EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_19_001_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
19.Spațiul de libertate, securitate și justiție
Volumul 01

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

19.   Spațiul de libertate, securitate și justiție

Volumul 001

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1994

L 327

1

 

 

31994D0795

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 noiembrie 1994 privind o acțiune comună adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind Uniunea Europeană în ceea ce privește facilitățile de călătorie pentru elevii resortisanți ai unor țări terțe care au reședința într-un stat membru

3

1995

L 062

1

 

 

31995F0073

 

 

 

Acțiunea comună din 10 martie 1995 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la Unitatea Droguri Europol

6

1995

L 164

1

 

 

31995R1683

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză

9

1995

L 238

1

 

 

31995F0401

 

 

 

Acțiunea comună din 25 septembrie 1995 adoptată de Consiliu pe baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la unele acțiuni de punere în aplicare a articolului K.1 din tratat

13

1996

L 063

2

 

 

31996F0196

 

 

 

Poziția Comună din 4 martie 1996 definită de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la aplicarea armonizată a definiției termenului refugiat în sensul articolului 1 din Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiaților

14

1996

L 063

8

 

 

31996F0197

 

 

 

Acțiune comună din 4 martie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la regimul de tranzit aeroportuar

20

1996

L 063

10

 

 

31996D0198

 

 

 

Decizia Consiliului din 4 martie 1996 privind o procedură de alertă și de urgență pentru repartizarea sarcinilor în ceea ce privește admiterea și șederea temporară a persoanelor deplasate

23

1996

L 105

1

 

 

31996F0277

 

 

 

Acțiunea Comună din 22 aprilie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistrați de legătură, în scopul îmbunătățirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene

25

1996

L 185

5

 

 

31996F0443

 

 

 

Acțiunea comună din 15 iulie 1996 adoptată de Consiliu pe baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la acțiunea pentru combaterea rasismului și a xenofobiei

27

1996

L 273

1

 

 

31996F0610

 

 

 

Acțiunea comună din 15 octombrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea și menținerea unui registru al competențelor, cunoștințelor și expertizelor specializate în domeniul luptei împotriva terorismului, destinat să faciliteze cooperarea antiteroristă dintre statele membre ale Uniunii Europene

30

1996

L 281

1

 

 

31996F0622

 

 

 

Poziția comună din 25 octombrie 1996 definită de Consiliu în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind Uniunea Europeană privind misiunile de instruire și asistență prefrontalieră

32

1996

L 322

3

 

 

31996F0698

 

 

 

Acțiunea comună din 29 noiembrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la cooperarea dintre autoritățile vamale și organizațiile patronale în ceea ce privește combaterea traficului de droguri

34

1996

L 322

5

 

 

31996F0699

 

 

 

Acțiunea comună din 29 noiembrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la schimbul de informații privind determinarea caracteristicilor chimice ale drogurilor pentru a favoriza cooperarea mai strânsă între statele membre în domeniul combaterii traficului ilicit cu droguri

36

1996

L 342

2

 

 

31996F0747

 

 

 

Acțiunea comună din 29 noiembrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea și menținerea unui registru al competențelor, cunoștințelor și expertizelor specializate în domeniul combaterii criminalității organizate internaționale, destinat să faciliteze cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru aplicarea legii

38

1996

L 342

4

 

 

31996F0748

 

 

 

Acțiunea comună din 16 decembrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană de extindere a mandatului acordat Unității Droguri Europol

40

1996

L 342

5

 

 

31996D0749

 

 

 

Decizia Consiliului din 16 decembrie 1996 privind monitorizarea punerii în aplicare a actelor adoptate de Consiliu în materie de imigrație ilegală, readmisie și angajare ilegală a resortisanților țărilor terțe și cooperarea în materie de executare a deciziilor de expulzare

41

1996

L 342

6

 

 

31996F0750

 

 

 

Acțiunea comună din 17 decembrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la apropierea legislațiilor și a practicilor statelor membre ale Uniunii Europene în combaterea toxicomaniei și pentru a preveni și a combate traficul ilicit cu droguri

42

1997

L 147

1

 

 

31997F0339

 

 

 

Acțiunea comună din 26 mai 1997 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la cooperarea în domeniul ordinii și siguranței publice

45

1997

L 159

1

 

 

31997F0372

 

 

 

Acțiunea comună din 9 iunie 1997 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la definirea criteriilor de stabilire a obiectivelor, a metodelor de selecție etc. și la colectarea informațiilor de la serviciile vamale și de poliție

48

1997

L 178

6

 

 

31997D0420

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 iunie 1997 privind monitorizarea punerii în aplicare a actelor adoptate în materie de azil

50

1997

L 279

1

 

 

31997F0661

 

 

 

Poziția comună din 6 octombrie 1997 definită de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la negocierile din cadrul Consiliului Europei și al OCDE în domeniul corupției

52

1997

L 344

7

 

 

31997F0827

 

 

 

Acțiunea comună din 5 decembrie 1997 adoptată de Consiliu, în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, de instituire a unui mecanism de evaluare a aplicării și a punerii în aplicare pe plan național a angajamentelor internaționale în domeniul luptei împotriva criminalității organizate

54

1998

L 099

1

 

 

31998D0243

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 martie 1998 privind repartizarea costurilor de realizare a șabloanelor fotografice pentru formatul uniform al permiselor de ședere

57

1998

L 191

1

 

 

31998F0427

 

 

 

Acțiunea comună din 29 iunie 1998 adoptată de către Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind bunele practici de asistență judiciară reciprocă în materie penală

58

1998

L 191

4

 

 

31998F0428

 

 

 

Acțiunea comună din 29 iunie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, de creare a unei Rețele Judiciare Europene

61

1998

L 191

8

 

 

31998F0429

 

 

 

Acțiunea comună din 29 iunie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană de instituire a unui mecanism de evaluare colectivă a adoptării, punerii în aplicare și transpunerii efective de către țările candidate a acquis-ului Uniunii Europene în domeniul justiției și al afacerilor interne

65

1998

L 333

1

 

 

31998F0699

 

 

 

Acțiunea comună din 3 decembrie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea sau sechestrarea și confiscarea instrumentelor și a produselor infracțiunii

67

1998

L 333

4

 

 

31998F0700

 

 

 

Acțiunea comună din 3 decembrie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea unui Sistem European de Arhivare a Imaginilor (FADO)

70

1998

L 333

8

 

 

31998D0701

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 decembrie 1998 privind standardele comune referitoare la modalitatea de completare a modelului uniform de permis de ședere

74

1998

L 351

1

 

 

31998F0733

 

 

 

Acțiunea comună din 21 decembrie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind incriminarea participării la o organizație criminală în statele membre ale Uniunii Europene

83

1999

C 026

21

 

 

31999D0130(01)

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 decembrie 1998 de completare a definiției formei infracțiunii de trafic de persoane care figurează în anexa la Convenția Europol (1999/C 26/05)

85

1999

C 026

22

 

 

31999D0130(02)

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 decembrie 1998 privind obligația Europol de a soluționa infracțiunile săvârșite sau care pot fi săvârșite în cadrul activităților teroriste care pun în pericol viața, integritatea fizică, libertatea persoanelor, precum și bunurile (1999/C 26/06)

86

1999

L 087

1

 

 

31999F0235

 

 

 

Poziția comună din 29 martie 1999 definită de Consiliu pe baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind propunerea de convenție a Organizației Națiunilor Unite împotriva crimei organizate

87

1999

L 142

1

 

 

31999F0364

 

 

 

Poziția comună din 27 mai 1999 adoptată de Consiliu în baza articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la negocierile asupra proiectului de convenție privind infracționalitatea în ciberspațiu, negocieri purtate în cadrul Consiliului Europei

89

1999

L 176

1

 

 

31999D0435

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 mai 1999 privind definirea acquis-ului Schengen în scopul stabilirii, în conformitate cu dispozițiile relevante din Tratatul de instituire a Comunității Europene și Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare din dispozițiile sau deciziile care constituie acquis-ul

91

1999

L 176

17

 

 

31999D0436

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 mai 1999 de stabilire, în conformitate cu dispozițiile relevante din Tratatul de instituire a Comunității Europene și din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare dintre dispozițiile sau deciziile care constituie acquis-ul Schengen

107

1999

L 176

31

 

 

31999D0437

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen

120

1999

L 244

1

 

 

31999D0615

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 septembrie 1999 de definire a substanței 4-MTA ca nou drog de sinteză ce trebuie să facă obiectul unor măsuri de control și al unor sancțiuni penale

122

1999

L 337

41

 

 

31999D0870

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 decembrie 1999 privind autorizarea secretarului general adjunct al Consiliului Uniunii Europene să acționeze ca reprezentant al unor state membre în scopul de a încheia contracte legate de instalarea și funcționarea infrastructurii comunicațiilor pentru spațiul Schengen, SISNET, și de a gestiona astfel de contracte

123

2000

C 106

1

 

 

42000Y0413(01)

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 martie 2000 de autorizare a directorului Europol să inițieze negocieri cu privire la acordurile cu state terțe și cu organisme din afara Uniunii Europene (2000/C 106/01)

125

2000

L 081

1

 

 

32000D0261

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 martie 2000 privind îmbunătățirea schimbului de informații pentru combaterea contrafacerii documentelor de călătorie

127

2000

L 131

43

 

 

32000D0365

 

 

 

Decizia Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen

130

2000

L 138

1

 

 

32000D0375

 

 

 

Decizia Consiliului din 29 mai 2000 privind combaterea pornografiei infantile pe Internet

135

2000

L 140

1

 

 

32000F0383

 

 

 

Decizia-cadru a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea, prin sancțiuni penale și de altă natură, a protecției împotriva falsificării, cu ocazia introducerii monedei euro

139

2000

L 160

1

 

 

32000R1346

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență

143

2000

L 160

37

 

 

32000R1348

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială

161

2000

L 239

13

 

 

42000A0922(01)

 

 

 

Acord între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune

177

2000

L 239

19

 

 

42000A0922(02)

 

 

 

Convenție de punere în aplicare a acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune

183

2000

L 239

63

 

 

42000A0922(03)

 

 

 

Acordul de aderare a Republicii Italiene la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, între Guvernele Statelor Uniunii Economice Benelux, Republica Federală Germania și Republica Franceză, privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990

227

2000

L 239

69

 

 

42000A0922(04)

 

 

 

Acordul de aderare a Regatului Spaniei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze asupra eliminării treptate a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnat la Schengen la 19 iunie 1990, la care Republica Italiană a aderat în temeiul Acordului semnat la Paris la 27 noiembrie 1990

234

2000

L 239

76

 

 

42000A0922(05)

 

 

 

Acordul de aderare a Republicii Portugheze la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze asupra eliminării treptate a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care Republica Italiană a aderat în temeiul Acordului semnat la Paris la 27 noiembrie 1990

241

2000

L 239

83

 

 

42000A0922(06)

 

 

 

Acord de aderare a Republicii Elene la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care Republica Italiană a aderat prin acordul semnat la Paris la 27 noiembrie 1990 și la care Spania și Republica Portugheză au aderat prin acordurile semnate la Bonn la 25 iunie 1991

248

2000

L 239

90

 

 

42000A0922(07)

 

 

 

Acord de aderare a Republicii Austria la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, dintre Guvernele Statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze, cu privire la eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ale acestora, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, la care Republica Italiană, Spania și Republica Portugheză precum și Republica Elenă au aderat în temeiul acordurilor semnate la 27 noiembrie 1990, la 25 iunie 1991 și la 6 noiembrie 1992

255

2000

L 239

97

 

 

42000A0922(08)

 

 

 

Acord de aderare a Regatului Danemarcei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990

262

2000

L 239

106

 

 

42000A0922(09)

 

 

 

Acord de Aderare a Republicii Finlanda la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990

271

2000

L 239

115

 

 

42000A0922(10)

 

 

 

Acord de aderare a Regatului Suediei la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990

280

Top