EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_009_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
19.Spațiul de libertate, securitate și justiție
Volumul 09

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

19.   Spațiul de libertate, securitate și justiție

Volumul 009

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

C 311

10

 

 

32006D1219(02)

 

 

 

Decizia Consiliului din 4 decembrie 2006 de modificare a Deciziei din 27 martie 2000 de autorizare a Directorului Europol de a începe negocieri privind acordurile cu statele terțe și cu organisme din afara UE (2006/C 311/02)

3

2006

L 317

41

 

 

32006D0758

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 septembrie 2006 de modificare a Manualului Sirene

4

2006

L 328

59

 

 

32006F0783

 

 

 

Decizia-Cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare

44

2006

L 345

1

 

 

32006R1781

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri (1)

64

2006

L 381

1

 

 

32006R1986

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

73

2006

L 381

4

 

 

32006R1987

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II)

76

2006

L 386

89

 

 

32006F0960

 

 

 

Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene

96

2006

L 399

1

 

 

32006R1896

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată

108

2006

L 405

1

 

 

32006R1931

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre și de modificare a dispozițiilor Convenției Schengen

140

2006

L 405

23

 

 

32006R1932

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1932/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

147

2006

L 411

1

 

 

32006R1988

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1988/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2424/2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

150

2006

L 411

78

 

 

32006D1007

 

 

 

Decizia 2006/1007/JAI a Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Deciziei 2001/886/JAI privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

152

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top