EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_006_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 06

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 006

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2000

L 067

12

 

 

32000R0548

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 548/2000 al Comisiei din 14 martie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 94/92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țările terțe prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului

3

2000

L 103

5

 

 

32000R0847

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 847/2000 al Comisiei din 27 aprilie 2000 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a criteriilor pentru desemnarea unui produs medicamentos ca produs medicamentos orfan și a definițiilor termenilor produs medicamentos similar și superioritate clinică

5

2000

L 109

29

 

 

32000L0013

 

 

 

Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European Și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora

9

2000

L 119

27

 

 

32000R1073

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1073/2000 al Comisiei din 19 mai 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

24

2000

L 138

7

 

 

32000R1208

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1208/2000 al Comisiei din 8 iunie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1420/1999 al Consiliului de stabilire a normelor și procedurilor comune aplicabile transporturilor de anumite tipuri de deșeuri din Comunitatea Europeană către Bulgaria și Nigeria și a Regulamentului (CE) nr. 1547/1999 privind procedurile de control aplicabile transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către Bulgaria și Nigeria (1)

29

2000

L 161

62

 

 

32000R1437

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1437/2000 al Comisiei din 30 iunie 2000 de modificare a anexei VI partea C la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

34

2000

L 176

27

 

 

32000R1552

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1552/2000 al Comisiei din 14 iulie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1547/1999 privind procedurile de control care trebuie aplicate transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către Estonia, Hong Kong, Ungaria, Indonezia, Lituania, San Marino și Thailanda (1)

37

2000

L 180

17

 

 

32000R1566

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1566/2000 al Comisiei din 18 iulie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 94/92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țările terțe prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului

44

2000

L 185

62

 

 

32000R1616

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1616/2000 al Comisiei din 24 iulie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 94/92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țările terțe prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului

46

2000

L 192

36

 

 

32000D0479

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 iulie 2000 privind crearea unui Registru European al emisiilor de poluanți (EPER) în conformitate cu dispozițiile articolului 15 din Directiva 96/61/CE a Consiliului privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC) [notificată cu numărul C(2000) 2004] (1)

48

2000

L 202

1

 

 

32000D1753

 

 

 

Decizia nr. 1753/2000/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 2000 de stabilire a unui program de supraveghere a mediei emisiilor specifice de CO2 produse de autoturismele noi

56

2000

L 226

3

 

 

32000D0532

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C(2000) 1147] (1)

69

2000

L 230

16

 

 

32000D0541

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 septembrie 2000 privind criteriile de evaluare a planurilor naționale în conformitate cu articolul 6 din Directiva 1999/13/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2000) 2473]

91

2000

L 237

1

 

 

32000R1980

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice

95

2000

L 244

1

 

 

32000R2037

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon

108

2000

L 244

25

 

 

32000R2038

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2038/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 septembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon, în ceea ce privește inhalatorii cu doze măsurate și pompele de uz medical

134

2000

L 244

26

 

 

32000R2039

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2039/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 septembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon, în ceea ce privește anul de referință pentru alocarea cotelor de hidroclorofluorocarburi

135

2000

L 258

43

 

 

32000D0608

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 septembrie 2000 cu privire la notele explicative legate de evaluarea riscurilor menționate în anexa III la Directiva 90/219/CEE privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic [notificată cu numărul C(2000) 2736] (1)

136

2000

L 269

34

 

 

32000L0053

 

 

 

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz

142

2000

L 273

5

 

 

32000R2364

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2364/2000 al Comisiei din 25 octombrie 2000 privind a patra listă de substanțe prioritare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului (1)

151

2000

L 279

19

 

 

32000R2426

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2426/2000 al Comisiei din 31 octombrie 2000 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 94/92 de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor pentru importurile din țările terțe prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului

154

2000

L 288

6

 

 

32000R2494

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2494/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 noiembrie 2000 privind măsurile de promovare a conservării și gestionării durabile a pădurilor tropicale și a altor păduri din țările în curs de dezvoltare

156

2000

L 293

18

 

 

32000D0728

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 noiembrie 2000 de stabilire a taxelor pentru cererile de acordare a etichetei ecologice comunitare și a taxelor anuale [notificată cu numărul C(2000) 3279] (1)

161

2000

L 293

20

 

 

32000D0729

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 noiembrie 2000 privind un contract tip referitor la condițiile de utilizare a etichetei ecologice comunitare [notificată cu numărul C(2000) 3278] (1)

163

2000

L 293

24

 

 

32000D0730

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 noiembrie 2000 de instituire a Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene și de stabilire a regulamentului său de procedură [notificată cu numărul C(2000) 3280] (1)

167

2000

L 293

31

 

 

32000D0731

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 noiembrie 2000 de stabilire a regulamentului de procedură al forumului consultativ comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice [notificată cu numărul C(2000) 3281] (1)

174

2000

L 298

24

 

 

32000D0738

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 noiembrie 2000 privind un chestionar pentru elaborarea de către statele membre a rapoartelor referitoare la punerea în aplicare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri [notificată cu numărul C(2000) 3318]

176

2000

L 302

35

 

 

32000R2630

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2630/2000 al Comisiei din 30 noiembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1420/1999 al Consiliului de stabilire a normelor și procedurilor comune care trebuie aplicate transporturilor de anumite tipuri de deșeuri din Comunitatea Europeană către Bahrain, Haiti, Honduras, Libia, Namibia, Qatar, Uzbekistan și Vatican (1)

179

2000

L 313

12

 

 

32000L0069

 

 

 

Directiva 2000/69/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2000 privind valorile limită pentru benzen și monoxidul de carbon din aerul înconjurător

180

2000

L 327

1

 

 

32000L0060

 

 

 

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

193

2000

L 332

1

 

 

32000D2850

 

 

 

Decizia nr. 2850/2000/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2000 de stabilire a unui cadru comunitar de cooperare în domeniul poluării marine accidentale sau deliberate

265

2000

L 332

91

 

 

32000L0076

 

 

 

Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor

271

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top