EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_003_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
19.Spațiul de libertate, securitate și justiție
Volumul 03

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

19.   Spațiul de libertate, securitate și justiție

Volumul 003

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2000

L 239

409

 

 

41999D0006

 

 

 

Decizia Comitetului executiv din 28 aprilie 1999 privind acquis-ul Schengen din domeniul telecomunicațiilor [SCH/Com-ex (99)6]

3

2000

L 239

411

 

 

41999D0007

 

 

 

Decizia Comitetului executiv din 28 aprilie 1999 privind ofițerii de legătură [SCH/Com-ex (99) 7 Rev. 2]

5

2000

L 239

417

 

 

41999D0008

 

 

 

Decizia Comitetului executiv din 28 aprilie 1999 privind principiile generale de reglementare a plății informatorilor [SCH/Com-ex (99)8 Rev. 2]

11

2000

L 239

421

 

 

41999D0018

 

 

 

Decizia Comitetului executiv din 28 aprilie 1999 privind ameliorarea cooperării polițienești pentru prevenirea și depistarea infracțiunilor [SCH/Com-ex (99) 18]

14

2000

L 239

427

 

 

41993D0014

 

 

 

Decizia Comitetului executiv din 14 decembrie 1993 privind îmbunătățirea practicii cooperării judiciare pentru combaterea traficului de droguri [SCH/Com-ex (93) 14]

17

2000

L 239

428

 

 

41999D0011

 

 

 

Decizia Comitetului executiv din 28 aprilie 1999 privind Acordul de cooperare în cadrul procedurilor referitoare la infracțiunile rutiere [SCH/Com-ex (99) 11 Rev. 2]

18

2000

L 239

439

 

 

41993D0016

 

 

 

Decizia Comitetului executiv din 14 decembrie 1993 privind Regulamentul financiar cu privire la costurile de instalare și funcționare ale Sistemului de Informații Schengen (C.SIS) [SCH/Com-ex (93) 16]

25

2000

L 239

441

 

 

41997D0018

 

 

 

Decizia Comitetului executiv din 7 octombrie 1997 privind contribuțiile Islandei și Norvegiei la costurile de instalare și funcționare a C.SIS [SCH/Com-ex (97) 18]

26

2000

L 239

444

 

 

41997D0035

 

 

 

Decizia Comitetului executiv din 15 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului financiar cu privire la C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35]

27

2000

L 239

452

 

 

41998D0011

 

 

 

Decizia Comitetului executiv din 21 aprilie 1998 privind C.SIS cu 15/18 conexiuni [SCH/Com-ex (98) 11]

35

2000

L 239

457

 

 

41999D0005

 

 

 

Decizia Comitetului executiv din 28 aprilie 1999 privind actualizarea Manualului Sirene [SCH/Com-ex (99) 5]

36

2000

L 239

463

 

 

41994D0028

 

 

 

Decizia Comitetului executiv din 22 decembrie 1994 privind certificatul, prevăzut la articolul 75, pentru transportul narcoticelor și al substanțelor psihotrope [SCH/Com-ex (94) 28 rev.]

37

2000

L 239

469

 

 

41999D0010

 

 

 

Decizia Comitetului executiv din 28 aprilie 1999 privind comerțul ilegal cu arme de foc [SCH/Com-ex (99) 10]

43

2000

L 248

1

 

 

32000D0586

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 septembrie 2000 de instituire a unei proceduri de modificare a articolului 40 alineatele (4) și (5), a articolului 41 alineatul (7) și a articolului 65 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele externe comune

48

2000

L 271

1

 

 

32000D0641

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 octombrie 2000 privind înființarea unui Secretariat al autorităților comune de control pentru protecția datelor instituite prin Convenția privind înființarea Biroului European de Poliție (Convenția Europol), Convenția privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal și Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (Convenția Schengen)

50

2000

L 271

4

 

 

32000D0642

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 octombrie 2000 privind acordurile de cooperare între unitățile de informații financiare ale statelor membre în ceea ce privește schimbul de informații

53

2000

L 272

24

 

 

32000D0645

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 octombrie 2000 de rectificare a acquis-ului Schengen conținut de Decizia SCH/Com-ex (94)15 rev. a Comitetului Executiv Schengen

56

2000

L 309

24

 

 

32000D0777

 

 

 

Decizia Consiliului din 1 decembrie 2000 de punere în aplicare a acquis-ului Schengen în Danemarca, Finlanda și Suedia, precum și în Islanda și Norvegia

58

2000

L 316

1

 

 

32000R2725

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului din 11 decembrie 2000 privind instituirea sistemului Eurodac pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin

62

2001

C 358

1

 

 

32001D1215(01)

 

 

 

Decizia Consiliului din 6 decembrie 2001 de modificare a Deciziei 2000/C 106/01 a Consiliului din 27 martie 2000 de autorizare a directorului Europol să inițieze negocieri cu privire la acordurile cu state terțe și cu organisme din afara Uniunii Europene (2001/C 358/01)

72

2001

C 362

1

 

 

32001D1218(01)

 

 

 

Decizia Consiliului din 6 decembrie 2001 de extindere a mandatului Europol la lupta împotriva formelor grave de infracționalitate internațională enumerate în anexa la Convenția Europol (2001/C 362/01)

73

2001

L 012

1

 

 

32001R0044

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

74

2001

L 081

1

 

 

32001R0539

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

97

2001

L 082

1

 

 

32001F0220

 

 

 

Decizia-cadru a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale

104

2001

L 093

38

 

 

32001D0258

 

 

 

Decizia Consiliului din 15 martie 2001 de încheiere a unui Acord între Comunitatea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia

108

2001

L 093

40

 

 

22001A0403(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia

110

2001

L 116

2

 

 

32001R0789

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 789/2001 al Consiliului din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului competențele de executare în ceea ce privește anumite norme metodologice și proceduri de examinare a cererilor de viză

118

2001

L 116

32

 

 

32001D0329

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 aprilie 2001 privind actualizarea părții VI și a anexelor 3, 6 și 13 la Instrucțiunile consulare comune, precum și a anexelor 5a, 6a și 8 la Manualul comun

121

2001

L 149

34

 

 

32001L0040

 

 

 

Directiva 2001/40/CE a Consiliului din 28 mai 2001 privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a resortisanților țărilor terțe

124

2001

L 150

1

 

 

32001D0419

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 mai 2001 privind transmiterea unor eșantioane de substanțe controlate

127

2001

L 150

4

 

 

32001R1091

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1091/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind libera circulație cu o viză de lungă ședere

130

2001

L 150

47

 

 

32001D0420

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de adaptare a părților V și VI și a anexei 13 din Instrucțiunile consulare comune privind vizele, precum și a anexei 6 la Manualul comun cu privire la vizele de lungă ședere cu valoare concomitentă de viză de scurtă ședere

132

2001

L 153

1

 

 

32001D0427

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de instituire a unei rețele europene de prevenire a criminalității

135

2001

L 174

1

 

 

32001R1206

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială

138

2001

L 174

25

 

 

32001D0470

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială

162

2001

L 181

6

 

 

32001R1338

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării

169

2001

L 181

11

 

 

32001R1339

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1339/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică

174

2001

L 182

1

 

 

32001F0500

 

 

 

Decizia-cadru a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii

175

2001

L 187

45

 

 

32001L0051

 

 

 

Directiva 2001/51/CE a Consiliului din 28 iunie 2001 de completare a dispozițiilor prevăzute la articolul 26 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985

177

2001

L 212

12

 

 

32001L0055

 

 

 

Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri

179

2001

L 327

1

 

 

32001R2414

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2414/2001 al Consiliului din 7 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

189

2001

L 328

1

 

 

32001D0886

 

 

 

Decizia Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

191

2001

L 328

4

 

 

32001R2424

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

194

2001

L 329

1

 

 

32001D0887

 

 

 

Decizia Consiliului din 6 decembrie 2001 privind protecția monedei euro împotriva falsificării

197

2001

L 329

3

 

 

32001F0888

 

 

 

Decizia-cadru a Consiliului din 6 decembrie 2001 de modificare a Deciziei-cadru 2000/383/JAI privind consolidarea protecției împotriva falsificării, prin sancțiuni penale și de altă natură, cu ocazia introducerii monedei euro

199

2002

C 150

1

 

 

32002D0622(01)

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 iunie 2002 de modificare a Deciziei Consiliului din 27 martie 2000 de autorizare a directorului Europol să inițieze negocieri cu privire la acordurile cu state terțe și cu organisme din afara Uniunii Europene (2002/C 150/01)

200

2002

L 020

5

 

 

32002D0044

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 decembrie 2001 de modificare a părții VII și a anexei 12 ale Instrucțiunilor Consulare Comune, precum și a anexei 14a la Manualul Comun

201

2002

L 053

4

 

 

32002R0333

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv

203

2002

L 053

7

 

 

32002R0334

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 334/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului de instituire a unui model uniform de viză

206

2002

L 062

1

 

 

32002R0407

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 407/2002 al Consiliului din 28 februarie 2002 de stabilire a anumitor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2725/2000 privind instituirea sistemului Eurodac pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin

208

2002

L 063

1

 

 

32002D0187

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate

213

2002

L 063

14

 

 

32002D0188

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind măsurile de control și sancțiunile penale referitoare la noul drog sintetic PMMA

226

2002

L 064

20

 

 

32002D0192

 

 

 

Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen

227

2002

L 115

1

 

 

32002R0743

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 743/2002 al Consiliului din 25 aprilie 2002 de stabilire a unui cadru comunitar general de activități pentru facilitarea cooperării judiciare în materie civilă

231

2002

L 121

1

 

 

32002D0348

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 aprilie 2002 privind siguranța la meciurile de fotbal de anvergură internațională

236

2002

L 123

50

 

 

32002D0354

 

 

 

Decizia Consiliului din 25 aprilie 2002 privind adaptarea părții III și crearea unei anexe 16 la Instrucțiunile consulare comune

239

2002

L 157

1

 

 

32002R1030

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe

242

2002

L 162

1

 

 

32002F0465

 

 

 

Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă

249

2002

L 164

3

 

 

32002F0475

 

 

 

Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului

252

2002

L 167

1

 

 

32002D0494

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 iunie 2002 de înființare a unei rețele europene de puncte de contact cu privire la persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război

257

2002

L 187

44

 

 

32002D0585

 

 

 

Decizia Consiliului din 12 iulie 2002 privind adaptarea părților III și VIII din instrucțiunile consulare comune

259

2002

L 187

48

 

 

32002D0586

 

 

 

Decizia Consiliului din 12 iulie 2002 privind adaptarea părții VI din Instrucțiunile consulare comune

263

Top