Help Print this page 

Document DD_2007_13_053_RO_TOC

Title and reference
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 53
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html RO
PDF pdf RO
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 053

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 048

16

 

 

32006L0020

 

 

 

Directiva 2006/20/CE a Comisiei din 17 februarie 2006 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 70/221/CEE a Consiliului privind rezervoarele de carburant lichid și dispozitivele de protecție spate ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (1)

3

2006

L 065

22

 

 

32006L0026

 

 

 

Directiva 2006/26/CE a Comisiei din 2 martie 2006 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic, a Directivelor 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE și 89/173/CEE ale Consiliului privind tractoarele agricole sau forestiere pe roți (1)

6

2006

L 065

27

 

 

32006L0028

 

 

 

Directiva 2006/28/CE a Comisiei din 6 martie 2006 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 72/245/CEE a Consiliului din 20 iunie 1972 privind interferența radio (compatibilitatea electromagnetică) a vehiculelor și a Directivei 70/156/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (1)

12

2006

L 066

7

 

 

32006L0027

 

 

 

Directiva 2006/27/CE a Comisiei din 3 martie 2006 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 93/14/CEE a Consiliului privind sistemul de frânare al autovehiculelor cu două sau trei roți, a Directivei 93/34/CEE a Consiliului privind inscripționările legale ale autovehiculelor cu două sau trei roți, a Directivei 95/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind viteza maximă constructivă, cuplul maxim și puterea maximă netă a autovehiculelor cu două sau trei roți și a Directivei 97/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind unele componente și caracteristici ale autovehiculelor cu două sau trei roți (1)

15

2006

L 066

47

 

 

32006D0190

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 martie 2006 de modificare a Deciziei 97/808/CE privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește pardoselile [notificată cu numărul C(2006) 553] (1)

25

2006

L 079

27

 

 

32006D0213

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 martie 2006 de stabilire a clasificării caracteristicilor de comportare la foc pentru anumite produse de construcții în ceea ce privește pardoselile din lemn și lambriurile și placările din lemn masiv [notificată cu numărul C(2006) 655] (1)

28

2006

L 080

74

 

 

32006D0215

 

 

 

Decizia Comisiei din 15 martie 2006 privind instituirea unui grup de experți la nivel înalt în vederea consilierii Comisiei Europene cu privire la punerea în aplicare și dezvoltarea strategiei i2010

33

2006

L 080

76

 

 

32006D0216

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 martie 2006 privind publicarea referințelor standardului EN 143:2000 Dispozitive de protecție respiratorie – Filtre pentru particule – Cerințe, testare, marcaj în conformitate cu Directiva 89/686/CEE a Consiliului (echipament individual de protecție) [notificată cu numărul C(2006) 777] (1)

35

2006

L 082

10

 

 

32006L0033

 

 

 

Directiva 2006/33/CE a Comisiei din 20 martie 2006 de modificare a Directivei 95/45/CE cu privire la coloranții sunset yellow FCF (E 110) și dioxid de titan (E 171) (1)

38

2006

L 083

14

 

 

32006L0034

 

 

 

Directiva 2006/34/CE a Comisiei din 21 martie 2006 de modificare a anexei la Directiva 2001/15/CE cu privire la includerea anumitor substanțe (1)

42

2006

L 091

48

 

 

32006D0252

 

 

 

Decizia Consiliului din 27 martie 2006 de modificare a Deciziei 1999/217/CE de adoptare a unui catalog al substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare [notificată cu numărul C(2006) 899] (1)

44

2006

L 092

6

 

 

32006R0507

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 507/2006 al Comisiei din 29 martie 2006 privind autorizația de introducere pe piață condiționată pentru medicamente de uz uman care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1)

45

2006

L 094

32

 

 

32006L0037

 

 

 

Directiva 2006/37/CE a Comisiei din 30 martie 2006 de modificare a anexei II la Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la includerea anumitor substanțe (1)

49

2006

L 105

54

 

 

32006L0024

 

 

 

Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE

51

2006

L 107

38

 

 

32006D0291

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 aprilie 2006 privind reutilizarea informațiilor Comisiei

58

2006

L 109

3

 

 

32006R0627

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 627/2006 al Comisiei din 21 aprilie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la criteriile de calitate pentru metodele analitice validate pentru eșantionarea, identificarea și caracterizarea produselor de fum primare

62

2006

L 115

38

 

 

32006D0310

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 aprilie 2006 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind scutirile pentru aplicațiile plumbului [notificată cu numărul C(2006) 1622] (1)

66

2006

L 122

19

 

 

32006R0708

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 708/2006 al Comisiei din 8 mai 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardul internațional de contabilitate (IAS) 21 și interpretarea IFRIC 7 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRIC) (1)

69

2006

L 125

43

 

 

32006D0340

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 mai 2006 de modificare a Deciziei 2001/171/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea prelungirii valabilității condițiilor de derogare pentru ambalajele din sticlă în ceea ce privește nivelurile concentrației de metale grele stabilite prin Directiva 94/62/CE [notificată cu numărul C(2006) 1823] (1)

74

2006

L 140

33

 

 

32006D0368

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 martie 2006 privind cerințele tehnice detaliate pentru realizarea încercărilor specificate în Directiva 2005/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind folosirea sistemelor de protecție frontală la autovehicule [notificată cu numărul C(2006) 776] (1)

75

2006

L 152

11

 

 

32006L0051

 

 

 

Directiva 2006/51/CE a Comisiei din 6 iunie 2006 de modificare în sensul adaptării la progresul tehnic a anexei I la Directiva 2005/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a anexelor IV și V la Directiva 2005/78/CE privind cerințele pentru sistemul de monitorizare a controlului emisiilor vehiculelor și excepții pentru motoarele alimentate cu gaz (1)

102

2006

L 157

1

 

 

32006R0816

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 816/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind acordarea de licențe obligatorii pentru brevetele referitoare la fabricarea produselor farmaceutice destinate exportului în țări cu probleme de sănătate publică

113

2006

L 157

24

 

 

32006L0042

 

 

 

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) (1)

120

2006

L 168

5

 

 

32006R0907

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 907/2006 al Comisiei din 20 iunie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind detergenții în vederea adaptării anexelor III și VII (1)

183

2006

L 198

11

 

 

32006L0065

 

 

 

Directiva 2006/65/CE a Comisiei din 19 iulie 2006 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice în scopul de a adapta la progresul tehnic anexele II și III la aceasta (1)

189

2006

L 204

10

 

 

32006L0052

 

 

 

Directiva 2006/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 de modificare a Directivei 95/2/CE privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii, și a Directivei 94/35/CE privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare

193

2006

L 244

24

 

 

32006D0600

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 septembrie 2006 de stabilire a claselor de performanță a comportării la foc exterior pentru anumite produse pentru construcții în ceea ce privește panourile stratificate cu strat superficial dublu și placare metalică pentru acoperișuri [notificată cu numărul C(2006) 3883] (1)

206

2006

L 247

3

 

 

32006R1329

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1329/2006 al Comisiei din 8 septembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Interpretările 8 și 9 ale Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRIC) (1)

209

2006

L 266

1

 

 

32006L0066

 

 

 

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE (1)

215

2006

L 271

56

 

 

32006L0078

 

 

 

Directiva 2006/78/CE a Comisiei din 29 septembrie 2006 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice în scopul de a adapta la progresul tehnic anexa II la directiva respectivă (1)

229

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top