EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_14_001_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
14.Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale
Volumul 01

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

14.   Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale

Volumul 001

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1991

L 171

1

 

 

31991R1911

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1911/91 al Consiliului din 26 iunie 1991 privind aplicarea dispozițiilor dreptului comunitar în Insulele Canare

3

1992

L 031

6

 

 

31992R0284

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 284/92 al Consiliului din 3 februarie 1992 de modificare, în ceea ce privește politica agricolă comună, a Regulamentului (CEE) nr. 1911/91 privind aplicarea dispozițiilor dreptului comunitar în Insulele Canare

7

1994

L 178

43

 

 

31994R1681

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1681/94 al Comisiei din 11 iulie 1994 privind neregulile și recuperarea sumelor plătite în mod necorespunzător în cadrul finanțării politicilor structurale, precum și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu

9

1994

L 191

9

 

 

31994R1831

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1831/94 al Comisiei din 26 iulie 1994 privind neregulile și recuperarea sumelor plătite necuvenit în cadrul finanțărilor prin Fondul de Coeziune, precum și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu

13

1999

L 326

3

 

 

31999R2674

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2674/1999 al Consiliului din 13 decembrie 1999 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1911/91 privind aplicarea dispozițiilor dreptului comunitar în Insulele Canare

17

2000

L 078

4

 

 

32000R0643

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 643/2000 al Comisiei din 28 martie 2000 privind modalitățile de utilizare a monedei euro în execuția bugetară a Fondurilor Structurale

20

2000

L 130

30

 

 

32000R1159

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1159/2000 al Comisiei din 30 mai 2000 privind acțiunile de informare și publicitate pe care trebuie să le întreprindă statele membre în legătură cu intervențiile Fondurilor Structurale

22

2000

L 193

39

 

 

32000R1685

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1685/2000 al Comisiei din 28 iulie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor în cadrul operațiunilor cofinanțate de Fondurile Structurale

29

2001

L 063

21

 

 

32001R0438

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 438/2001 al Comisiei din 2 martie 2001 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului privind sistemele de gestionare și control pentru asistența acordată prin Fondurile Structurale

39

2001

L 064

13

 

 

32001R0448

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 448/2001 al Comisiei din 2 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului privind procedura de efectuare a corecțiilor financiare cu privire la ajutorul acordat în cadrul Fondurilor Structurale

62

2001

L 151

1

 

 

32001R1105

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1105/2001 al Consiliului din 30 mai 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1911/91 privind aplicarea dispozițiilor dreptului comunitar în Insulele Canare

65

2002

L 201

5

 

 

32002R1386

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1386/2002 al Comisiei din 29 iulie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 al Consiliului privind sistemele de gestionare și de control pentru asistența acordată din Fondul de Coeziune și procedura de efectuare a corecțiilor financiare

67

2002

L 311

3

 

 

32002R2012

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

86

2002

L 351

42

 

 

32002R2355

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2355/2002 al Comisiei din 27 decembrie 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 438/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului privind sistemele de gestionare și control al asistenței acordate în temeiul Fondurilor structurale

92

2003

L 002

7

 

 

32003R0016

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 16/2003 al Comisiei din 6 ianuarie 2003 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 al Consiliului în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor în cadrul acțiunilor cofinanțate de Fondul de coeziune

94

2003

L 154

1

 

 

32003R1059

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European Și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS)

101

2004

L 072

66

 

 

32004R0448

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 448/2004 al Comisiei din 10 martie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1685/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor în cadrul operațiunilor cofinanțate de Fondurile Structurale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1145/2003

144

2004

L 098

22

 

 

32004R0621

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 621/2004 al Comisiei din 1 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de informare și publicitate referitoare la activitățile Fondului de coeziune

156

2004

L 111

41

 

 

32004D0344

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 martie 2004 de stabilire a repartizării pe state membre a rezervei de performanță pe baza ajutorului din Fondurile structurale comunitare, care intră sub incidența obiectivelor nr. 1, 2 și 3, precum și a Instrumentului financiar de orientare piscicolă în afara obiectivului nr. 1 [notificată cu numărul C(2004) 883]

159

2005

L 209

1

 

 

32005R1290

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune

193

2005

L 309

1

 

 

32005R1888

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1888/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 privind instituirea unei nomenclaturi comune a unităților teritoriale de statistică (NUTS) având în vedere aderarea Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei la Uniunea Europeană

218

2005

L 328

8

 

 

32005R2035

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2035/2005 al Comisiei din 12 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1681/94 privind neregulile și recuperarea sumelor plătite necuvenit în cadrul finanțării politicilor structurale și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu

227

2005

L 345

15

 

 

32005R2168

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2168/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/94 privind neregulile și recuperarea sumelor plătite necuvenit în cadrul finanțării Fondului de coeziune și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu

232

2006

L 210

1

 

 

32006R1080

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999

236

2006

L 210

12

 

 

32006R1081

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999

247

Top