EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_018_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 18

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 018

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

C 279

2

 

 

42006A1117(01)

 

 

 

Acord privind protecția sănătății lucrătorilor prin respectarea bunelor practici în cadrul manipulării și utilizării siliciului cristalin și a produselor care îl conțin (2006/C 279/02) Anexele la prezentul acord sunt disponibile pe www.nepsi.eu

3

2006

L 306

17

 

 

32006D0754

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Deciziei 2006/601/CE privind măsurile de urgență în ceea ce privește prezența organismului modificat genetic neautorizat LL RICE 601 în produsele pe bază de orez [notificată cu numărul C(2006) 5266] (1)

10

2006

L 316

12

 

 

32006D0780

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 noiembrie 2006 privind evitarea dublei contabilizări pentru reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul sistemului comunitar de comercializare a emisiilor pentru activitățile de proiect care intră sub incidența Protocolului de la Kyoto, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 5362] (1)

14

2006

L 328

1

 

 

32006R1692

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1692/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a celui de-al doilea program Marco Polo de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri (Marco Polo II) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1382/2003 (1)

20

2006

L 329

38

 

 

32006D0803

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 noiembrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/381/CE de stabilire a unui chestionar în vederea prezentării de rapoarte privind aplicarea Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 5546] (1)

33

2006

L 337

3

 

 

32006R1784

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1784/2006 al Comisiei din 4 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea agenților de prelucrare

59

2006

L 337

21

 

 

32006L0117

 

 

 

Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului din 20 noiembrie 2006 privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat

61

2006

L 339

16

 

 

32006L0125

 

 

 

Directiva 2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 2006 privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (Versiune codificată) (1)

73

2006

L 345

24

 

 

32006D0871

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 iulie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice

93

2006

L 345

26

 

 

22006A1208(04)

 

 

 

Acord privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice

95

2006

L 355

88

 

 

32006R1851

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1851/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului în ceea ce privește consumul de furaje convenționale în decursul perioadelor de transhumanță

142

2006

L 355

95

 

 

32006D0931

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2006 de modificare a Deciziei 2006/698/CE privind o extindere a perioadei sale de aplicare [notificată cu numărul C(2006) 5783] (1)

143

2006

L 358

87

 

 

32006D0944

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor de emisii respective alocate Comunității Europene și fiecărui stat membru în temeiul Protocolului de la Kyoto, conform Deciziei 2002/358/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 6468]

144

2006

L 363

368

 

 

32006L0105

 

 

 

Directiva 2006/105/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a Directivelor 79/409/CEE, 92/43/CEE, 97/68/CE, 2001/80/CE și 2001/81/CE în domeniul mediului, ca urmare a aderării Bulgariei și a României

147

2006

L 364

25

 

 

32006R1882

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de nitrați din anumite produse alimentare (1)

188

2006

L 364

32

 

 

32006R1883

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1883/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de dioxine și de PCB-uri asemănători dioxinelor din anumite produse alimentare (1)

195

2006

L 368

110

 

 

32006L0142

 

 

 

Directiva 2006/142/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 de modificare a anexei IIIa la Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului cuprinzând lista ingredientelor care trebuie să apară, în orice situație, pe eticheta produselor alimentare (1)

207

2006

L 372

19

 

 

32006L0118

 

 

 

Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării

209

2006

L 376

14

 

 

32006L0113

 

 

 

Directiva 2006/113/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind calitatea apelor conchilicole (versiune codificată)

222

2006

L 376

21

 

 

32006L0114

 

 

 

Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (versiune codificată) (1)

229

2006

L 384

75

 

 

32006R2023

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (1)

236

2006

L 386

46

 

 

32006D0957

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 decembrie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a unui amendament la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu

240

2006

L 404

9

 

 

32006R1924

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare

244

2006

L 404

39

 

 

32006D1926

 

 

 

Decizia nr. 1926/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui program de acțiune comunitară în domeniul politicii de protecție a consumatorilor (2007-2013) (1)

260

2006

L 411

18

 

 

32006R1991

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1991/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (1)

267

2007

L 032

137

 

 

32007D0064

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite și a cerințelor de evaluare și de verificare corespunzătoare pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru substraturile de cultură [notificată cu numărul C(2006) 6962] (1)

271

2007

L 032

192

 

 

32007D0076

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului în ceea ce privește asistența reciprocă [notificată cu numărul C(2006) 6903] (1)

278

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top