Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_008_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 08

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 008

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2001

L 349

1

 

 

32001R2557

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei din 28 decembrie 2001 de modificare a anexei V la Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și la ieșirea din Comunitatea Europeană

3

2002

L 005

16

 

 

32002D0011

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 decembrie 2001 de adoptare a listei siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2001) 3998]

42

2002

L 011

4

 

 

32001L0095

 

 

 

Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1)

52

2002

L 031

1

 

 

32002R0178

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare

68

2002

L 037

4

 

 

32002R0221

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 221/2002 al Comisiei din 6 februarie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (1)

92

2002

L 041

12

 

 

32002R0257

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 257/2002 al Comisiei din 12 februarie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 194/97 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare și a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (1)

95

2002

L 050

94

 

 

32002D0151

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 februarie 2002 privind cerințele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz [notificată cu numărul C(2002) 518] (1)

99

2002

L 067

14

 

 

32002L0003

 

 

 

Directiva 2002/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 februarie 2002 privind ozonul din aerul înconjurător

101

2002

L 075

18

 

 

32002R0472

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 472/2002 al Comisiei din 12 martie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (1)

119

2002

L 075

21

 

 

32002R0473

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 473/2002 al Comisiei din 15 martie 2002 de modificare a anexelor I, II și VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare și de stabilire a normelor privind transmiterea informațiilor referitoare la utilizarea compușilor cuprului

122

2002

L 077

50

 

 

32002D0231

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru articole de încălțăminte și de modificare a Deciziei 1999/179/CE [notificată cu numărul C(2002) 1015] (1)

126

2002

L 084

69

 

 

32002D0247

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 martie 2002 de suspendare a introducerii pe piață și a importului de dulciuri pe bază de gelatină care conțin aditivul alimentar E 425 konjac [notificată cu numărul C(2002) 1283] (1)

133

2002

L 086

5

 

 

32002R0563

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 563/2002 al Comisiei din 2 aprilie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare

135

2002

L 086

44

 

 

32002D0253

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 martie 2002 de stabilire a definițiilor de caz pentru raportarea bolilor transmisibile rețelei comunitare în conformitate cu Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2002) 1043]

138

2002

L 087

53

 

 

32002D0255

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare [notificată cu numărul C(2002) 1142] (1)

157

2002

L 094

13

 

 

32002D0272

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru îmbrăcăminți de pardoseală rezistente [notificată cu numărul C(2002) 1174] (1)

161

2002

L 133

29

 

 

32002D0371

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru produsele textile și de modificare a Deciziei 1999/178/CE [notificată cu numărul C(2002) 1844] (1)

176

2002

L 168

31

 

 

32002R1113

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1113/2002 al Comisiei din 26 iunie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2001 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor privind certificatul de control pentru importurile din țări terțe în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului

189

2002

L 170

44

 

 

32002R1162

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1162/2002 al Comisiei din 28 iunie 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 94/92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țările terțe prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (1)

190

2002

L 177

6

 

 

32002R1217

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1217/2002 al Comisiei din 5 iulie 2002 de obligare a importatorilor sau a producătorilor de anumite substanțe EINECS să furnizeze anumite informații și să efectueze anumite testări în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului

193

2002

L 189

12

 

 

32002L0049

 

 

 

Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental

196

2002

L 191

20

 

 

32002L0067

 

 

 

Directiva 2002/67/CE a Comisiei din 18 iulie 2002 privind etichetarea produselor alimentare care conțin chinină și a produselor alimentare care conțin cafeină (1)

211

2002

L 200

22

 

 

32002D0623

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 iulie 2002 de stabilire a unor note de orientare de completare a anexei II la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2002) 2715] (1)

213

2002

L 236

4

 

 

32002D0739

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 septembrie 2002 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru vopsele și lacuri de interior și de modificare a Deciziei 1999/10/CE [notificată cu numărul C(2002) 3202] (1)

225

2002

L 236

10

 

 

32002D0740

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 septembrie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru saltelele de pat și de modificare a Deciziei 98/634/CE [notificată cu numărul C(2002) 3293] (1)

231

2002

L 237

6

 

 

32002D0741

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 septembrie 2002 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru hârtia de copiat și hârtia grafică și de modificare a Deciziei 1999/554/CE [notificată cu numărul C(2002) 3294] (1)

237

2002

L 242

1

 

 

32002D1600

 

 

 

Decizia 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu

247

2002

L 242

44

 

 

32002D0747

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 septembrie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru becuri electrice și de modificare a Deciziei 1999/568/CE [notificată cu numărul C(2002) 3310] (1)

262

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top