Help Print this page 

Document DD_2007_17_001_RO_TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
17.Legislația privind întreprinderile
Volumul 01
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html RO
PDF pdf RO
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

17.   Legislația privind întreprinderile

Volumul 001

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1968

L 065

8

 

 

31968L0151

 

 

 

Prima Directivă a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților

3

1977

L 026

1

 

 

31977L0091

 

 

 

A doua Directivă a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora

8

1978

L 222

11

 

 

31978L0660

 

 

 

A Patra Directivă a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale

21

1978

L 295

36

 

 

31978L0855

 

 

 

A treia Directivă a Consiliului din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni

42

1982

L 378

47

 

 

31982L0891

 

 

 

A Șasea Directivă a Consiliului din 17 decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind divizarea societăților comerciale pe acțiuni

50

1983

L 193

1

 

 

31983L0349

 

 

 

A șaptea Directivă a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate

58

1984

L 126

20

 

 

31984L0253

 

 

 

A opta Directivă a Consiliului din 10 aprilie 1984 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din Tratatul CEE, privind autorizarea persoanelor care răspund de controlul legal al documentelor contabile

75

1984

L 314

28

 

 

31984L0569

 

 

 

Directiva Consiliului din 27 noiembrie 1984 de revizuire a sumelor exprimate în ECU în Directiva 78/660/CEE

82

1985

L 199

1

 

 

31985R2137

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 al Consiliului din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic (GEIE)

83

1989

L 040

1

 

 

31989L0104

 

 

 

Prima Directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci

92

1989

L 073

52

 

 

31989D0196

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 martie 1989 de stabilire a normelor de declasificare a unor documente care intră sub incidența secretului profesional sau de afaceri

99

1989

L 395

36

 

 

31989L0666

 

 

 

A unsprezecea Directivă a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat

100

1989

L 395

40

 

 

31989L0667

 

 

 

A douăsprezecea directivă în materie de drept al societăților comerciale a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic

104

1990

L 317

57

 

 

31990L0604

 

 

 

Directiva Consiliului din 8 noiembrie 1990 de modificare a Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale și a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate în ceea ce privește derogările în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii și publicarea conturilor în ECU

107

1990

L 317

60

 

 

31990L0605

 

 

 

Directiva Consiliului din 8 noiembrie 1990 de modificare a Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale și a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate în ceea ce privește domeniul lor de aplicare

110

1990

L 340

24

 

 

31990D0631

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 noiembrie 1990 de modificare a Deciziei 89/196/CEE, Euratom, CECO de stabilire a normelor de declasificare a unor documente care intră sub incidența secretului profesional sau de afaceri

113

1991

L 122

42

 

 

31991L0250

 

 

 

Directiva Consiliului din 14 mai 1991 privind protecția juridică a programelor pentru calculator

114

1992

L 006

35

 

 

31992D0010

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 1991 de amânare a datei de intrare în vigoare a dispozițiilor de drept intern de aplicare a Directivei 89/104/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre privind mărcile

119

1992

L 346

61

 

 

31992L0100

 

 

 

Directiva 92/100/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale

120

1992

L 347

64

 

 

31992L0101

 

 

 

Directiva 92/101/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1992 de modificare a Directivei 77/91/CEE privind constituirea societăților comerciale pe acțiuni, menținerea și modificarea capitalului acestora

126

1993

L 011

20

 

 

31993D0016

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 decembrie 1992 privind extinderea protecției juridice a topografiilor produselor din materiale semiconductoare asupra persoanelor din Statele Unite ale Americii și din anumite teritorii

129

1993

L 246

31

 

 

31993D0520

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 septembrie 1993 de modificare a Deciziei 93/16/CEE privind extinderea protecției juridice a topografiilor produselor din materiale semiconductoare asupra persoanelor din Statele Unite ale Americii și din anumite teritorii

132

1993

L 248

15

 

 

31993L0083

 

 

 

Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu

134

1993

L 290

9

 

 

31993L0098

 

 

 

Directiva 93/98/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe

141

1994

L 011

1

 

 

31994R0040

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară

146

1994

L 082

33

 

 

31994L0008

 

 

 

Directiva 94/8/CE a Consiliului din 21 martie 1994 de modificare a Directivei 78/660/CEE în ceea ce privește revizuirea sumelor exprimate în ecu

181

1994

L 284

61

 

 

31994D0700

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 octombrie 1994 privind extinderea protecției juridice a topografiilor produselor din materiale semiconductoare asupra persoanelor din Canada

183

1994

L 349

83

 

 

31994R3288

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 3288/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară în vederea punerii în aplicare a acordurilor încheiate în cadrul Rundei Uruguay

185

1994

L 349

201

 

 

31994D0824

 

 

 

Decizia Consiliului din 22 decembrie 1994 privind extinderea protecției juridice a topografiilor produselor din materiale semiconductoare asupra persoanelor din țările membre ale Organizației Mondiale a Comerțului

187

1995

L 303

1

 

 

31995R2868

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară

189

1996

L 028

11

 

 

31996R0216

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 216/96 al Comisiei din 5 februarie 1996 de stabilire a regulamentului de procedură al camerelor de recurs ale Oficiului pentru Armonizare în cadrul pieței interne (mărci și desene și modele industriale)

221

1996

L 293

18

 

 

31996D0644

 

 

 

Decizia Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind extinderea protecției juridice a topografiilor produselor din materiale semiconductoare asupra persoanelor din Insula Man

224

2000

L 200

35

 

 

32000L0035

 

 

 

Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale

226

2001

L 167

10

 

 

32001L0029

 

 

 

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

230

2001

L 272

32

 

 

32001L0084

 

 

 

Directiva 2001/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale

240

2001

L 283

28

 

 

32001L0065

 

 

 

Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE și 86/635/CEE în ceea ce privește normele de evaluare aplicabile conturilor anuale și conturilor consolidate ale anumitor forme de societăți comerciale, precum și ale băncilor și ale altor instituții financiare

245

2003

L 120

22

 

 

32003L0038

 

 

 

Directiva 2003/38/CE a Consiliului din 13 mai 2003 de modificare, în ceea ce privește sumele exprimate în euro, a Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale

250

2003

L 178

16

 

 

32003L0051

 

 

 

Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE și 91/674/CEE ale Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale anumitor forme de societăți, ale băncilor și ale altor instituții financiare și ale întreprinderilor de asigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

252

2003

L 207

1

 

 

32003R1435

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE)

259

Top