Help Print this page 

Document DD_2007_15_007_RO_TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 07
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html RO
PDF pdf RO
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 007

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2001

L 011

14

 

 

32001R0077

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 77/2001 al Comisiei din 5 ianuarie 2001 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1547/1999 și la Regulamentul (CE) nr. 1420/1999 al Consiliului în ceea ce privește transporturile de anumite tipuri de deșeuri către Albania, Brazilia, Bulgaria, Burundi, Jamaica, Maroc, Nigeria, Peru, România, Tunisia și Zimbabwe (1)

3

2001

L 023

31

 

 

32001D0068

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 ianuarie 2001 de stabilire a două metode de referință pentru măsurarea conținutului de PCB în conformitate cu articolul 10 litera (a) din Directiva 96/59/CE a Consiliului privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/PCT) [notificată cu numărul C(2001) 107]

21

2001

L 047

1

 

 

32001D0118

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 ianuarie 2001 de modificare a Deciziei 2000/532/CE în ceea ce privește lista de deșeuri [notificată cu numărul C(2001)108] (1)

22

2001

L 047

32

 

 

32001D0119

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 ianuarie 2001 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C(2001) 106] (1)

53

2001

L 052

14

 

 

32001R0349

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 349/2001 al Comisiei din 21 februarie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 94/92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țările terțe prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului

54

2001

L 063

16

 

 

32001R0436

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 436/2001 al Comisiei din 2 martie 2001 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

56

2001

L 073

32

 

 

32001D0204

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 martie 2001 de completare a Directivei 90/219/CEE în ceea ce privește criteriile de evaluare a siguranței, pentru sănătatea umană și mediu, a tipurilor de microorganisme modificate genetic (1)

59

2001

L 077

1

 

 

32001R0466

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 466/2001 al Comisiei din 8 martie 2001 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (1)

62

2001

L 106

1

 

 

32001L0018

 

 

 

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului

75

2001

L 142

10

 

 

32001D0405

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 mai 2001 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru produse din hârtie absorbantă [notificată cu numărul C(2001) 1175]

113

2001

L 149

1

 

 

32001F0413

 

 

 

Decizia-cadru a Consiliului din 28 mai 2001 de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul

121

2001

L 194

26

 

 

32001L0037

 

 

 

Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun

125

2001

L 197

30

 

 

32001L0042

 

 

 

Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului

135

2001

L 203

18

 

 

32001D0573

 

 

 

Decizia Consiliului din 23 iulie 2001 de modificare a Deciziei 2000/532/CE a Comisiei în ceea ce privește lista de deșeuri

143

2001

L 221

45

 

 

32001D0633

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 august 2001 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești originare din Uganda [notificată cu numărul C(2001) 2524] (1)

145

2001

L 237

5

 

 

32001D0677

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 august 2001 privind un format de raport care trebuie completat de către statele membre în conformitate cu articolul 9 din Directiva 1999/94/CE [notificată cu numărul C(2001) 1883] (1)

150

2001

L 242

17

 

 

32001D0688

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 august 2001 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru amelioratori de soluri și medii de cultură [notificată cu numărul C(2001) 2597] (1)

161

2001

L 242

23

 

 

32001D0689

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 august 2001 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru mașini de spălat vase [notificată cu numărul C(2001) 2600] (1)

167

2001

L 243

3

 

 

32001R1788

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1788/2001 al Comisiei din 7 septembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor privind certificatul de control pentru importurile din țări terțe, în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

173

2001

L 244

19

 

 

32001R1800

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1800/2001 al Comisiei din 13 septembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1420/1999 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1547/1999 cu privire la transporturile de anumite tipuri de deșeuri către Guineea (1)

184

2001

L 278

35

 

 

32001D0744

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 octombrie 2001 de modificare a anexei V a Directivei 1999/30/CE a Consiliului privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător [notificată cu numărul C(2001) 3091] (1)

185

2001

L 282

69

 

 

32001D0752

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 octombrie 2001 de modificare a anexelor la Decizia 97/101/CE a Consiliului de stabilire a unui schimb reciproc de informații și date provenind de la rețele și stații individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător în statele membre [notificată cu numărul C(2001) 3093] (1)

187

2001

L 282

77

 

 

32001D0753

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 octombrie 2001 privind un chestionar pentru elaborarea de către statele membre a rapoartelor referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz [notificată cu numărul C(2001) 3096] (1)

196

2001

L 297

7

 

 

32001D0792

 

 

 

Decizia Consiliului din 23 octombrie 2001 de instituire a unui mecanism comunitar de favorizare a unei cooperări consolidate în cadrul intervențiilor de urgență care țin de protecția civilă

200

2001

L 303

11

 

 

32001R2243

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2243/2001al Comisiei din 16 noiembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1420/1999 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1547/1999 al Comisiei cu privire la transporturile de anumite tipuri de deșeuri către Camerun, Paraguay și Singapore (1)

205

2001

L 309

1

 

 

32001L0080

 

 

 

Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari

210

2001

L 309

22

 

 

32001L0081

 

 

 

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici

231

2001

L 310

19

 

 

32001L0101

 

 

 

Directiva 2001/101/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2001 de modificare a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora

241

2001

L 321

1

 

 

32001R2375

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2375/2001 al Consiliului din 29 noiembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 al Comisiei de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (1)

244

2001

L 331

1

 

 

32001D2455

 

 

 

Decizia nr. 2455/2001/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2001 de stabilire a unei liste de substanțe prioritare în domeniul apei și de modificare a Directivei 2000/60/CE (1)

249

2001

L 337

9

 

 

32001R2491

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2491/2001 al Comisiei din 19 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

254

2001

L 345

18

 

 

32001R2589

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2589/2001 al Comisiei din 27 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 94/92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țările terțe prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului

263

2001

L 345

25

 

 

32001R2592

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2592/2001 al Comisiei din 28 decembrie 2001 de impunere a unor cerințe suplimentare de informare și testare pentru producătorii și importatorii de anumite substanțe prioritare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente

265

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top