EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_055_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 55

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 055

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 329

64

 

 

32006D0804

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 noiembrie 2006 privind armonizarea spectrului de frecvențe radio pentru dispozitivele de identificare prin radiofrecvență (RFID) care utilizează banda UHF (ultra înaltă frecvență) [notificată cu numărul C(2006) 5599]

3

2006

L 330

12

 

 

32006L0119

 

 

 

Directiva 2006/119/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2006 de modificare a Directivei 2001/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemul de încălzire a autovehiculelor și a remorcilor acestora, în scopul adaptării la progresul tehnic (1)

6

2006

L 342

1

 

 

32006D0860

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 noiembrie 2006 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză și de modificare a anexei A la Decizia 2006/679/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional [notificată cu numărul C(2006) 5211] (1)

10

2006

L 343

102

 

 

32006D0893

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 decembrie 2006 privind retragerea trimiterii la standardul EN 10080:2005 Oțeluri pentru armarea betonului – Oțeluri sudabile pentru beton armat – Generalități în conformitate cu Directiva 89/106/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2006) 5869] (1)

175

2006

L 346

6

 

 

32006L0128

 

 

 

Directiva 2006/128/CE a Comisiei din 8 decembrie 2006 de modificare și rectificare a Directivei 95/31/CE de stabilire a criteriilor specifice de puritate privind îndulcitorii autorizați pentru utilizare în produsele alimentare (1)

177

2006

L 346

15

 

 

32006L0129

 

 

 

Directiva 2006/129/CE a Comisiei din 8 decembrie 2006 de modificare și corectare a Directivei 96/77/CE de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (1)

186

2006

L 349

15

 

 

32006L0130

 

 

 

Directiva 2006/130/CE a Comisiei din 11 decembrie 2006 de punere în aplicare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea criteriilor privind derogarea de la cerința unei prescripții veterinare pentru anumite produse medicamentoase veterinare destinate animalelor de la care se obțin produse alimentare (1)

197

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top