EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_008_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
19.Spațiul de libertate, securitate și justiție
Volumul 08

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

19.   Spațiul de libertate, securitate și justiție

Volumul 008

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 081

45

 

 

32006D0228

 

 

 

Decizia 2006/228/JAI a Consiliului din 9 martie 2006 de stabilire a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Deciziei 2005/211/JAI privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

3

2006

L 081

46

 

 

32006D0229

 

 

 

Decizia 2006/229/JAI a Consiliului din 9 martie 2006 de stabilire a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Deciziei 2005/211/JAI privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

4

2006

L 105

1

 

 

32006R0562

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

5

2006

L 120

22

 

 

32006D0325

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 aprilie 2006 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială

37

2006

L 120

23

 

 

32006D0326

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 aprilie 2006 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind comunicarea și notificarea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială

38

2006

L 121

1

 

 

32006R0694

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 694/2006 al Consiliului din 27 aprilie 2006 de modificare a listelor privind procedurile de insolvență, procedurile de lichidare și lichidatorii din anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență

39

2006

L 167

8

 

 

32006D0896

 

 

 

Decizia nr. 896/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 de stabilire a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către statele membre a anumitor permise de ședere eliberate de Elveția și de Liechtenstein în scopul tranzitului pe teritoriul lor

52

2006

L 175

77

 

 

32006D0440

 

 

 

Decizia Consiliului din 1 iunie 2006 de modificare a anexei 12 la Instrucțiunile consulare comune, precum și a anexei 14a la Manualul comun privind taxele care urmează să se perceapă, corespunzătoare cheltuielilor administrative de prelucrare a cererilor de viză

58

2006

L 219

31

 

 

32006D0560

 

 

 

Decizia 2006/560/JAI a Consiliului din 24 iulie 2006 de modificare a Deciziei 2003/170/JAI privind folosirea comună a ofițerilor de legătură detașați de autoritățile de aplicare a legii din statele membre

61

2006

L 256

18

 

 

32006D0631

 

 

 

Decizia 2006/631/JAI a Consiliului din 24 iulie 2006 de stabilire a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Deciziei 2005/211/JAI privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

63

2006

L 267

41

 

 

32006D0648

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 septembrie 2006 de stabilire a specificațiilor tehnice ale normelor privind identificatorii biometrici pentru Sistemul de Informații privind Vizele (SIV) [notificată cu numărul C(2006) 3699] (Doar textele în limbile cehă, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, olandeză, poloneză, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, maghiară sunt autentice)

64

2006

L 280

29

 

 

32006D0684

 

 

 

Decizia Consiliului din 5 octombrie 2006 de modificare a anexei 2 inventarul A la instrucțiunile consulare comune în ceea ce privește obligația de a deține viză pentru titularii de pașapoarte indoneziene diplomatice și de serviciu

67

2006

L 283

40

 

 

32006D0688

 

 

 

Decizia Consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului și imigrației

69

2006

L 292

1

 

 

32006D0697

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 iunie 2006 privind semnarea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia

73

2006

L 292

2

 

 

22006A1021(01)

 

 

 

Acord între Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia

74

2006

L 297

1

 

 

32006D0719

 

 

 

Decizia Consiliului din 5 octombrie 2006 privind aderarea Comunității Europene la Conferința de la Haga de drept internațional privat

87

Top