EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_007_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
19.Spațiul de libertate, securitate și justiție
Volumul 07

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

19.   Spațiul de libertate, securitate și justiție

Volumul 007

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 143

15

 

 

32004R0805

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate

3

2004

L 213

5

 

 

32004D0512

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de Informații privind Vizele (SIV)

28

2004

L 261

15

 

 

32004L0080

 

 

 

Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității

31

2004

L 261

19

 

 

32004L0081

 

 

 

Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente

35

2004

L 261

24

 

 

32004L0082

 

 

 

Directiva 2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligația operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii

40

2004

L 261

28

 

 

32004D0573

 

 

 

Decizia Consiliului din 29 aprilie 2004 privind organizarea de zboruri comune pentru expulzarea de pe teritoriul a două sau mai multe state membre a resortisanților țărilor terțe care fac obiectul măsurilor individuale de expulzare

44

2004

L 304

12

 

 

32004L0083

 

 

 

Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate

52

2004

L 318

7

 

 

32004R1804

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1804/2004 al Comisiei din 14 octombrie 2004 de modificare a listei instanțelor judecătorești competente și a căilor de atac din anexele I, II și III la Regulamentul (CE) nr. 1347/2000 al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești față de copiii comuni

64

2004

L 335

8

 

 

32004F0757

 

 

 

Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri

66

2004

L 342

27

 

 

32004D0773

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 octombrie 2004 de modificare a Deciziei de autorizare a directorului Europol să inițieze negocieri cu privire la acordurile cu state terțe și cu organisme din afara Uniunii Europene

70

2004

L 349

1

 

 

32004R2007

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

71

2004

L 365

27

 

 

32004D0844

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 noiembrie 2004 de stabilire a unui formular pentru cererile de asistență judiciară în aplicarea Directivei 2003/8/CE a Consiliului de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii [notificată cu numărul C(2004) 4285]

82

2004

L 367

1

 

 

32004R2116

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2116/2004 al Consiliului din 2 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, în ceea ce privește tratatele încheiate cu Sfântul Scaun

90

2004

L 368

26

 

 

32004D0849

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 octombrie 2004 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a anumitor dispoziții ale Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen

92

2004

L 375

12

 

 

32004L0114

 

 

 

Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat

94

2004

L 381

10

 

 

32004R2245

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2245/2004 al Comisiei din 27 decembrie 2004 de modificare a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială

101

2004

L 381

52

 

 

32004D0904

 

 

 

Decizia Consiliului din 2 decembrie 2004 de instituire a Fondului European pentru Refugiați pentru perioada 2005-2010

103

2004

L 389

28

 

 

32004D0919

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2004 privind combaterea criminalității referitoare la vehicule și având implicații transfrontaliere

114

2004

L 395

70

 

 

32004D0926

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2004 privind punerea în aplicare a unor părți din acquis-ul Schengen de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

117

2005

C 068

1

 

 

32005Q0319(01)

 

 

 

Regulament de procedură privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal la Eurojust (Text adoptat în unanimitate de Colegiul eurojust la întrunirea sa din 21 octombrie 2004 și adoptat de Consiliu la 24 februarie 2005) (2005/C 68/01)

129

2005

L 019

73

 

 

32005D0037

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2004 privind înființarea Centrului Tehnic și Științific European (CTSE) și coordonarea acțiunilor tehnice pentru protecția monedelor euro împotriva falsificării

139

2005

L 056

14

 

 

32005D0169

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 februarie 2005 de modificare a Deciziei din 27 martie 2000 de autorizare a directorului Europol să inițieze negocieri cu privire la acordurile cu state terțe și organisme din afara Uniunii Europene

141

2005

L 068

44

 

 

32005D0211

 

 

 

Decizia 2005/211/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

142

2005

L 068

49

 

 

32005F0212

 

 

 

Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea

147

2005

L 076

16

 

 

32005F0214

 

 

 

Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare

150

2005

L 083

48

 

 

32005D0267

 

 

 

Decizia Consiliului din 16 martie 2005 de creare a unei Rețele de Informare și Coordonare securizate, conectate la internet, pentru serviciile de gestionare a migrării ale statelor membre

165

2005

L 114

13

 

 

32005D0358

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 aprilie 2005 de desemnare a sediului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

169

2005

L 127

32

 

 

32005D0387

 

 

 

Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive

170

2005

L 141

3

 

 

32005R0851

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 851/2005 al Consiliului din 2 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație în ceea ce privește mecanismul de reciprocitate

176

2005

L 185

35

 

 

32005D0511

 

 

 

Decizia 2005/511/JAI a Consiliului din 12 iulie 2005 privind protecția monedei euro împotriva falsificării, prin desemnarea Europol ca fiind biroul central pentru combaterea falsificării monedei euro

179

2005

L 225

23

 

 

32005D0630

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 august 2005 de stabilire a unui formular pentru transmiterea cererilor de asistență judiciară în temeiul Directivei 2003/8/CE a Consiliului

181

2005

L 253

22

 

 

32005D0671

 

 

 

Decizia 2005/671/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informații și cooperarea referitoare la infracțiunile de terorism

186

2005

L 256

63

 

 

32005D0681

 

 

 

Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliție (CEPOL) și de abrogare a Deciziei 2000/820/JAI

189

2005

L 271

54

 

 

32005D0719

 

 

 

Decizia 2005/719/JAI a Consiliului din 12 octombrie 2005 de fixare a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Deciziei 2005/211/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

197

2005

L 273

25

 

 

32005D0727

 

 

 

Decizia 2005/727/JAI a Consiliului din 12 octombrie 2005 de fixare a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Deciziei 2005/211/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

198

2005

L 289

15

 

 

32005L0071

 

 

 

Directiva 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică

199

2005

L 299

61

 

 

32005D0790

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 septembrie 2005 privind semnarea, în numele Comunității, a Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială

207

2005

L 299

62

 

 

22005A1116(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială

208

2005

L 300

6

 

 

32005R1869

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1869/2005 al Comisiei din 16 noiembrie 2005 de înlocuire a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate

217

2005

L 300

53

 

 

32005D0794

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 septembrie 2005 privind semnarea, în numele Comunității, a Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind notificarea și comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială

230

2005

L 300

55

 

 

22005A1117(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind notificarea și comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială

232

2005

L 309

9

 

 

32005R1889

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate

238

2005

L 326

13

 

 

32005L0085

 

 

 

Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a statutului de refugiat

242

2006

L 057

15

 

 

32006D0167(01)

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 februarie 2006 privind încheierea unui protocol la Acordul între Comunitatea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia (1)

265

2006

L 057

16

 

 

22006A0228(01)

 

 

 

Protocol la Acordul între Comunitatea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia

266

2006

L 066

37

 

 

32006D0188

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 februarie 2006 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei de extindere la Danemarca a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe și ale Regulamentului (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului privind instituirea sistemului Eurodac pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin

270

2006

L 066

38

 

 

22006A0308(03)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice alt stat membru al Uniunii Europene și sistemul Eurodac pentru compararea amprentelor digitale în vederea aplicării efective a Convenției de la Dublin

271

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top