Help Print this page 

Document DD_2007_15_018_RO_TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 18
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html RO
PDF pdf RO
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 018

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

C 279

2

 

 

42006A1117(01)

 

 

 

Acord privind protecția sănătății lucrătorilor prin respectarea bunelor practici în cadrul manipulării și utilizării siliciului cristalin și a produselor care îl conțin (2006/C 279/02) Anexele la prezentul acord sunt disponibile pe www.nepsi.eu

3

2006

L 306

17

 

 

32006D0754

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Deciziei 2006/601/CE privind măsurile de urgență în ceea ce privește prezența organismului modificat genetic neautorizat LL RICE 601 în produsele pe bază de orez [notificată cu numărul C(2006) 5266] (1)

10

2006

L 316

12

 

 

32006D0780

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 noiembrie 2006 privind evitarea dublei contabilizări pentru reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul sistemului comunitar de comercializare a emisiilor pentru activitățile de proiect care intră sub incidența Protocolului de la Kyoto, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 5362] (1)

14

2006

L 328

1

 

 

32006R1692

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1692/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a celui de-al doilea program Marco Polo de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri (Marco Polo II) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1382/2003 (1)

20

2006

L 329

38

 

 

32006D0803

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 noiembrie 2006 de modificare a Deciziei 2005/381/CE de stabilire a unui chestionar în vederea prezentării de rapoarte privind aplicarea Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 5546] (1)

33

2006

L 337

3

 

 

32006R1784

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1784/2006 al Comisiei din 4 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea agenților de prelucrare

59

2006

L 337

21

 

 

32006L0117

 

 

 

Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului din 20 noiembrie 2006 privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat

61

2006

L 339

16

 

 

32006L0125

 

 

 

Directiva 2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 2006 privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (Versiune codificată) (1)

73

2006

L 345

24

 

 

32006D0871

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 iulie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice

93

2006

L 345

26

 

 

22006A1208(04)

 

 

 

Acord privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice

95

2006

L 355

88

 

 

32006R1851

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1851/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului în ceea ce privește consumul de furaje convenționale în decursul perioadelor de transhumanță

142

2006

L 355

95

 

 

32006D0931

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2006 de modificare a Deciziei 2006/698/CE privind o extindere a perioadei sale de aplicare [notificată cu numărul C(2006) 5783] (1)

143

2006

L 358

87

 

 

32006D0944

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor de emisii respective alocate Comunității Europene și fiecărui stat membru în temeiul Protocolului de la Kyoto, conform Deciziei 2002/358/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 6468]

144

2006

L 363

368

 

 

32006L0105

 

 

 

Directiva 2006/105/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a Directivelor 79/409/CEE, 92/43/CEE, 97/68/CE, 2001/80/CE și 2001/81/CE în domeniul mediului, ca urmare a aderării Bulgariei și a României

147

2006

L 364

25

 

 

32006R1882

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de nitrați din anumite produse alimentare (1)

188

2006

L 364

32

 

 

32006R1883

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1883/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de dioxine și de PCB-uri asemănători dioxinelor din anumite produse alimentare (1)

195

2006

L 368

110

 

 

32006L0142

 

 

 

Directiva 2006/142/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 de modificare a anexei IIIa la Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului cuprinzând lista ingredientelor care trebuie să apară, în orice situație, pe eticheta produselor alimentare (1)

207

2006

L 372

19

 

 

32006L0118

 

 

 

Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării

209

2006

L 376

14

 

 

32006L0113

 

 

 

Directiva 2006/113/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind calitatea apelor conchilicole (versiune codificată)

222

2006

L 376

21

 

 

32006L0114

 

 

 

Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (versiune codificată) (1)

229

2006

L 384

75

 

 

32006R2023

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (1)

236

2006

L 386

46

 

 

32006D0957

 

 

 

Decizia Consiliului din 18 decembrie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a unui amendament la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu

240

2006

L 404

9

 

 

32006R1924

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare

244

2006

L 404

39

 

 

32006D1926

 

 

 

Decizia nr. 1926/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui program de acțiune comunitară în domeniul politicii de protecție a consumatorilor (2007-2013) (1)

260

2006

L 411

18

 

 

32006R1991

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1991/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (1)

267

2007

L 032

137

 

 

32007D0064

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite și a cerințelor de evaluare și de verificare corespunzătoare pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru substraturile de cultură [notificată cu numărul C(2006) 6962] (1)

271

2007

L 032

192

 

 

32007D0076

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului în ceea ce privește asistența reciprocă [notificată cu numărul C(2006) 6903] (1)

278

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top