EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JURI_AD(2018)625394

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) Raportor pentru aviz: Jiří Maštálka

AD/2018/625394