EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_059_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 59

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 059

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 015

31

 

 

32004L0006

 

 

 

Directiva 2004/6/CE a Comisiei din 20 ianuarie 2004 de derogare de la Directiva 2001/15/CE pentru amânarea aplicării interzicerii comercializării anumitor produse (1)

3

2006

C 176

8

 

 

42006X0728(02)

 

 

 

Cod de conduită pentru punerea în aplicare a Convenției privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (2006/C 176/02)

6

2006

L 396

850

 

 

32006L0121

 

 

 

Directiva 2006/121/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 de modificare a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase pentru a o adapta la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (1)

11

2006

L 400

243

 

 

32006D0972

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific Idei de punere în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (1)

13

2006

L 400

270

 

 

32006D0973

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific Oameni de punere în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (1)

22

2006

L 400

299

 

 

32006D0974

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific Capacități de punere în aplicare a celui de-al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (1)

32

2006

L 400

368

 

 

32006D0975

 

 

 

Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific de pus în aplicare, prin acțiuni directe, de către Centrul Comun de Cercetare în temeiul celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (1)

56

2006

L 401

1

 

 

32006L0141

 

 

 

Directiva 2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii de vârstă mică și de modificare a Directivei 1999/21/CE (1)

68

2006

L 404

26

 

 

32006R1925

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare

102

2006

L 412

1

 

 

32006D1982

 

 

 

Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)

115

2007

L 086

11

 

 

32007D0176

 

 

 

Decizia Comisiei din 11 decembrie 2006 de stabilire a unei liste de standarde și/sau specificații pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, precum și pentru infrastructura și serviciile asociate și de înlocuire a tuturor versiunilor precedente [notificată cu numărul C(2006) 6364] (1)

156

2006

L 346

6

 

 

32006L0128R(01)

 

 

 

Rectificare la Directiva 2006/128/CE a Comisiei din 8 decembrie 2006 de modificare și rectificare a Directivei 95/31/CE de stabilire a criteriilor specifice de puritate privind îndulcitorii autorizați pentru utilizare în produsele alimentare (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 13, vol. 55, p. 177)

165

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top