EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_011_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
19.Spațiul de libertate, securitate și justiție
Volumul 11

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

19.   Spațiul de libertate, securitate și justiție

Volumul 011

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1989

L 285

1

 

 

41989A0535

 

 

 

Convenția privind aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Convenția privind competența judiciară și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială și la Protocolul privind interpretarea acesteia de către Curtea de Justiție, împreună cu modificările aduse acestora prin Convenția privind aderarea Regatului Danemarcei, a Irlandei și a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și cu modificările aduse acestora prin Convenția privind aderarea Republicii Elene

3

1992

L 333

1

 

 

41992A0529

 

 

 

Convenția privind aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Convenția privind Legea aplicabilă obligațiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980

101

1995

C 078

1

 

 

31995F0330(01)

 

 

 

Actul Consiliului din 10 martie 1995 de elaborare a Convenției privind procedura simplificată de extrădare între statele membre ale Uniunii Europene (95/C 78/01)

127

1995

C 078

2

 

 

41995A0330(01)

 

 

 

Convenție elaborată în baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind procedura simplificată de extrădare între statele membre ale Uniunii Europene

128

1996

C 299

1

 

 

31996F1009(01)

 

 

 

Actul Consiliului din 23 iulie 1996 de elaborare, în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Protocolului cu privire la interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene a Convenției privind înființarea Oficiului European de Poliție (96/C 299/01)

137

1996

C 299

2

 

 

41996A1009(01)

 

 

 

Protocol elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene a Convenției privind înființarea Oficiului European de Poliție

138

1996

C 313

11

 

 

31996F1023(02)

 

 

 

Actul Consiliului din 27 septembrie 1996 de elaborare a Convenției privind extrădarea între statele membre ale Uniunii Europene (96/C 313/02)

151

1996

C 313

12

 

 

41996A1023(02)

 

 

 

Convenție elaborată în baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind extrădarea între statele membre ale Uniunii Europene

152

1997

C 015

1

 

 

41997A0115(01)

 

 

 

Convenția privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei la Convenția privind competența judiciară și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială și la Protocolul privind interpretarea acesteia de către Curtea de Justiție, împreună cu modificările aduse acestora de Convenția privind aderarea Regatului Danemarcei, a Irlandei și a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, de Convenția privind aderarea Republicii Elene și de Convenția privind aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (97/C 15/01)

164

1997

C 015

10

 

 

41997A0115(02)

 

 

 

Convenție privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei la Convenția privind Legea aplicabilă obligațiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, și la primul și al doilea Protocol privind interpretarea acesteia de către Curtea de Justiție

173

1997

C 151

1

 

 

31997F0520(01)

 

 

 

Actul Consiliului din 29 noiembrie 1996 de elaborare, în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Protocolului privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (97/C 151/01)

180

1997

C 151

2

 

 

41997A0520(01)

 

 

 

Protocol elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene

181

1997

C 195

1

 

 

31997F0625(01)

 

 

 

Actul Consiliului din 26 mai 1997 de elaborare, în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Convenției privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene (97/C 195/01)

195

1997

C 195

2

 

 

41997A0625(01)

 

 

 

Convenție elaborată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene

196

1997

C 261

1

 

 

31997F0827(01)

 

 

 

Actul Consiliului din 26 mai 1997 de elaborare a Convenției privind comunicarea și notificarea în statele membre ale Uniunii Europene a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (97/C 261/01)

206

1997

C 261

2

 

 

41997A0827(01)

 

 

 

Convenție elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind comunicarea și notificarea în statele membre ale Uniunii Europene a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială

207

1997

C 261

17

 

 

31997F0827(02)

 

 

 

Actul Consiliului din 26 mai 1997 de elaborare a Protocolului privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene a Convenției privind notificarea și comunicarea în statele membre ale Uniunii Europene a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (97/C 261/02)

222

1997

C 261

18

 

 

41997A0827(02)

 

 

 

Protocol elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitor la interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene a Convenției privind comunicarea și notificarea în statele membre ale Uniunii Europene a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială

223

1998

C 216

1

 

 

31998F0710(01)

 

 

 

Actul Consiliului din 17 iunie 1998 de elaborare a Convenției cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule (98/C 216/01)

231

1998

C 216

2

 

 

41998A0710(01)

 

 

 

Convenție elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule

232

1998

C 221

1

 

 

31998F0716(01)

 

 

 

Actul Consiliului din 28 mai 1998 de elaborare, în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Convenției privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială (98/C 221/01)

243

1998

C 221

2

 

 

41998A0716(01)

 

 

 

Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială

244

1998

C 221

19

 

 

31998F0716(02)

 

 

 

Actul Consiliului din 28 mai 1998 de elaborare, în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Protocolului privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene a Convenției privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială (98/C 221/03)

263

1998

C 221

20

 

 

41998A0716(02)

 

 

 

Protocolul elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitor la interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene a Convenției privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială

264

2000

C 160

1

 

 

32000Y0608(02)

 

 

 

Comunicare din partea Republicii Portugheze în conformitate cu articolul VI din Protocolul din 27 septembrie 1968 anexat la Convenția de la Bruxelles (2000/C 160/01)

271

2000

C 197

1

 

 

32000F0712(02)

 

 

 

Actul Consiliului din 29 mai 2000 de elaborare, în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Convenției privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (2000/C 197/01)

272

2000

C 197

3

 

 

42000A0712(01)

 

 

 

Convenție elaborată de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene

274

2001

C 326

1

 

 

32001F1121(01)

 

 

 

Actul Consiliului din 16 octombrie 2001 de elaborare, în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Protocolului la Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (2001/C 326/01)

296

2001

C 326

2

 

 

42001A1121(01)

 

 

 

Protocol la Convenția cu privire la Asistență judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, elaborat de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană

297

Top