Help Print this page 

Document DD_2007_15_011_RO_TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 11
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html RO
PDF pdf RO
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 011

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 059

1

 

 

32004D0156

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 ianuarie 2004 de stabilire a orientărilor pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2004) 130] (1)

3

2004

L 090

15

 

 

32004R0574

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 574/2004 al Comisiei din 23 februarie 2004 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului referitoare la statisticile privind deșeurile (1)

77

2004

L 091

25

 

 

32004L0033

 

 

 

Directiva 2004/33/CE a Comisiei din 22 martie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe tehnice pentru sânge și componente sanguine (1)

110

2004

L 097

44

 

 

32004R0608

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 608/2004 al Comisiei din 31 martie 2004 privind etichetarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli și/sau esteri de fitostanol (1)

125

2004

L 100

33

 

 

32004D0312

 

 

 

Decizia Consiliului din 30 martie 2004 de acordare a unor derogări temporare pentru Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Slovenia și Ungaria de la Directiva 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

127

2004

L 102

48

 

 

32004L0023

 

 

 

Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane

129

2004

L 104

48

 

 

32004R0655

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 655/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 în ceea ce privește nitratul în alimentele pentru sugari și copii de vârstă mică (1)

141

2004

L 106

3

 

 

32004R0683

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 683/2004 al Comisiei din 13 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 în ceea ce privește aflatoxinele și ochratoxina A în alimentele pentru sugari și copii de vârstă mică (1)

144

2004

L 106

6

 

 

32004R0684

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 684/2004 al Comisiei din 13 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 în ceea ce privește dioxinele (1)

147

2004

L 118

70

 

 

32004D0374

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 aprilie 2004 de suspendare a introducerii pe piață și a importului de jeleuri preambalate în minicupe care conțin aditivii alimentari E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 și/sau E 418 [notificată cu numărul C(2004) 1401] (1)

149

2004

L 122

10

 

 

32004R0746

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 746/2004 al Comisiei din 22 aprilie 2004 de adaptare a anumitor regulamente privind metoda de producție ecologică a anumitor produse agricole și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare cu ocazia aderării la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei

151

2004

L 142

1

 

 

32004R0851

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor

157

2004

L 143

56

 

 

32004L0035

 

 

 

Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului

168

2004

L 143

87

 

 

32004L0042

 

 

 

Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE

187

2004

L 151

86

 

 

32004D0418

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a orientărilor pentru gestionarea Sistemului European de schimb rapid de informații (RAPEX) și pentru notificările prezentate în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2001/95/CE [notificată cu numărul C(2004) 1676] (1)

197

2004

L 156

84

 

 

32004D0461

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a unui chestionar de utilizat pentru raportarea anuală privind evaluarea calității aerului înconjurător în conformitate cu Directivele 96/62/CE și 1999/30/CE ale Consiliului și cu Directivele 2000/69/CE și 2002/3/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului [notificată cu numărul C(2004) 1714] (1)

225

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top