EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_16_001_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
16.Știință, informare și cultură
Volumul 01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

16.   Știință, informare și cultură

Volumul 001

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1983

L 043

1

 

 

31983R0354

 

 

 

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului din 1 februarie 1983 privind deschiderea către public a arhivelor istorice ale Comunității Economice Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice

3

1992

L 123

19

 

 

31992D0242

 

 

 

Decizia Consiliului din 31 martie 1992 privind securitatea sistemelor de informare

6

1994

L 117

29

 

 

41994D0271

 

 

 

Decizia Reprezentanților Guvernelor Statelor Membre din 24 martie 1994 privind consultarea și deschiderea către public a documentelor de arhivă referitoare la negocierile pentru încheierea tratatelor de la Roma și la negocierile pentru constituirea Comunității Politice Europene și a Comitetului Interimar pentru Piața Comună și pentru Euratom

13

1994

L 212

1

 

 

31994D0557

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 iunie 1994 de autorizare a Comunității Europene și a Comunității Europene a Energiei Atomice să semneze și să încheie convenția privind definirea statutului școlilor europene

14

1994

L 212

3

 

 

21994A0817(01)

 

 

 

Convenția privind definirea statutului Școlilor Europene PREAMBUL

16

1994

L 212

15

 

 

31994D0558

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 iunie 1994 cu privire la încheierea Convenției privind definirea statutului școlilor europene

29

1999

L 009

23

 

 

31999D0035

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 decembrie 1998 privind procedurile de punere în aplicare a Directivei 95/57/CE a Consiliului privind culegerea datelor statistice în domeniul turismului [notificată sub numărul C (1998) 3950] (Text cu relevanță pentru SEE)

30

1999

L 166

1

 

 

31999D1419

 

 

 

Decizia nr. 1419/1999/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 de stabilire a unei acțiuni comunitare în favoarea evenimentului Capitala europeană a culturii pentru perioada 2005-2019

55

2000

C 009

1

 

 

32000D0113(01)

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 decembrie 1999 privind desemnarea membrilor juriului de către Consiliu în cadrul acțiunii comunitare Capitala europeană a culturii (2000/C 9/01)

60

2000

L 215

1

 

 

32000D0518

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 iulie 2000 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal în Elveția [notificată cu numărul C(2000) 2304] (Text cu relevanță pentru SEE)

61

2000

L 215

7

 

 

32000D0520

 

 

 

Decizia Comisiei din 26 iulie 2000 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției oferite de principiile sferei de siguranță privind protecția vieții private și întrebările de bază aferente, publicate de Departamentul Comerțului al S.U.A. [notificată cu numărul C(2000) 2441] (Text cu relevanță pentru SEE)

64

2001

L 082

21

 

 

32001D0221

 

 

 

Decizia Consiliului din 12 martie 2001 privind participarea Comunității la Grupul internațional de studiu al plumbului și zincului

106

2002

L 358

1

 

 

32002D2367

 

 

 

Decizia nr. 2367/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind programul statistic comunitar pentru perioada 2003-2007 (Text cu relevanță pentru SEE)

113

2003

L 165

1

 

 

32003R1177

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) (Text cu relevanță pentru SEE)

140

2003

L 243

1

 

 

32003R1700

 

 

 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1700/2003 al Consiliului din 22 septembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 354/83 privind deschiderea către public a arhivelor istorice ale Comunității Economice Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice

149

2003

L 298

1

 

 

32003R1980

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1980/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), privind definițiile și definițiile actualizate (Text cu relevanță pentru SEE)

152

2003

L 298

23

 

 

32003R1981

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1981/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), în ceea ce privește aspectele anchetei pe teren și procedurile de imputare (Text cu relevanță pentru SEE)

174

2003

L 298

29

 

 

32003R1982

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1982/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), în ceea ce privește regulile de eșantionare și urmărire (Text cu relevanță pentru SEE)

180

2003

L 298

34

 

 

32003R1983

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1983/2003 al Comisiei din 7 noiembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), în ceea ce privește lista variabilelor primare țintă (Text cu relevanță pentru SEE)

185

2003

L 308

27

 

 

32003D0821

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 noiembrie 2003 privind nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în Guernsey [notificată cu numărul C(2003) 4309] (Text cu relevanță pentru SEE)

237

2003

L 345

1

 

 

32003D2317

 

 

 

Decizia nr. 2317/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 decembrie 2003 de stabilire a unui program pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (Erasmus Mundus) (2004-2008)

239

2004

L 004

3

 

 

32004R0016

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 16/2004 al Comisiei din 6 ianuarie 2004 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), în ceea ce privește lista variabilelor secundare țintă legate de transmiterea intergenerații a sărăciei

247

2004

L 005

42

 

 

32004R0028

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 28/2004 al Comisiei din 5 ianuarie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește descrierea detaliată a conținutului rapoartelor intermediare și finale cu privire la calitate

251

2004

L 143

49

 

 

32004R0808

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (Text cu relevanță pentru SEE)

266

2004

L 156

1

 

 

32004D0452

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizați să acceseze date confidențiale în scopuri științifice [notificată cu numărul C(2004) 1664] (Text cu relevanță pentru SEE)

273

Top