EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_012_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 12

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 012

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 158

7

 

 

32004R0850

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE

3

2004

L 160

98

 

 

32004D0478

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 privind adoptarea unui plan general de gestiune a crizelor în sectorul alimentelor și furajelor

21

2004

L 162

76

 

 

32004L0077

 

 

 

Directiva 2004/77/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de modificare a Directivei 94/54/CE privind etichetarea anumitor produse alimentare care conțin acid glicirizinic și sarea sa de amoniu (1)

33

2004

L 162

114

 

 

32004D0486

 

 

 

Decizia Consiliului din 26 aprilie 2004 de acordare a unor derogări temporare pentru Cipru, Malta și Polonia de la Directiva 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

36

2004

L 172

7

 

 

32004D0491

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 de modificare a Deciziei 1999/819/Euratom a Comisiei din 16 noiembrie 1999 privind aderarea Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) la Convenția din 1994 privind siguranța nucleară în ceea ce privește declarația anexată la aceasta

38

2004

L 212

28

 

 

32004D0470

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 privind o orientare referitoare la o metodă de referință provizorie pentru prelevarea de probe și măsurarea PM2,5 [notificată cu numărul C(2004) 1713] (1)

40

2004

L 272

11

 

 

32004R1481

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1481/2004 al Comisiei din 19 august 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

43

2004

L 306

16

 

 

32004D0669

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 aprilie 2004 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru frigidere și de modificare a Deciziei 2000/40/CE [notificată cu numărul C (2004) 1414] (1)

44

2004

L 308

1

 

 

32004R1682

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1682/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 septembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1655/2000 privind instrumentul financiar pentru mediu (LIFE)

50

2004

L 328

66

 

 

32004R1898

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1898/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 al Comisiei privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate (Terre Tarentine) - (DOP)

55

2004

L 328

73

 

 

32004R1902

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1902/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de modificare a unor elemente din caietul de sarcini al denumirii menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine (Les Garrigues)

57

2004

L 338

18

 

 

32004L0101

 

 

 

Directiva 2004/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 2004 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, în temeiul mecanismelor bazate pe proiectul din Protocolul de la Kyoto (1)

61

2004

L 359

28

 

 

32004R2077

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2077/2004 al Comisiei din 3 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind folosirea agenților de prelucrare

67

2004

L 364

1

 

 

32004R2006

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului) (1)

69

2004

L 379

64

 

 

32004R2230

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2230/2004 al Comisiei din 23 decembrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la rețeaua de organizații care funcționează în domeniile din cadrul misiunii Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (1)

80

2004

L 381

63

 

 

32004D0905

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 decembrie 2004 de stabilire a orientărilor pentru notificarea produselor de consum periculoase de către producători și distribuitori autorităților competente din statele membre în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2004) 4772] (1)

84

2004

L 382

1

 

 

32004D0798

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 decembrie 2004 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică continentală [notificată cu numărul C(2004) 4031]

99

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top