EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_006_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
19.Spațiul de libertate, securitate și justiție
Volumul 06

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

19.   Spațiul de libertate, securitate și justiție

Volumul 006

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2002

L 190

1

 

 

32002F0584

 

 

 

Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre

3

2002

L 203

1

 

 

32002F0629

 

 

 

Decizia-cadru a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane

21

2002

L 203

5

 

 

32002D0630

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a unui program-cadru privind cooperarea polițienească și judiciară în materie penală (AGIS)

25

2002

L 225

13

 

 

32002R1496

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1496/2002 al Comisiei din 21 august 2002 de modificare a anexei I [normele de competență interne prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (2)] și a anexei II (lista instanțelor judecătorești și a autorităților competente) la Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

29

2002

L 328

1

 

 

32002F0946

 

 

 

Decizia-cadru a Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate

30

2002

L 328

17

 

 

32002L0090

 

 

 

Directiva 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate

33

2002

L 333

1

 

 

32002D0956

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind crearea unei rețele europene de protecție a personalităților

35

2002

L 349

1

 

 

32002D0996

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 noiembrie 2002 de instituire a unui mecanism de evaluare a sistemelor juridice și a punerii lor în aplicare pe plan național în lupta împotriva terorismului

37

2003

L 008

34

 

 

32003D0019

 

 

 

Decizia Consiliului din 14 octombrie 2002 privind declasificarea anumitor părți din manualul SIRENE adoptat de către Comitetul executiv instituit prin Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985

40

2003

L 026

41

 

 

32003L0008

 

 

 

Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii

41

2003

L 031

18

 

 

32003L0009

 

 

 

Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil în statele membre

48

2003

L 050

1

 

 

32003R0343

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe

56

2003

L 064

1

 

 

32003R0415

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 415/2003 al Consiliului din 27 februarie 2003 privind eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit

66

2003

L 067

27

 

 

32003D0170

 

 

 

Decizia 2003/170/JAI a Consiliului din 27 februarie 2003 privind folosirea comună a ofițerilor de legătură detașați de autoritățile de aplicare a legii din statele membre

74

2003

L 069

10

 

 

32003R0453

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 453/2003 al Consiliului din 6 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

78

2003

L 079

25

 

 

32003D0209

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 martie 2003 de creare a unui grup consultativ denumit Grupul de experți privind traficul de persoane

80

2003

L 099

8

 

 

32003R0693

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 693/2003 al Consiliului din 14 aprilie 2003 de stabilire a unui document de facilitare a tranzitului (FTD), a unui document de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD) și de modificare a Instrucțiunilor consulare comune și a Manualului comun

83

2003

L 099

15

 

 

32003R0694

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 694/2003 al Consiliului din 14 aprilie 2003 privind modele uniforme pentru documentul de facilitare a tranzitului (FTD) și documentul de facilitare a tranzitului feroviar (FRTD) prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 693/2003

90

2003

L 116

22

 

 

32003D0330

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 2002 privind declasificarea Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice)

97

2003

L 118

12

 

 

32003D0335

 

 

 

Decizia 2003/335/JAI a Consiliului din 8 mai 2003 privind cercetarea și urmărirea penală în cazul faptelor de genocid, al crimelor împotriva umanității și al crimelor de război

99

2003

L 152

82

 

 

32003D0454

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 iunie 2003 de modificare a anexei 12 la Instrucțiunile consulare comune, precum și a anexei 14a la Manualul comun în ceea ce privește taxele aplicate pentru eliberarea vizelor

102

2003

L 181

25

 

 

32003D0516

 

 

 

Decizia Consiliului din 6 iunie 2003 referitoare la semnarea Acordurilor între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind extrădarea și asistența judiciară reciprocă în materie penală

104

2003

L 181

27

 

 

22003A0719(01)

 

 

 

Acord privind extrădarea între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii

106

2003

L 181

34

 

 

22003A0719(02)

 

 

 

Acord privind asistența judiciară reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii

113

2003

L 192

54

 

 

32003F0568

 

 

 

Decizia–cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat

122

2003

L 196

45

 

 

32003F0577

 

 

 

Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor

125

2003

L 198

13

 

 

32003D0585

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 iulie 2003 de modificare a anexei 2 lista A din Instrucțiunile consulare comune și a anexei 5 lista A din Manualul comun privind obligația de a deține viză pentru titularii pașapoartelor diplomatice pakistaneze

136

2003

L 198

15

 

 

32003D0586

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 iulie 2003 de modificare a anexei 3 partea I la Instrucțiunile consulare comune, precum și a anexei 5a partea I la Manualul comun în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care au obligația de a deține viză de tranzit aeroportuar

138

2003

L 222

3

 

 

32003R1560

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1560/2003 al Comisiei din 2 septembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe

140

2003

L 226

27

 

 

32003D0642

 

 

 

Decizia 2003/642/JAI a Consiliului din 22 ianuarie 2003 privind aplicarea în Gibraltar a Convenției privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene

161

2003

L 245

44

 

 

32003D0659

 

 

 

Decizia 2003/659/JAI a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de infracționalitate

162

2003

L 251

12

 

 

32003L0086

 

 

 

Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei

164

2003

L 260

37

 

 

32003D0725

 

 

 

Decizia 2003/725/JAI a Consiliului din 2 octombrie 2003 de modificare a dispozițiilor articolul 40 alineatele (1) și (7) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune

171

2003

L 321

26

 

 

32003L0110

 

 

 

Directiva 2003/110/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind asistența la tranzit în cadrul măsurilor de îndepărtare pe cale aeriană

173

2003

L 321

64

 

 

32003D0847

 

 

 

Decizia 2003/847/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind măsurile de control și sancțiunile penale referitoare la noile droguri sintetice 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 și TMA-2

179

2003

L 325

44

 

 

32003D0861

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 decembrie 2003 privind analiza și cooperarea cu privire la monedele euro falsificate

181

2003

L 325

45

 

 

32003D0862

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 decembrie 2003 de extindere a efectelor Deciziei 2003/861/CE privind analiza și cooperarea cu privire la monedele euro falsificate la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică

182

2003

L 338

1

 

 

32003R2201

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000

183

2004

C 317

1

 

 

32004D1222(01)

 

 

 

Decizia Consiliului din 2 decembrie 2004 de modificare a Deciziei Consiliului din 27 martie 2000 de autorizare a directorului Europol să inițieze negocieri cu privire la acordurile cu state terțe și organisme din afara Uniunii Europene (2004/C 317/01)

212

2004

L 005

74

 

 

32004D0014

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2003 de modificare a celui de-al treilea paragraf (Criterii de bază pentru examinarea cererilor) din partea V din Instrucțiunile consulare comune

213

2004

L 005

76

 

 

32004D0015

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2003 de modificare a punctului 1.2 din partea II din Instrucțiunile consulare comune și de elaborare a unei noi anexe la respectivele instrucțiuni

215

2004

L 005

78

 

 

32004D0016

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2003 privind declasarea anexei 5 la Instrucțiunile consulare comune și a anexei 14b corespunzătoare la Manualul comun, precum și declasificarea anexelor 9 și 10 la Instrucțiunile consulare comune și a anexelor 6b și 6c corespunzătoare la Manualul comun

217

2004

L 005

79

 

 

32004D0017

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 decembrie 2003 de modificare a părții V punctul 1.4 din Instrucțiunile consulare comune și a părții I punctul 4.1.2 din Manualul comun pentru includerea asigurării medicale de călătorie printre documentele justificative necesare pentru obținerea unei vize uniforme

218

2004

L 013

44

 

 

32004F0068

 

 

 

Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile

220

2004

L 016

44

 

 

32003L0109

 

 

 

Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

225

2004

L 026

1

 

 

32004D0079

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 decembrie 2003 referitoare la semnarea acordului între Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției din 29 mai 2000 referitoare la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și ale Protocolului din 2001 la aceasta

235

2004

L 026

3

 

 

22004A0129(01)

 

 

 

Acord între Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției din 29 mai 2000 cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și ale protocolului din 2001 la aceasta

237

2004

L 064

1

 

 

32004R0377

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație

244

2004

L 064

5

 

 

32004R0378

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 378/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind procedurile de modificare a Manualului Sirene

248

2004

L 064

45

 

 

32004D0201

 

 

 

Decizia 2004/201/JAI a Consiliului din 19 februarie 2004 privind procedurile de modificare a Manualului Sirene

250

Top