EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_010_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 10

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 010

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2003

L 135

31

 

 

32003D0393

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 mai 2003 de modificare a Deciziei 2000/728/CE de stabilire a taxelor pentru cererile de acordare a etichetei ecologice comunitare și a taxelor anuale [notificată cu numărul C(2003) 1780] (1)

3

2003

L 152

16

 

 

32003L0033

 

 

 

Directiva 2003/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de publicitate și sponsorizare în favoarea produselor din tutun (1)

4

2003

L 156

17

 

 

32003L0035

 

 

 

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție

8

2003

L 184

35

 

 

32003D0534

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 iulie 2003 de modificare a Deciziei 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Deciziei 2000/96/CE în ceea ce privește bolile transmisibile enumerate în aceste decizii și de modificare a Deciziei 2002/253/CE în ceea ce privește definițiile de caz pentru boli transmisibile [notificată cu numărul C(2003) 2301] (1)

16

2003

L 185

6

 

 

32003R1304

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1304/2003 al Comisiei din 23 iulie 2003 privind procedura aplicată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară solicitărilor de avize științifice care îi sunt adresate (1)

22

2003

L 185

55

 

 

32003D0542

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 iulie 2003 de modificare a Deciziei 2000/96/CE în ceea ce privește funcționarea rețelelor de supraveghere specializate [notificată cu numărul C(2003) 2522] (1)

25

2003

L 186

34

 

 

32003L0073

 

 

 

Directiva 2003/73/CE a Comisiei din 24 iulie 2003 de modificare a anexei III la Directiva 1999/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)

29

2003

L 196

1

 

 

32003R1382

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1382/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iulie 2003 de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri (Programul Marco Polo)

31

2003

L 198

11

 

 

22003A0806(01)

 

 

 

Protocol de modificare la Convenția europeană pentru protecția animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice Strasburg, 22 iunie 1998

37

2003

L 203

1

 

 

32003R1425

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1425/2003 al Comisiei din 11 august 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 în ceea ce privește patulina (1)

39

2003

L 206

17

 

 

32003R1452

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1452/2003 al Comisiei din 14 august 2003 de menținere a derogării prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului cu privire la anumite specii de semințe și material de înmulțire vegetativă și de stabilire a normelor de procedură și a criteriilor aplicabile derogării menționate

42

2003

L 224

7

 

 

32003R1568

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1568/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind ajutorul pentru combaterea bolilor sărăciei (HIV/SIDA, tuberculoză și malarie) în țările în curs de dezvoltare

47

2003

L 226

24

 

 

32003D0641

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 septembrie 2003 privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustrații ca avertismente referitoare la sănătate pe pachetele de țigări [notificată cu numărul C(2003) 3184] (1)

53

2003

L 230

32

 

 

32003L0065

 

 

 

Directiva 2003/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2003 de modificare a Directivei 86/609/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice (1)

56

2003

L 245

1

 

 

32003R1641

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iulie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu

58

2003

L 245

4

 

 

32003R1642

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1642/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iulie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare

61

2003

L 254

21

 

 

32003D0701

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 septembrie 2003 de instituire, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui formular pentru prezentarea rezultatelor diseminării deliberate în mediu a plantelor superioare modificate genetic în alte scopuri decât introducerea pe piață [notificată cu numărul C(2003) 3405] (1)

64

2003

L 258

35

 

 

32003D0709

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 octombrie 2003 privind instituirea unui Grup consultativ european al consumatorilor

72

2003

L 265

1

 

 

32003R1804

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1804/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 în ceea ce privește controlul halonului exportat pentru utilizări esențiale, exportul de produse și echipamente care conțin clorofluorocarburi și controlul bromclormetanului

74

2003

L 275

32

 

 

32003L0087

 

 

 

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1)

78

2003

L 287

1

 

 

32003R1946

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic (1)

94

2003

L 308

15

 

 

32003L0089

 

 

 

Directiva 2003/89/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 noiembrie 2003 de modificare a Directivei 2000/13/CE privind indicarea ingredientelor prezente în produsele alimentare (1)

105

2003

L 309

14

 

 

32003D0822

 

 

 

Decizia Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind aderarea Comunității Europene la Comisia Codex Alimentarius

110

2003

L 318

5

 

 

32003R2118

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2118/2003 al Comisiei din 2 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1420/1999 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1547/1999 al Comisiei cu privire la transporturile de anumite tipuri de deșeuri către Tanzania și către Serbia și Muntenegru (1)

118

2003

L 326

12

 

 

32003R2174

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2174/2003 al Comisiei din 12 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 în ceea ce privește aflatoxina (1)

122

2003

L 336

68

 

 

32003R2277

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2277/2003 al Comisiei din 22 decembrie 2003 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (1)

126

2003

L 345

106

 

 

32003L0108

 

 

 

Directiva 2003/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 decembrie 2003 de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

133

2003

L 346

57

 

 

32003L0122

 

 

 

Directiva 2003/122/Euratom a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate și al surselor orfane

135

2004

L 005

1

 

 

32004D0020

 

 

 

Decizia nr. 20/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 decembrie 2003 de stabilire a unui cadru general de finanțare a acțiunilor comunitare în sprijinul politicii de protecție a consumatorilor pentru anii 2004-2007 (1)

143

2004

L 014

21

 

 

32004D0069

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2003 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică alpină [notificată cu numărul C(2003) 4957]

150

2004

L 047

1

 

 

32004R0273

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor (1)

183

2004

L 049

1

 

 

32004D0280

 

 

 

Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto

194

2004

L 050

28

 

 

32004L0009

 

 

 

Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind inspecția și verificarea bunei practici de laborator (BPL) (Versiunea codificată) (1)

202

2004

L 050

44

 

 

32004L0010

 

 

 

Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice (versiunea codificată) (1)

219

2004

L 055

43

 

 

32004R0317

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 317/2004 al Comisiei din 23 februarie 2004 privind adoptarea derogărilor de la dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile asupra deșeurilor cu privire la Austria, Franța și Luxemburg (1)

236

2004

L 065

1

 

 

32004R0392

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 392/2004 al Consiliului din 24 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

237

2004

L 065

20

 

 

32004D0204

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 februarie 2004 de stabilire a normelor de funcționare a registrelor pentru înregistrarea informațiilor privind modificările genetice ale OMG, prevăzute de Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2004) 540] (1)

240

2004

L 066

45

 

 

32004D0210

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 martie 2004 de instituire a comitetelor științifice în domeniul siguranței consumatorilor, sănătății publice și mediului (1)

243

2004

L 068

27

 

 

32004D0224

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 februarie 2004 de stabilire a normelor de transmitere a informațiilor privind planurile sau programele solicitate în temeiul Directivei 96/62/CE a Consiliului în ceea ce privește valorile limită pentru anumiți poluanți în aerul înconjurător [notificată cu numărul C(2004) 491] (1)

250

2004

L 071

28

 

 

32004D0232

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 martie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea halonului 2402 [notificată cu numărul C(2004) 639]

257

2004

L 074

11

 

 

32004R0455

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 455/2004 al Comisiei din 11 martie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 în ceea ce privește patulina (1)

260

2004

L 078

56

 

 

32004D0249

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 martie 2004 privind un chestionar pentru elaborarea rapoartelor statelor membre cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) [notificată cu numărul C(2004) 714] (1)

261

2004

L 087

20

 

 

32004D0277

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Deciziei 2001/792/CE, Euratom a Consiliului de instituire a unui mecanism comunitar de favorizare a unei cooperări consolidate în cadrul intervențiilor de urgență care țin de protecția civilă [notificată cu numărul C(2003) 5185] (1)

265

2004

L 087

50

 

 

32004D0279

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 martie 2004 de orientare pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ozonul din aerul înconjurător [notificată cu numărul C(2004) 764] (1)

276

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top