembrie 2018.

CONTEXT

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, pp. 6-21)

DOCUMENTE CONEXE

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul I – Dispoziții comune – Articolul 6 (ex-articolul 6 TUE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 19)

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, pp. 39-50)

Modificările succesive aduse Directivei 2014/42/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului (JO L 218, 14.8.2013, pp. 8-14)

Decizia 2005/671/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informații și cooperarea referitoare la infracțiunile de terorism (JO L 253, 29.9.2005, pp. 22-24)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, pp. 3-7)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 20.02.2018

Top