Help Print this page 

Document DD_2007_15_005_RO_TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 05
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html RO
PDF pdf RO
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 005

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1999

L 069

22

 

 

31999L0010

 

 

 

Directiva 1999/10/CE a Comisiei din 8 martie 1999 de prevedere a unor derogări de la dispozițiile articolului 7 din Directiva 79/112/CEE a Consiliului în ceea ce privește etichetarea produselor alimentare (1)

3

1999

L 085

1

 

 

31999L0013

 

 

 

Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații

5

1999

L 094

24

 

 

31999L0022

 

 

 

Directiva 1999/22/CE a Consiliului din 29 martie 1999 privind animalele sălbatice din grădini zoologice

27

1999

L 117

1

 

 

31999R0933

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 933/1999 al Consiliului din 29 aprilie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1210/90 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu

30

1999

L 141

20

 

 

31999L0034

 

 

 

Directiva 1999/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 1999 de modificare a Directivei 85/374/CEE a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defecte

34

1999

L 156

37

 

 

31999D0412

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 iunie 1999 privind chestionarul de raport obligatoriu al statelor membre în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului [notificată cu numărul C(1999) 1456]

36

1999

L 163

41

 

 

31999L0030

 

 

 

Directiva 1999/30/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999 privind valorile-limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător

46

1999

L 166

6

 

 

31999R1420

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1420/1999 al Consiliului din 29 aprilie 1999 de stabilire a normelor și procedurilor comune care trebuie aplicate transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către anumite țări nemembre ale OCDE

66

1999

L 171

12

 

 

31999L0044

 

 

 

Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe

89

1999

L 182

1

 

 

31999L0031

 

 

 

Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri

94

1999

L 185

1

 

 

31999R1547

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1547/1999 al Comisiei din 12 iulie 1999 de stabilire a procedurilor de control care trebuie aplicate, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului, transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către anumite țări care nu intră sub incidența Deciziei OCDE C(92) 39 final (1)

113

1999

L 222

1

 

 

31999R1804

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1804/1999 al Consiliului din 19 iulie 1999 de completare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare pentru a include producția animală

146

1999

L 222

31

 

 

21999A0824(01)

 

 

 

Convenția europeană privind protecția animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri Științifice

174

1999

L 316

45

 

 

31999D0816

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 noiembrie 1999 de adaptare, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) și cu articolul 42 alineatul (3) din anexele II, III, IV și V la Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și la ieșirea din Comunitatea Europeană [notificată cu numărul C(1999) 3880] (1)

182

1999

L 318

20

 

 

31999D0819

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 noiembrie 1999 privind aderarea Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) la Convenția din 1994 privind siguranța nucleară [notificată cu numărul C(1999) 3223]

214

1999

L 327

53

 

 

31999D0847

 

 

 

Decizia Consiliului din 9 decembrie 1999 de instituire a unui program de acțiune comunitară în domeniul protecției civile

215

2000

L 012

16

 

 

31999L0094

 

 

 

Directiva 1999/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind disponibilitatea informațiilor cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi

220

2000

L 016

74

 

 

32000D0045

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 decembrie 1999 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru mașini de spălat rufe [notificată cu numărul C(1999) 4650] (1)

228

2000

L 018

1

 

 

32000R0141

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane

233

2000

L 021

32

 

 

32000D0057

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 1999 privind sistemul de alertă precoce și de reacție pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile în temeiul Deciziei nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(1999) 4016]

238

2000

L 028

50

 

 

32000D0096

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 decembrie 1999 privind bolile transmisibile care vor fi incluse în mod progresiv în rețeaua Comunității în conformitate cu Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(1999) 4015]

243

2000

L 041

8

 

 

32000R0334

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 334/2000 al Comisiei din 14 februarie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1547/1999 privind procedurile de control care trebuie aplicate transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către Malaiezia (1)

248

2000

L 045

21

 

 

32000R0354

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 354/2000 al Comisiei din 16 februarie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1547/1999 privind procedurile de control care trebuie aplicate transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către China (1)

250

2000

L 048

1

 

 

32000R0331

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 331/2000 al Comisiei din 17 decembrie 1999 de modificare a anexei V la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

252

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top