EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document IMCO_AD(2018)619085

AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor destinat Comisiei pentru transport și turism referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) Raportor pentru aviz: Dennis de Jong

AD/2018/619085

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.