EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_001_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 001

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1975

L 194

23

 

 

31975L0439

 

 

 

Directiva Consiliului din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor uzate

3

1975

L 194

26

 

 

31975L0440

 

 

 

Directiva Consiliului din 16 iunie 1975 privind calitatea apei de suprafață destinate preparării apei potabile în statele membre

6

1976

L 031

1

 

 

31976L0160

 

 

 

Directiva Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei pentru scăldat

12

1976

L 031

8

 

 

31976D0161

 

 

 

Decizia Consiliului din 8 decembrie 1975 de stabilire a unei proceduri comune pentru crearea și actualizarea constantă a unui inventar al surselor de informare privind mediul în interiorul Comunității

19

1976

L 115

73

 

 

31976D0431

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 aprilie 1976 de instituire a Comitetului pentru gestionarea deșeurilor

40

1977

L 334

29

 

 

31977D0795

 

 

 

Decizia Consiliului din 12 decembrie 1977 de stabilire a unei proceduri comune pentru schimbul de informații privind calitatea apei dulci de suprafață în cadrul Comunității

42

1978

L 054

19

 

 

31978L0176

 

 

 

Directiva Consiliului din 20 februarie 1978 privind deșeurile din industria dioxidului de titan

50

1978

L 222

1

 

 

31978L0659

 

 

 

Directiva Consiliului din 18 iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole

56

1978

L 323

12

 

 

31978D0923

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 iunie 1978 privind încheierea Convenției europene pentru protecția animalelor domestice

66

1978

L 323

14

 

 

21978A1117(01)

 

 

 

European Convention for the protection of animals kept for farming purposes CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DANS LES ÉLEVAGES COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE STRASBOURG Provisional version Édition provisoire

68

1979

L 103

1

 

 

31979L0409

 

 

 

Directiva Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice

77

1979

L 271

44

 

 

31979L0869

 

 

 

Directiva Consiliului din 9 octombrie 1979 privind metodele de măsurare și frecvența prelevării de probe și a analizării apei de suprafață destinate preparării apei potabile în statele membre

97

1979

L 281

47

 

 

31979L0923

 

 

 

Directiva Consiliului din 30 octombrie 1979 privind normele de calitate pentru apele pentru moluște

107

1980

L 020

43

 

 

31980L0068

 

 

 

Directiva Consiliului din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase

113

1980

L 188

11

 

 

31980D0686

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 iunie 1980 privind instituirea unui Comitet consultativ pentru controlul și reducerea poluării cauzate de hidrocarburile evacuate în mare

119

1981

L 039

1

 

 

31981R0348

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 348/81 al Consiliului din 20 ianuarie 1981 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse derivate din cetacee

121

1981

L 319

17

 

 

31981D0856

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 octombrie 1981 de adaptare, ca urmare a aderării Greciei, a Deciziei 77/795/CEE de stabilire a unei proceduri comune pentru schimbul de informații privind calitatea apei dulci de suprafață în cadrul Comunității

124

1982

L 081

29

 

 

31982L0176

 

 

 

Directiva Consiliului din 22 martie 1982 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din sectorul electrolizei cloralcanilor

126

1983

L 032

28

 

 

31983L0029

 

 

 

Directiva Consiliului din 24 ianuarie 1983 de modificare a Directivei 78/176/CEE privind deșeurile din industria dioxidului de titan

133

1983

L 091

30

 

 

31983L0129

 

 

 

Directiva Consiliului din 28 martie 1983 privind importul în statele membre de piele de pui de focă și de produse derivate

134

1983

L 291

1

 

 

31983L0513

 

 

 

Directiva Consiliului din 26 septembrie 1983 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de cadmiu

136

1984

L 188

20

 

 

31984L0360

 

 

 

Directiva Consiliului din 28 iunie 1984 privind combaterea poluării atmosferice provenite de la instalațiile industriale

145

1984

L 237

15

 

 

31984D0422

 

 

 

Decizia Comisiei din 24 iulie 1984 de modificare a anexei I la Decizia 77/795/CEE a Consiliului de stabilire a unei proceduri comune pentru schimbul de informații privind calitatea apei dulci de suprafață în cadrul Comunității

151

1984

L 250

17

 

 

31984L0450

 

 

 

Directiva Consiliului din 10 septembrie 1984 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative din statele membre cu privire la publicitatea înșelătoare

153

1984

L 274

11

 

 

31984L0491

 

 

 

Directiva Consiliului din 9 octombrie 1984 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de hexaclorciclohexan

157

1985

L 087

1

 

 

31985L0203

 

 

 

Directiva Consiliului din 7 martie 1985 privind normele de calitate a aerului în privința dioxidului de azot

165

1985

L 089

64

 

 

31985D0208

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 martie 1985 de modificare a Deciziei 80/686/CEE privind instituirea unui Comitet consultativ pentru controlul și reducerea poluării cauzate de hidrocarburile evacuate în mare

173

1985

L 175

40

 

 

31985L0337

 

 

 

Directiva Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

174

1985

L 210

29

 

 

31985L0374

 

 

 

Directiva Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect

183

1985

L 372

31

 

 

31985L0577

 

 

 

Directiva Consiliului din 20 decembrie 1985 privind protecția consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale

188

1986

L 181

6

 

 

31986L0278

 

 

 

Directiva Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

191

1986

L 181

16

 

 

31986L0280

 

 

 

Directiva Consiliului din 12 iunie 1986 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanțe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE

201

1986

L 335

44

 

 

31986D0574

 

 

 

Decizia Consiliului din 24 noiembrie 1986 de modificare a Deciziei 77/795/CEE de stabilire a unei proceduri comune pentru schimbul de informații privind calitatea apei dulci de suprafață în cadrul Comunității

213

1986

L 358

1

 

 

31986L0609

 

 

 

Directiva Consiliului din 24 noiembrie 1986 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice

218

1987

L 042

43

 

 

31987L0101

 

 

 

Directiva Consiliului din 22 decembrie 1986 de modificare a Directivei 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate

247

1987

L 042

48

 

 

31987L0102

 

 

 

Directiva Consiliului din 22 decembrie 1986 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind creditul de consum

252

1987

L 057

57

 

 

31987D0144

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 februarie 1987 de modificare a Deciziei 80/686/CEE privind instituirea unui Comitet consultativ pentru controlul și reducerea poluării cauzate de hidrocarburile evacuate în mare

258

1987

L 192

48

 

 

31987L0356

 

 

 

Directiva Consiliului din 25 iunie 1987 de modificare a Directivei 80/232/CEE privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la gama cantităților nominale și a capacităților nominale permise pentru anumite produse preambalate

259

1987

L 371

11

 

 

31987R3954

 

 

 

Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului din 22 decembrie 1987 de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare și a furajelor după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică

260

1987

L 371

76

 

 

31987D0600

 

 

 

Decizia Consiliului din 14 decembrie 1987 privind procedura comunitară de schimb rapid de informații în caz de urgență radiologică

264

1988

L 158

35

 

 

31988L0347

 

 

 

Directiva Consiliului din 16 iunie 1988 de modificare a anexei II la Directiva 86/280/CEE privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanțe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE

267

1989

L 101

17

 

 

31989R0944

 

 

 

Regulamentul (Euratom) nr. 944/89 al Comisiei din 12 aprilie 1989 de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă în produsele alimentare de mică importanță după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică

274

1989

L 163

37

 

 

31989L0370

 

 

 

Directiva Consiliului din 8 iunie 1989 de modificare a Directivei 83/129/CEE privind importul în statele membre de piele de pui de focă și de produse derivate

276

1989

L 211

1

 

 

31989R2218

 

 

 

Regulamentul (Euratom) nr. 2218/89 al Consiliului din 18 iulie 1989 de modificare a Regulamentului (Euratom) nr. 3954/87 de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare și a furajelor după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică

277

1989

L 357

31

 

 

31989L0618

 

 

 

Directiva Consiliului din 27 noiembrie 1989 privind informarea populației asupra măsurilor de protecție a sănătății care trebuie aplicate și asupra procedurilor care se impun în caz de urgență radiologică

280

Top