EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_17_002_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
17.Legislația privind întreprinderile
Volumul 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

17.   Legislația privind întreprinderile

Volumul 002

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2003

L 221

13

 

 

32003L0058

 

 

 

Directiva 2003/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 de modificare a Directivei 68/151/CEE a Consiliului în ceea ce privește obligațiile de publicitate ale anumitor forme de societăți

3

2003

L 245

36

 

 

32003R1653

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1653/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară

7

2003

L 296

1

 

 

32003R1992

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1992/2003 al Consiliului din 27 octombrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară, pentru ca aderarea Comunității Europene la Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid referitor la înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, să producă efecte

9

2003

L 296

20

 

 

32003D0793

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 octombrie 2003 de aprobare a aderării Comunității Europene la Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989

14

2003

L 296

22

 

 

22003A1114(01)

 

 

 

Protocol privind Aranjamentul de la Madrid referitor la înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid, la 27 iunie 1989

16

2004

L 070

1

 

 

32004R0422

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 422/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară (1)

27

2004

L 123

88

 

 

32004R0782

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 782/2004 al Comisiei din 26 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 ca urmare a aderării Comunității Europene la Protocolul de la Madrid (1)

34

2004

L 142

12

 

 

32004L0025

 

 

 

Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare (1)

44

2004

L 157

45

 

 

32004L0048

 

 

 

Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (1)

56

2004

L 360

8

 

 

32004R2082

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2082/2004 al Comisiei din 6 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/96 de stabilire a regulamentului de procedură al Camerelor de recurs ale Oficiului de armonizare pe piața internă (mărci, desene și modele industriale)

64

2005

L 126

40

 

 

32005D0380

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 aprilie 2005 de instituire a unui grup de experți neguvernamentali în domeniul guvernării corporative și al dreptului societăților comerciale

68

2005

L 172

4

 

 

32005R1041

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1041/2005 al Comisiei din 29 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (1)

71

2005

L 192

63

 

 

32005D0523

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 mai 2005 de aprobare a aderării Comunității Europene la Convenția internațională privind protecția noilor soiuri de plante, astfel cum a fost revizuită la Geneva la 19 martie 1991

89

2005

L 310

1

 

 

32005L0056

 

 

 

Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societăților comerciale pe acțiuni (1)

107

2005

L 314

14

 

 

32005R1956

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1956/2005 al Comisiei din 29 noiembrie 2005 de modificare pentru a cincizeci și opta oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului

116

2005

L 329

38

 

 

32005D0909

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2005 de instituire a unui grup de experți pentru consilierea Comisiei și facilitarea cooperării între sistemele publice de supraveghere a auditorilor legali și a cabinetelor de audit

118

2006

L 042

24

 

 

32006R0250

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 250/2006 al Comisiei din 13 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 al Consiliului de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Côte d'Ivoire

120

2006

L 157

87

 

 

32006L0043

 

 

 

Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (1)

122

2006

L 224

1

 

 

32006L0046

 

 

 

Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare și a Directivei 91/674/CEE a Consiliului privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare (1)

143

2006

L 264

32

 

 

32006L0068

 

 

 

Directiva 2006/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 de modificare a Directivei 77/91/CEE a Consiliului în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora (1)

150

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top