EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_009_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 09

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 009

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2002

L 271

1

 

 

32002D1786

 

 

 

Decizia 1786/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 de adoptare a unui program de acțiune comunitară în domeniul sănătății publice (2003-2008)

3

2002

L 278

24

 

 

32002D0805

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 octombrie 2002 privind anumite măsuri de protecție referitoare la unele produse de origine animală destinate alimentației animalelor și importate din Ucraina [notificată cu numărul C(2002) 3785] (Text cu relevanță pentru SEE)

14

2002

L 280

27

 

 

32002D0811

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire de note orientative care să completeze anexa VII la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului

16

2002

L 280

37

 

 

32002D0812

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a formularului de sinteză a notificării privind introducerea pe piață a organismelor modificate genetic ca atare sau în produse

26

2002

L 280

62

 

 

32002D0813

 

 

 

Decizia Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a rezumatului notificării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piață

51

2002

L 289

15

 

 

32002R1918

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1918/2002 al Comisiei din 25 octombrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2001 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor privind certificatul de control pentru importurile din țări terțe în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

73

2002

L 305

19

 

 

32002L0086

 

 

 

Directiva 2002/86/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2002 de modificare a Directivei 2001/101/CE în ceea ce privește data de la care se interzice comerțul cu produse care nu sunt în conformitate cu dispozițiile Directivei 2001/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului

82

2002

L 319

28

 

 

32002D0916

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 noiembrie 2002 de modificare a Deciziei 94/652/CE privind actualizarea inventarului de sarcini ce trebuie îndeplinite în cadrul cooperării dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor referitoare la produsele alimentare [notificată cu numărul C(2002) 4447] (Text cu relevanță pentru SEE)

83

2002

L 332

1

 

 

32002R2150

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitoare la statisticile privind deșeurile (Text cu relevanță pentru SEE)

85

2002

L 358

120

 

 

32002R2382

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2382/2002 al Comisiei din 30 decembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 94/92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țări terțe prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

121

2003

C 102

2

 

 

22003A0429(01)

 

 

 

Acord între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) și state care nu sunt membre ale Uniunii Europene privind participarea acestora din urmă la procedura comunitară de schimb rapid de informații în caz de urgență radiologică (Ecurie) (2003/C 102/02)

123

2003

L 009

11

 

 

32003D0031

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 noiembrie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru detergenți pentru mașini de spălat vase și de modificare a Deciziei 1999/427/CE [notificată cu numărul C(2002) 4632] (Text cu relevanță pentru SEE)

127

2003

L 011

27

 

 

32003D0033

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii și proceduri de admitere a deșeurilor în depozitele de deșeuri, în conformitate cu articolul 16 și cu anexa II la Directiva 1999/31/CE

142

2003

L 031

3

 

 

32003R0223

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 223/2003 al Comisiei din 5 februarie 2003 privind cerințele de etichetare legate de metoda de producție ecologică pentru hrana pentru animale, furaje combinate și materii prime pentru hrana pentru animale și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

165

2003

L 033

30

 

 

32002L0098

 

 

 

Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine și de modificare a Directivei 2001/83/CE

171

2003

L 037

24

 

 

32002L0096

 

 

 

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

184

2003

L 041

26

 

 

32003L0004

 

 

 

Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului

200

2003

L 047

56

 

 

32003D0121

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 februarie 2003 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru aspiratoare [notificată cu numărul C(2003) 114] (Text cu relevanță pentru SEE)

207

2003

L 051

3

 

 

32003R0349

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 349/2003 al Comisiei din 25 februarie 2003 de suspendare a introducerii în Comunitate a exemplarelor din anumite specii de faună și floră sălbatice

212

2003

L 053

58

 

 

32003D0138

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 februarie 2003 de stabilire a standardelor de codificare a componentelor și a materialelor pentru vehicule în temeiul Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz [notificată cu numărul C(2003)620] (Text cu relevanță pentru SEE)

228

2003

L 065

29

 

 

32003D0160

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea halonului 1301 și a halonului 1211 [notificată cu numărul C(2003) 691]

230

2003

L 067

22

 

 

32003D0168

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 martie 2003 de instituire a Biroului Energy Star al Comunității Europene

232

2003

L 076

25

 

 

32003D0200

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 februarie 2003 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru detergenți de rufe și de modificare a Deciziei 1999/476/CE [notificată cu numărul C(2003) 143] (Text cu relevanță pentru SEE)

235

2003

L 081

10

 

 

32003R0545

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 545/2003 al Comisiei din 27 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 94/92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țări terțe prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

250

2003

L 085

15

 

 

32003R0599

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 599/2003 al Comisiei din 1 aprilie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

252

2003

L 102

82

 

 

32003D0287

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 aprilie 2003 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru servicii de cazare pentru turiști [notificată cu numărul C(2003) 235] (Text cu relevanță pentru SEE)

254

2003

L 105

18

 

 

32003L0032

 

 

 

Directiva 2003/32/CE a Comisiei din 23 aprilie 2003 de instituire a unor specificații detaliate privind cerințele prevăzute de Directiva 93/42/CEE a Consiliului cu privire la dispozitivele medicale fabricate din țesuturi de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

270

Top