EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Accesul la resursele genetice și împărțirea beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora (Protocolul de la Nagoya)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Protocolul de la Nagoya

Decizia 2014/283/UE privind încheierea, în numele UE, a Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică

CARE ESTE SCOPUL PROTOCOLULUI ȘI AL DECIZIEI?

  • Protocolul de la Nagoya este un Protocol la Convenția privind diversitatea biologică (CBD), semnată pentru prima dată de liderii mondiali în 2010. UE este parte la CBD împreună cu 193 de țări. Obiectivul protocolului este de a împărți beneficiile utilizării resurselor genetice într-un mod corect și echitabil.
  • Decizia aprobă „Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică” în numele Uniunii Europene (UE). Prin prezenta aprobare, UE a recunoscut caracterul obligatoriu al Protocolului din punct de vedere juridic, acesta fiind un acord-cheie privind guvernanța internațională a biodiversității.

ASPECTE-CHEIE

Prin aprobarea Protocolului din 16 mai 2014, UE a contribuit la cele 50 de ratificări necesare la nivel mondial, ceea ce a permis intrarea în vigoare a Protocolului de la Nagoya la 12 octombrie 2014. Drept urmare, prima reuniune a părților la protocol (COP/MOP 1) a avut loc la reuniunea bienală la nivel înalt a Convenției privind diversitatea biologică (CBD), desfășurată în perioada 13-17 octombrie 2014 în Coreea de Sud, concomitent cu a 12-a reuniune a Conferinței părților la CBD (COP 12).

Accesul și împărțirea beneficiilor

  • Protocolul de la Nagoya implementează cel de al treilea obiectiv al CBD, acces și împărțirea beneficiilor (ABS), care se concentrează pe împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor rezultate în urma utilizării resurselor genetice, precum și accesul corespunzător la resursele genetice și transferul corespunzător al tehnologiilor relevante.
  • Resursele genetice sunt materiale genetice cu valoare efectivă sau potențială, din stocuri naturale sau cultivate (de exemplu, bănci de semințe sau grădini botanice). Aceste resurse sunt utilizate, de obicei, ca bază de inovare de o gamă largă de sectoare din domeniul cercetării și dezvoltării bazate pe natură, cum ar fi pentru medicamente, substanțe chimice sau cosmetice noi.
  • CBD recunoaște drepturile suverane ale țărilor asupra resurselor naturale proprii. ABS în contextul Protocolului de la Nagoya se bazează pe acest principiu. Părțile la protocol au autoritatea de a decide dacă doresc să reglementeze accesul la resursele lor genetice și să stabilească condițiile pentru partajarea beneficiilor (de exemplu, prin reguli și proceduri pentru consimțământul prealabil în cunoștință de cauză și prin negocierile termenilor conveniți de comun acord cu utilizatorul resurselor genetice).
  • Protocolul de la Nagoya se aplică și în cazul utilizării cunoștințelor tradiționale asociate cu resursele genetice deținute de popoarele indigene și comunitățile locale.
  • Protocolul stabilește reguli obligatorii privind conformitatea pentru toate părțile, pentru a monitoriza utilizarea resurselor genetice odată ce acestea părăsesc țara furnizoare.
  • Protocolul va asigura un grad mai mare de securitate juridică și de transparență atât pentru furnizori, cât și pentru utilizatorii resurselor genetice, promovând în același timp împărțirea beneficiilor. Beneficiile generate și partajate sub îndrumarea protocolului ar trebui să contribuie la sprijinirea conservării diversității biologice și la utilizarea durabilă a componentelor acesteia (primul și al doilea obiectiv al CBD).

Regulamentul (UE) nr. 511/2014, regulamentul privind accesul și împărțirea corectă a beneficiilor (Regulamentul ABS), care pune în aplicare la nivelul UE măsurile de conformitate ale Protocolului de la Nagoya, a intrat în vigoare la 9 iunie 2014 și se aplică de la intrarea în vigoare a Protocolului de la Nagoya însuși la 12 octombrie 2014.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1866 cuprinde măsuri privind aspecte specifice prevăzute în Regulamentul privind ABS, în special registrul colecțiilor, cele mai bune practici și monitorizarea respectării normelor de către utilizatori. Acesta a fost adoptat de către Comisia Europeană la 13 octombrie 2015 și a intrat în vigoare la 9 noiembrie 2015.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Protocolul a intrat în vigoare la 12 octombrie 2014, la 90 de zile de la data depunerii celui de al 50-lea instrument de ratificare.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică (JO L 150, 20.5.2014, pp. 234-249)

Decizia 2014/283/UE a Consiliului din 14 aprilie 2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică (JO L 150, 20.5.2014, pp. 231-233)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune (JO L 150, 20.5.2014, pp. 59-71)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1866 al Comisiei din 13 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește registrul colecțiilor, monitorizarea respectării normelor de către utilizatori și cele mai bune practici (JO L 275, 20.10.2015, pp. 4-19)

Data ultimei actualizări: 20.11.2020

Top